Onsdag, 19. januar 2022
Fredag, 30 oktober 2020 17:04

Borgermøde afholdt i Kultur og Idrætscenter torsdag d. 22. oktober

Den nye kommuneplantillæg for hele Vadum området, er nu blevet godkendt af Aalborg Byråd 2. oktober, og derefter ligger det til offentlig høring frem til d. 27.november.

Dette indebærer at hvis man har indsigelser eller supplerende oplysninger, kan man skrive til By og Landskabsforvaltningen inden denne dato, og så vil det blive behandlet igen.

Midtvejs i processen skal der afholdes borgermøde, og det var det som skete d. 22. oktober.

 

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen til borgermødet, hvor der var corona-opstilling af stolene

På grund af coronakrisen blev mødet holdt med begrænsninger, bl.a. skulle man tilmeldes og der måtte ikke være flere end 130 deltagere, og man skulle blive siddende på de tildelte pladser indtil mødet var slut. Dette var helt sikkert medvirkende til at der kun mødte ca. 50 beboere op.

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen, og fortalte kort om planen som har været undervejs i et par år. Her efter overtog sagsbehandler Tina Adamsen mikrofonen; hun startede med at vise og fortælle om statistikker over beboertilvækst og udvikling de seneste 12 år, hun fortalte også om områdets geologi, samt alle de regler og påbud man skal rette ind efter når man byudvikler.

Resultatet af kommuneplantillægget er, at der bliver mulighed for at bygge nyt i 5 forskellige områder, og dermed er åbnet for ca. 165 nye boliger, udover den tilvækst og aktivitet som allerede foregår på Kaj Birkstedsvej og Propellen.

Vadum Samråd har kraftig pointeret, at det er by udviklerne som bestemmer hvor man først går i gang; forstået således, at i det øjeblik en bygherre har en færdig lokalplan kan han gå i gang, uanset om der er i syd eller nord.

Vadum Samråd roste ligeledes de forskellige projekter som kommunen har udført, de er jo alle et resultat af borgerønsker fra første borgermøde; her tænker vi på cykel/gangsti langs Rullebanen, den nye legeplads i Vadum Bypark, belysning på vejen ind til Byparken og endelig området til de unge ved Vadum Skole.

På mødet fremkom der flere ønsker om forskellige ting i området,

Rådmand Hans Henrik Henriksen opfordrede til, at man enten kontaktede Tina Adamsen på tlf. 99312233 eller skrev til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  hvis man havde nye ønsker, men også hvis man vil gøre indsigelse imod planen, dette skal gøres inden d. 27. nov.

Fredag, 11 september 2020 17:49

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Lørdag d. 19. sep. kl. 10.00 indvier vi den nye legeplads

Det starter med en kort åbniingstale kl. 10.00

Derefter er der kagemand og juice til børnene,

og desuden en lille overraskelse.

Til de voksne er der forskellige drikkevarer.

Vi slutter festen kl. 12.00Venlig hilsen               Vadum Samråd

 

 

Den nye flotte legeplads i Vadum Bypark er klar til brug.

Medens legepladsen blev etableret var der opsat hegn omkring pladsen, og allerede dengang var der en del børn som spændt kiggede gennem hegnet.

Knap var hegnet fjernet før mange børn gik i gang med at prøve redskaberne af, og det er dejligt at man viser så stor interesse for legepladsen.

Den nye legeplads har især de 1 til 6 årige som målgruppe, og skulle gerne dække et område som bl.a. dagplejere har efterspurgt; når vi så samtidig har tarzanbane til de lidt større og en parkourbane for alle aldersgrupper, føler vi at vi er godt dækket ind, og forventer stor aktivitet i området.

Vi synes også der skal være en officiel indvielse, den skal foregå lørdag d. 19. september kl. 10..

Forventet program kan ses i den medfølgende annonce.

Vadum Samråd.

 
Søndag, 03 februar 2019 17:07

270 borgere mødte op i Vadum Kultur og Idrætscenter, da Aalborg kommune og Vadum Samråd indkaldte til borgermøde om udviklingen i Vadum torsdag d. 24. januar.

Mødet startede med, at rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen og konstaterede at Vadum var en af de 11 oplandsbyer i Aalborg kommune som man mente havde udviklingspotientale.

Derefter forklarede han om processen frem til at der ligger en færdig plan.

Efter rådmandens indledning forklarede byplanlægger Anne-Vibeke Skovmark i detaljer kommunens oplæg, et oplæg som fornyelig blev godkendt af By og landsskabsudvalget i Aalborg kommune.

Dernæst havde formanden for Vadum Samråd ordet, han kommenterede ligeledes kommunens oplæg, og fandt at samspillet imellem kommunen og samrådet i store træk forløb godt.

Dog efterlyste han en mere positiv fortolkning af indbygger prognosen for Vadum, idet han fandt det forkert at fremskrive de sidste 10 års udvikling med samme målsætning de næste 10 år.

Han forslog at man gik efter rummelighed i stedet for, idet skolen nemt kan rumme 100 elever mere, og der er også ledig plads i vores børnehaver. Ligeledes mente han, at man skulle udnytte den situation, at der for nuværende er byudviklere som er parat til at investere i Vadum nu.

Efter indlæggene var der lagt op til workshop, og der kom rigtig mange forslag fra mange af de fremmødte. Men der er stadig mulighed for at komme med forslag og indsigelser frem til d. 12. feb. 2019.

Aftenen sluttede med at rådmanden garanterede at de mange indkomne forslag ville blive seriøs behandlet, og de ville være med til at forme det endelige oplæg som derefter skal godkendes af By og landsskabsudvalget.

ønsker man at se de forskellige forslag, gå ind på  www.aalborgkommune.dk/Vadum  

Man kan stadig komme med forslag og indsigelser frem til d. 12.feb.