Lørdag, 16. oktober 2021

Lokalhistorisk Arkiv

Bruges til alt om arkivet

Register over arkiv emner


Hovedgruppe A nr. Emne                                                        Arkivalie Billeder Genstand Bøger/udklip Aalborg
Foreninger                                                                                             
  133 Brandvæsnet i Vadum (3 kreds)    *        
  61 Ejerforeningen 11 BL. Øster Halne    *        
   55  Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum    *        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt åbent hus

Vadum Lokalhistorisk Arkiv holdt åbent hus

 

Temaet dette år var at fejre, at det var 200 år siden vi fik almindelig skolegang for alle børn i Danmark.

For vores arkiv var det nærliggende at arbejde med dette emne, idet vi netop har haft besøg af 8 forskellige klasser fra Vadum Skole; de skulle lære noget om skolen i gamle dage.

Der var pænt fremmøde, idet der var knap 30 som brugte deres eftermiddag på at lytte, kigge og snakke om hvorledes det var at gå i skole dengang. Vi havde lavet en billede serie som viste de 5 gamle skoler der var, før Vadum Centralskole blev bygget i 1959. Når vi kiggede på de gamle klassebilleder, var der stor forskel på det nutidige og det vi så på billederne, både med tøj og inventar.

Arkivet har i år modtaget 22 forskellige afleveringer, lige fra stumper fra et nedskudt engelsk bombefly, over protokoller fra foreninger til et stort antal fotos, lysbilleder m.m. og vi da også heldige med at nogle af vores gæster havde medtaget billeder på dagen.

Vi fik ligeledes hjælp til at sætte navne på nogle billeder som vi havde i forvejen, det er vi altid glade for.

Det mest glædelige er dog, når vi kan hjælpe nogle af de besøgende med oplysninger fra gamle dage, og igen i år fik vi en vanskelige opgave, som dog er blevet løst i de efterfølgende dage.

Det er vores indtryk, at vore gæster hyggede sig, og nød kaffe og lagkage, samtidig med de fik snakket meget om gamle dage.

Vi fra arkivet takker for det gode fremmøde, og vil allerede nu se frem til næste års åbent hus.

                                 

                                                                      Vadum Lokalhistorisk Arkiv

Arkivregister

 

Árkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv


 

 

 Hoved-

gruppe

 A nr.  Arkivalie emne       Ark  Bill.

 Gen-

stande

 udklip

Bøger

 Aalborg
   

´Registeret viser hvad vi har i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

hvis man er interreseret skal man henvende sig til arkivet. 

der er muligt at få meget materiale sendt digitalt

       

 A er lig med 

Arkiv .dk

               
 Foreninger              
  288 Andelsselskabet"Vadum Frysehus"   4    1        1u                A
   133   Brandvæsnet i Vadum                                                                     *        
   55  Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum  *        
  12 Dansk Jagtforening, kreds 51  *        
   61  Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne  *        
   175  Haldager Brugsforening  2  1            A
   182  Haldager Borgerforening  1            A
   185  Haldager Frostbox-central  2              A
   184  Haldager Husflidsforening  15  2           A
   97  Haldager Husmandsforening  *        
   67  Haldager Transformatorforening  *        
  277 Hesteavlsforeningen for Kjær Herreds vestlige del 2        
   49  Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring  *        
   161  Hvorupgård/Vadum Transformatorforening  3        
   124  Hesteforsikringen  *        
   74 J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum   *        
   289 Lions Club, Vadum    8    13u  
   13 Musikforeningen F.S.N. Aalborg   *        
    8 Samvirkende foreninger i Vadum 1960-1970  2     10u        A
  282 Vadum 4H Klub   24    1u  
   59 Vadum Andelsboligforening  6      9u     A
   48 Vadum Andelsmejeri   2  12

 

 8u       A
   60  Vadum Antenneforening  *        
   11  Vadum Borger og (Håndværkerforening)  30  568  

 207u

1 dig.

       A
  217  Vadum Boldklub      3      2u  
  14   Vadum Brugsforening   6     2               A
  47 Vadum Elforening (Transformatorforening) *        
  101 Vadum Erhverscenter  *        
  311 Vadum FDF     5     44u  
   46 Vadum Fjernvarme Andelsselskab   9  57   1  15u  
  155  Vadum Folkedanserforening 1974-2000   1    38  

6u

 1rb

 
   50  Vadum Gymnastikforening  5  36    4u     A
   84  Vadum Foderstofforetning Stationsvej/Nervøsvej   22   3    3u        A
   15  Vadum Husflidsforening   3   59             A
  136  Vadum Husmoderforening   *       2u  
     1  Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65   2      3u         A
     5  Vadum Idrætsforening   40  9    59u        A
  5 01  VIF Håndboldafdelingen  9   90    3 92u        A
  5 02  VIF Fodboldafdelingen  1  32   55u        A
  5 03  VIF Gymnastikafdelingen   6  251   59u       A
  5 04  VIF Badmintonafdelingen  1  27      2u  
  5 05  VIF Tennisafdelingen  1    20      3u  
  5 06  VIF Bordtennisafdelingen          4u  
  5 07  VIF Brydeafdelingen   1    16      26u  
   72  Vadum Idrætsforenings Vennekreds  2   24  

 10dig vid.

18udkl

 
  12 Vadum Jagtforening *        9u  
   10 Vadum Lokalhistorisk Arkiv  3  167  

29u

6lyd

   A
  115 Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning     8              A
  134 Vadum og omegns Biavlerkreds  *      1u  
   95 Vadum og omegns Husmoderforening  *        
   45  Vadum Pensionistklub  *   5     6u  
   223  Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej  2      9u  
  254 Vadum sogns Andelskasse 1        
   191  Vadum sogns foredragsforening 1910-1920  2        
  294   Vadum Samråd     125      27u  
   256  Vadum Sogns Kvægavlsforening  1             A
   21  Vadum Sogns Ungdomsforening  3        
   283  Vadum Skytteforening    10    25u  
   4  Vadum sogns Syge og Begravelsesforening af 1887  9      4u         A
  228  Vadum Ungdomsforening    6      
  322   Vadum Ungdomsklub          
   3  Vadum Vandværk  10   2               A
   51  Vadum Venstrevælgerforening  4     4    1u        A
  114  Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen)  *        
   297   Vesterhalne Vandværk   2                A
   52  Østre og Nørhalnes Transformatorforening 1        
               
Kirke og lign.              
   127  Det Danske Missionsforbund, Vadum  *         1u  
  112  Hospitalet i Vadum  2  1  1    
   2  Kirkeligt Samfund for Vadum kreds  2         1u         A
   83  Soldaterhjemmet, Det Grundtviske  2  6      
   65  Vadum Kirke  15  76     104u            A
   152  Vadum Kirkecenter  *        
   302  Vadum Præstegård        4      3    
 Vadum kommune              
     Vadum Kommune meget materiale afleveret til Aalborg Stadsarkiv, liste kan ses på Noks          
   33  Alderdomsunderstøttelse, begæringer  *        
  34 Alderdomsunderstøttelse, opgørelser *          
    Avisudklip, Vadum kommune. 3 bind, skab 1   *         3  
  39 Den Kommunale hjælpekasse i Vadum    *        
  174  Kongetiende for Vadum Sogn   2        
    38  Mandtalskort    *        
  321  Protokol forforligskommisær   Vadum Sogn 1854-1944   1            A
   151  Solvang Plejecenter   6 168   2    72  
  31   Selvangivelse/ skatteopgørelse    *        
    44  Vadum Fattiggård  10     1       4  
    6  Vadum Kommune  27   23   14 106 u     A
     9   Vadum Legatet   3           A
    36   Understøttelse af enker og børn, opgørelser   *        
 Skole og Bibliotek              
  233  Eksamensbevis til Alm. Forberedelseseksamen 1908   1        
   58 Haldager Aftenskole   *          
   43  Haldager Skole   1   3          A
  269 Hjælpekasse for skolelærere i Aalborg Provsti og Kjær her-1817    1        
  118 Marthaskolen i Vadum   *        
   76  Skolevæsen i Vadum   *        
     Skolekommisionen i Vadum   *        
   29  Sørensen A. Chr.(klage over børnemishandling)   *        
   42  Torpet skole   7   6          A
   57  Vadum Centralskole  19 190   3

 158u

2alb

          A
  91  Vadum Sognebogssamling/ Vadum Bibliotek  5   2   11u  
  35  Vadum Skoles regnskab 1840-1920   4            A 
  41  Vejlen Skole   1   7         A
  56  Vesterhalne Skole   2   9       *
  18  Østerhalne Skole (meget afleveret til Stadsarkiv)   6  23   1     *   A 
  304  Østerhalne søndre skole, gl. skole    2             A
 2.Verdens krig              
  259  2. Verdenskrig       3 u. map  
  82 Adgangshjemmel. Sofus Jensen   *        
  258 Aviser vedrørende 2. Verdenskrig   4        
  156  Eksproproationer af huse og gårde ved Flyveplads Aalb. West 1940-1945  2           A
   75 Engelse Flyvergrave 14    53  

28u

1 B

 
   158 Flugplatz Aalborg West. Tyskere i Danmark 1940-45  3   31   1rb  
    27  Flygtningelejren Østerhalne  4       2        A
  125   Rationeringsmærker  *        
   183   Vadum sogn under 2. Verdenskrig     5     1u  
   164   Aalborg egnen under 2. Verdenskrig  5        
Erhverv og institutioner              
  64  Bech, Regner, Købmand   *     1      
     BP tankstation, Ellehammersvej 2         1u  
   267  Børnehaven "Kernehuset"    32       u  
     Color-Print       1      
  273 Durisol 1  6  1  1udk.  
   53  Fællesudvalget vedr. Vadumhallen   *        
   89  Flyvestation Aalborg   *     2  

 19u

1bg

 
    69  Frandsen, Niels J. skrædder kontrakter   *        
               
     Galerie Provence          
    63  Hans Jensen, Murermester   *        
   171  Høker i Vesterhalne, Ane Kirstine og Anders Bohn   1   3      
   140  Jens Mortensen, Smedemester   *        
   149  Olesen, Christen Peder, murermester i Østerhalne 1883-1899  3   1      
   301   Rødslet Flyveplads     2      
   290  Schlüters Mølle og Møllehuset-Møllevænget 37 matr. ØH 19c   2     2    
               
  71   Vadum Bladet   3       u  
   168 Vognmandsfirma Carl Jacobsen- Svend Andersen     3      
  222  Vadum Bageri, nuv. Ellehammersvej 83   1  21   1    3  
   144  Vadum Central   2    9       3      A
   104  Vadum Kro (Afholdshotellet)  4  12   1    2u  
    71  Vadum Bladet  3     u  
    85 Vadum Vaskemaskinfabrik v. J. Thomsen    5     3      1    
   168  Vognmandsfirmaet Carl Jacobsen-Svend Andersen     3      
   103  Vadum Hallen   *        
   129  Vadum Station (Fjerritslevbanen )   3  20      
   291   Østerhalne mølle, oprindelig matr. 64a   2    3          A

 Gårde og huse -Gade og veje

             
   227  Bakkehuset i Knepholt, nuv.Knepholtvej 22  1  3      
   167  Buskengård, Haldager  2   3   3    
    77  Borregård, Haldager v. Søren Rasmussen   *   1      
  261  Brodersensvænget  1  15      
  276 Brorholtvej 17-Kirkegård-matr. Torpet 3a 1  3      
    296  Bøgevænget 10-matr. ØH 1c     2      
   232  Egestedvej 14, Torpet Kær, matr. 11g  1   2      
   300  Ellehammersvej, tidligere Søndergade og Nørregade     34      
  280 Ellehammersvej 37a-Ø.Halne matr. 25d  1   1      
  298  Ellehammersvej 43-mat.ØH 30f-fhv. Kommunekontor-Posthus-Spar Nord       6      
  248  Ellehammersvej 73, fhv. Søndergade 4  2   10      
  229 Elllehammersvej 80, Ø.H.matr.11x-fhv.Vadum Varehus(træhandel)  2  2     4u  
   234  Ellehammersvej 82, tidl. Vadum Cykelhandel, Søndergade 5     9      
   287

Ellehammersvej 88, ØH matr.10al-Vadum Installationsforretning

     5     3u  
   204  Ellehammersvej 96,    Ø.halne matr. 39a  2   5   1    
   100  Fogedgård   1  33      
   109  Grønslet  1  1      
   163  Haldager Vestergård-øst- matr 6b  3   7      
   270 Hedetoften 15,matr. Østerhalne 17b     2 1  1udk.  
  186  Huse og gårde i det gamle Vadum  1   7     1    
   200  Knepholtgård   1   2   1      1  
  263 Nervøsvej/ tidligere Stationsvej     12      
   236  Nervøsvej 1, (matr. Ø.H.12n )tidl. Stationsvej  1   6    1u  
  239  Nervøsvej 7, (matr. Ø.H. 12f) tidl. Vadum Skrædderforretning   3   4      
   286 Nervøsvej 12, matr.ØH 79c-     fhv.Vadum Installationsforretning-          fhv.Kulturhus     4      
  315   Nervøsvej 13, matr. Ø.H. 11ab    1     1           A
  113  Ny Bloksgård ( Svend Jensen, kontrolbog9          
               
   211  Nygård, Østerhalne Hede-nuvær. Hedetoften 8     2      
   251  Ny Skærsig, Nørlangvej 40, matr. 8e i V.halne     1   1    
   322 Nørgård, Ellehammersvej 104, matr. Ø.H. 4a       3       1  
  309 Nørlangvej 24,-matr. Vesterhalne 12b   1    1     1    
   325   Peter Simonsen Foldens ejendom, Østerhalne Enge matr. Ø.H. 3f (nedrevet)      1     1    
   244 Plomgård Gl.-matr.12a-Vadum Kirkevej 55   1        
   245 Plomgård Ny-matr.12b-Vadum Kirkevej 50  1   4   1   4u  
   86  Rødslet Herregård  12  26    2    1u   
   299  Rødkløvervej, tidligere Kløvermarken          
   250  "Skærsig"-nuvær. Vævergårdsvej 7     6   2     1u  
  196 "Stensbæk" nuv. Ellehammersvej 149   1   1   1    
  268 Søndermarken      5      
  169  Tømrer Jørgen Jørgensen og hustru Kirstens ejendom,Lufthavnsvej     1   1    
   189  Thisted Landevej 140      1    1    
   98  Torpet Kærvej området     1    1    
  213  Torpet Kærvej 4- matr. Torpet 19a    1   3    1    
  262  Ulrik Birchsvej  1  12      
   44  Vadum Østergård (Vadum Fattiggård  2   1      
   181  Vadum By efter 1945     4      
   203  Vadum Kirkevej 22     1      
  279 Vadum Kirkevej 45, Gl. Vadumtorp m. 11a  1  1      
   265  Vævergård, Vævergårdsvej 15-matr. Vesterhalne 9a    9  1    
    303  Vævergårdsvej 20-Vævergård matr. Vesterhalne 10a   2   5     3    
    99  Vesterhalne   1    8    3    
    295  Vesterhalnevej 9-matr.ØH 43d      1      
    314  Vesterhalnevej 86-Gl.Toftegård-matr. V H. 16a   1    3    1      A
    325   Østerhalne Enge. Peder Simonsen Foldens ejendom matr. ØH 3f- (nedrevet af tyskerne)      1 1    
  145 Østerhalne Hedevej 10-Ø.H.matr. 12f      2  1    
   246  Østerhalne Kær, matr. 62b-eksisterer ikke mere     1    1    
   162  Østerhalne Stationsby      5      
   319  Østergaard, Haldager matr.3. Haldagervej 303   1     1         1     A
Arkivalier Div.              
  110  Afholdsvækker  *        
   70  Alm. Brand, Konstitutionsbevis( Hans J. A 63)  *        
  237  Ansøgninger om Statsstøtte til bygninger 1941-1943   4        
   117  Begravelses salmer-lokal  *        
   Flyttet  17  Dampskibsbillet 1861, Carlsen, Elin  *        
   40  Christensen, Marie- Legat  *        
   25  Christensen, Johanne - Ægteskabsbevilling  *        
   28  Enevoldsen, Anders- Stævning  *        
  17    Else Marie Christensens skudsmålsbog          
   26  Danielsen, Anders- seperartionsbegæring  *        
  271 Gl. genstande til udstillingsbrug       7    
   30  Jensen, Søren Peder, forsørgelse v/ afrejse   *        
  278  Korringgrøften  1        
   116  Østerhalne Skov-Borgerforeningen   *      1u  
    7  Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela  1          A
     Jacobsen Chr., stævning  *        
  32  Jacobsen Joh. F. R. R. paternitetssag  *        
   19  Jensen, Anders- Aftægtskontrakt  *        
   96  Jensen, Jørgen- fhv. graver- Soldaterbog  *        
   135  Aalb. Amtstid. 1933-brugsforeningsblad 1931- diktathefte Johanne Hansen, Hedegård  *        
   139  Aalb. Amtstid. 1906, Kongen død-2 annoncer vedr. Vadum   *        
   147  Aalb.Stiftstidende. årgang 1876  *        
               
               
   79  Kong Christian d. 9. s` åbne brev  *        
   80  Kong Frederik d. 7. s` tak  *        
   81  Kong Frederik d. 7.s` bekendtgørelse   *        
   198  Kjærulf slægten  6  7   1bg   
   105  Larsen Jensine S. D. skudsmålsbog  *        
   122  Larsen, Leif Egon, Kaptajn, Rødkløvervej 18, skatteregnskab  *        
             ?  78  Mund og Klovsyge  *        
   54  Nielsen, Mette Kirstine, Skudsmålsbog  *        
   20  Morten Olesen, skudsmålsbog  *        
     7   Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela   1            A
   62  Pedersen, Holger K.I. diverse  *        
   141            
   108  Sognefogder, håndbog  *        
   102  Telefonnøgle 1926-27 med bl.a. vadum +vejviser 1908-10, 1914-18  *        
   111  Vadum Avis (festavis 1968)  *        
   71  Vadum Bladet  2        
   99  Vesterhalne  1   8  3    
      Syklubben " Flittig Lise", dagbog   *        
     Pia Skov`s scrapbøger, 1976-79. 5 stk, skab 1           u
   130  Amtsstueskatter og matrikelbekræft. 1929  *        
   144  Lejekontrakt, Vadum central  *        
   148  Lovtidende fra 1896. 23. maj-nr.25  *        
   157  Kommunaltidende 1871  *        
   159  Aalborg Amtsråds forhandlinger 1856  *         
   165  Kjøbenhavns forlis 1948  2        
   172  Haldager Grøften  4        
   173  Haldager  1        
   190  Gl. lejetøj       4    
Person  erindriger              
   180  Andersen, Carl F. og Petra,fhv. mejeribestyrer i Vadum  4   5   1    
       ?    Andersen, Jens Anton, gårdejer i Vadum          
   128  Andersen, Knud, Heden, Vadum  *        
   192  Andersen, lærer i Haldager  1        
   137  Andreasen, Edith, Nervøsvej. Personlig erindringer  *        
   285 Andreasen,Evald og Joan, Elinstallatør i Vadum     3       2u  
   143  Bach, Christian Peter og Vilhelmine, træhandler i Vadum  6  33   1    
   154 Bjerre Berthelsen, Ingeborg fhv. overlærer  3   24   1  5u  
    93  Birk Peder L.., Bjørnkær og Vadumtorp   *        
   77  "Borre Søren", Søren Rasmussen, Borggård i Haldager   *        
   230  Bundgård Hansen, Else og Henning fhv. gdr. Søndermarken 8   2   1      
  170  Busk Simonsen, Thomas og Ane Kristine  13   5   2    
  176  Busk Nielsen, Niels og Karen Kirstine  5  28  1    1u  
   178  Busk, Thomas og Johanne  2   3  1    
   179  Busk, Niels og Ragnhild  2   2     6u  
    22  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum  *        
   90  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum-  legat   *        
   126  Christensen, Hans og Jensine- Skræddermester i Vadum  9  11   2

 4u 5 bg

 
   199  Christensen, Karl og Maren-fhv.gdr. Knepholtgård     2   1    
   215  Christensen, Ingemann og Magna, fhv. Ellehammersvej  1   4       1u  
   221  Christensen, Sigrid og Niels, fhv. Bagermester i Vadum  1  27    4u  
  284  Christiansen, Niels-landbrugsmedhjælper i 39 år gl.Plomgård       4u  
   240  Elbæk, Aksel og Herdis-fhv. soldaterhjemsbestyrer i Vadum  1  11      1u  
   138  Engberg Poul, Læsrbrev og avisudklip  *        
  66 Frederiksen, Chr. og Kristine- Slagtermester i Vadum   1   2   2u    
  255 Frederiksen, Jytte og Georg- Slagtermester i Vadum   1   10   1    1u  
   313  Hansen, Anders, fhv. gdr og sognefoged        1     1    
   209  Hansen, Anna og Jørgen-Plejehjemsleder og smedesvend i Vadum  1        
   131  Hansen Th. Chr. Rødslet Mark, Rødslet  *        
   150  Heby Hansen, familie  1   2      
   238  Jacobsen, Gunnar og Ruth-kørerlærer og militærmand  1  3    6u  
   264  Jensen, H.T. og Grethe-major og lokalpolitiker i Vadum     2      
   88  Jensen, Johan, købmand og musiker  *        
  87  Jensen, Knud  *   1      
               
   201  Jensen, Martinus  2        
   257  Jensen, Møller, Niels og Rasmine-Landmand Østerhalne Hede   1   8   4    
  324    Jensen, Niels Torpetgaard og Johanne fhv. gdr. Vævergårdsvej 20      5      
   132  Jensen,Peder Møller. husmand Ø.Halne Hede   3   2      
   146  Jensen, Peter og Marie- fhv. graver ved Vadum kirke        u  
   82   Jensen, Sofus, fhv. kæmmer i Vadum   *        
    68 Johanson, Søren Peter og Kathrine, malersvend i Østerhalne    2    3      
  275 Jungersen, Anders og Marie, fhv.gdr. Vadumtorp, Torpet mat.11a.  2   1      
  281 Jungersen, Jens og Kristine, fhv.gdr. Vadumtorp, Vadum Kirkevej 45  1  1    1u  
   119  Jungersen, Lars Peter og Marie, fhv. præstegårdsforp. og husmand i Torpet     1      
   327   Jørgensen, Else og Agust fhv. centralbestyrer i Vadum       5       2u  
  274 Karstoft, Christen Emmanuel-præst i Vadum 1901-1911   2        
  107 Kirkegaard, Hartvig og Dagmar(Jensen) fh.Elmevænget 5    1   5    1    
    292  Lange Pedersen, Knud og Rosa  cykelhandler i Vadum   2    6      6u  
   195  Lichon Familien   1        
    308  Mathisen, Christen-husmand på Nørlang   1   2       1u     A
    24  Madsen, Ole Laurids.- erindringer   *        
   266 Madsen Sørensen, Niels og Kirstine,fhv.gdr og sognerådsform. i Vævergård  1   2    1  
    210 Mortensen, Chresten og Nielsine Marie-Nygård, Ø.halne Hede   1   3      
  243 Mortensen, Marinus-fhv. gdr. Gl. Plomgård   2        
   210   Mortensen, Tage og Aase    1           A
   106 Møller Jensen, Jens Peter-landmand på Østerhalne Hedevej 10   1    4           A
   160   Møller, Niels fhv. præst i Vadum  6   4   4    
   120  Neirup, Frands og Anne Marie, Malermester og afholdsvært  3   5   1    
   235  Neirup, Poul og Hedvig, Malermester og afholdsvært  6  5      
   177  Nielsen, Lars og Ane Cecilie, Møllegården   2   1   2    
    320   Nielsen, Niels og Kristine, fhv. gdr. Nørgård   1     5          A
  260  Nielsen, Søren og Andrea-fhv. gdr. Vævergårdsvej 15, matr.9a  1   12     2udk.  
   231  Nielsen, Thomas og Caroline, Torpet Kær   1   2      
   23  Ovesen, Ove Marthinus, Lærer i Torpet skole  14  4  1    
   187  Ovesen, Helge-fhv skoleinspektør iTårs, født i Vadum  4   1    2bg  
   247  Pedersen, Chr.og Elin-fhv. møbelhandler m.m. i Vadum  3  2    14u  
   305  Pedersen Edvard -erindringer 1925-2014  1        
   224  Pedersen, Grethe og Harald, Træhandler Bach`s datter og svig.  1  59    9u  
   328   Pedersen, Jens og Marie-fhv. sognerådsformand og gdr. Nørgård      1    1    
    73  Pedersen, Niels Chr. og Kristine-Cykelhandler i Vadum  4   10     5u  
  225  Pedersen, Orla og Elna-Brugsuddeler i Vadum   2   2      
   316  Pedersen, Svend og Anne Marie, fhv. goderstofuddeler i Vadum    1    6      1u     A
  249  Pedersen, Peter Chr. og Elna, fhv. gartner i Vadum    2   7    6u  
    121   Petersen, Ernst og Ebba-fhv.major og regnskabschef   2    6      2u  
    92  Rønn, Svend, dagbog   *        
   226  Rasmussen, Andreas og Anna, gdr. Stensbæk  1  3      
   197  Rasmussen, Aage og Hanne, gdr. og sognerådsf. Stensbæk  2  1    11u  
    307  Simonsen, Børge og Inga- Vadum Kirkevej      2       2u  
   326   Simonsen, Folden, Peter L. og Johanne fhv. Sognefogde og husmand Østerhalne E          1u  
   123  Skov Jensen, Kristian Sofus,  gdr.Hedetoften15   5  5      
   306  Skov, Mette og Jens,  fhv. gdr. Vævergård, Vævergårdsvej 20   3    8      
   306  Skov, Mette og Jens, fhv.gdr. Vævergård- Vævergårdsvej 20, matr.VH 10a   3   6      
   329   Thomsen, Jothinus og Anna, Bødker og vaskemaskinfabrikant i Vadum    2    11    2    
   216  Toft Nielsen, Edith og Agner  2  6     2  
   213  Toft Pedersen, Helen-Rødslet 57  2        
   218  Tjell, Jens og Gerda, fhv. landmand Torpet Kær  1  2  

 3 lyd-4u

 
   212  Tjell, Søren og Agnes, gdr. Torpet Kær  4  10    lyd  
  219  Tjell Thomsen, Johan fhv. Amerika og Rugmarken 6  4  9    lyd  
  193 Urth, christen-Karetmager i Østerhalne  2  3   1 u  
   194  Vestergaard, Anna og Christian, Haldager  4  50      
   207 Vestergaard, Martinus fhv. gdr. Grønslet   3   4      
    317  Østergaard Jensen, Jens og Helene fhv.sognerådsformand og gdr. i Haldager      1    1   3u  
   318  Østergaard, Kristen og Margrethe, fhv. gdr. Østergård i Haldager    1           A
Oldtid og Historisk tid              
   166  Vadum Sogns historie   7    3    1u  
 Bøger og tidskrifter              
  253 "Cornelius Nepos" latinbog til skolebrug, udgivet i 1875        1bg  
  153  Danmarks Folk   (bog fra 1901)         1bg  
     Dansk Familieblad 1915,indbunden,          skab 1        1bg  
  202 "De Jyders Land"1-2 af Acthon Friis         2bg  
  208 "Fra Himmerland og Kjær herred"       73 bg  
    Hjemmet 1916, indbunden                                 skab 1       1bg  
  241 "Hvor vejene samles" Jubilæumsbog        1bg  
  214  Landbrugsfaglige Tidskrifter 3        
  252 "Romerbrevet" fortolket af prof. L W. Schat Pedersen        1bg  
  242 "Spredte kræfter samles" jubilæumsbog        1bg  
  220 "Pedellernes historie i Aalborg Kommunes skoler        1bg  
  206 "Videnskab for hvermand" af Lancelot Hocben.   1 og 2        2bg  
               

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Underkategorier

Underkategorier