Onsdag, 19. januar 2022Om arkiverne på Arkiv.dk

De danske arkiver opbevarer mange forskellige typer af materiale. Du kan i arkiverne finde billeder, arkivalier, bøger og artikler, film- og lydoptagelser og meget, meget mere.

Hvert arkiv dækker et geografisk område, f.eks. et sogn eller en kommune.

Materialet stammer fra privatpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner. Nogle arkiver opbevarer desuden arkivalier fra kommunale forvaltninger.

Langt det meste er indleveret til arkiverne efter frivillig aftale med giverne. Så husk, at arkiverne ikke har alt.

Hvis du kender navnet på det arkiv, som du mener har materialet, kan du afgrænse din søgning til kun at søge i det. Men husk, at arkiverne godt kan opbevare materiale fra andre områder end deres eget.

Alle arkiver har åbent for publikum, men åbningstiderne varierer fra arkiv til arkiv. Arkiv.dk er en genvej til arkivernes samlinger, og et godt sted at starte, før du selv besøger arkivet.

Langt det meste materiale er tilgængeligt, men der kan være undtagelser. Det gælder f.eks. hvis det er helt nyt, indeholder personfølsomme oplysninger eller er omfattet af ophavsret.
Arkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv


Hoved-

gruppe

A nr. Arkivalie emne Ark Bill.

Gen-

stande

udklip

Bøger

Aalborg

Registeret viser hvad vi har i Vadum Lokalhistorisk Arkiv.

Hvis man er interresseret skal man henvende sig til arkivet,

det er muligt at få meget materiale sendt digitalt

A er lig med

Arkiv .dk

Foreninger
288 Andelsselskabet"Vadum Frysehus" 4 1 1u A
133 Brandvæsnet i Vadum *
55 Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum *
12 Dansk Jagtforening, kreds 51 *
61 Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne *
175 Haldager Brugsforening 2 1 A
182 Haldager Borgerforening 1 A
185 Haldager Frostbox-central 2 A
184 Haldager Husflidsforening 15 2 A
97 Haldager Husmandsforening *
67 Haldager Transformatorforening *
277 Hesteavlsforeningen for Kjær Herreds vestlige del 2
49 Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring *
161 Hvorupgård/Vadum Transformatorforening 3
124 Hesteforsikringen *
74 J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum *
289 Lions Club, Vadum 8 13u
13 Musikforeningen F.S.N. Aalborg *
8 Samvirkende foreninger i Vadum 1960-1970 2 10u A
282 Vadum 4H Klub 24 1u
59 Vadum Andelsboligforening 6 9u A
48 Vadum Andelsmejeri 2 12

8u A
60 Vadum Antenneforening *
11 Vadum Borger og (Håndværkerforening) 30 568

207u

1 dig.

A
217 Vadum Boldklub 3 2u
14 Vadum Brugsforening 6 2 A
47 Vadum Elforening (Transformatorforening) *
101 Vadum Erhverscenter *
311 Vadum FDF 5 44u
46 Vadum Fjernvarme Andelsselskab 9 57 1 15u
155 Vadum Folkedanserforening 1974-2000 1 38

6u

1rb

50 Vadum Gymnastikforening 5 36 4u A
84 Vadum Foderstofforetning Stationsvej/Nervøsvej 22 3 3u A
15 Vadum Husflidsforening 3 59 A
136 Vadum Husmoderforening * 2u
1 Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65 2 3u A
5 Vadum Idrætsforening 40 9 59u A
5 01 VIF Håndboldafdelingen 9 90 3 92u A
5 02 VIF Fodboldafdelingen 1 32 55u A
5 03 VIF Gymnastikafdelingen 6 251 59u A
5 04 VIF Badmintonafdelingen 1 27 2u
5 05 VIF Tennisafdelingen 1 20 3u
5 06 VIF Bordtennisafdelingen 4u
5 07 VIF Brydeafdelingen 1 16 26u
72 Vadum Idrætsforenings Vennekreds 2 24

10dig vid.

18udkl

12 Vadum Jagtforening * 9u
10 Vadum Lokalhistorisk Arkiv 3 167

29u

6lyd

A
115 Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning 8 A
134 Vadum og omegns Biavlerkreds * 1u
95 Vadum og omegns Husmoderforening *
45 Vadum Pensionistklub * 5 6u
223 Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej 2 9u
254 Vadum sogns Andelskasse 1
191 Vadum sogns foredragsforening 1910-1920 2
294 Vadum Samråd 125 27u
256 Vadum Sogns Kvægavlsforening 1 A
21 Vadum Sogns Ungdomsforening 3
283 Vadum Skytteforening 10 25u
4 Vadum sogns Syge og Begravelsesforening af 1887 9 4u A
228 Vadum Ungdomsforening 6
322 Vadum Ungdomsklub
3 Vadum Vandværk 10 2 A
51 Vadum Venstrevælgerforening 4 4 1u A
114 Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen) *
297 Vesterhalne Vandværk 2 A
52 Østre og Nørhalnes Transformatorforening 1
Kirke og lign.
127 Det Danske Missionsforbund, Vadum * 1u
112 Hospitalet i Vadum 2 1 1
2 Kirkeligt Samfund for Vadum kreds 2 1u A
83 Soldaterhjemmet, Det Grundtviske 2 6
65 Vadum Kirke 15 76 104u A
152 Vadum Kirkecenter *
302 Vadum Præstegård 4 3
Vadum kommune
Vadum Kommune meget materiale afleveret til Aalborg Stadsarkiv, liste kan ses på Noks
33 Alderdomsunderstøttelse, begæringer *
34 Alderdomsunderstøttelse, opgørelser *
Avisudklip, Vadum kommune. 3 bind, skab 1 * 3
39 Den Kommunale hjælpekasse i Vadum *
174 Kongetiende for Vadum Sogn 2
38 Mandtalskort *
321 Protokol forforligskommisær Vadum Sogn 1854-1944 1 A
151 Solvang Plejecenter 6 168 2 72
31 Selvangivelse/ skatteopgørelse *
44 Vadum Fattiggård 10 1 4
6 Vadum Kommune 27 23 14 106 u A
9 Vadum Legatet 3 A
36 Understøttelse af enker og børn, opgørelser *
Skole og Bibliotek
233 Eksamensbevis til Alm. Forberedelseseksamen 1908 1
58 Haldager Aftenskole *
43 Haldager Skole 1 3 A
269 Hjælpekasse for skolelærere i Aalborg Provsti og Kjær her-1817 1
118 Marthaskolen i Vadum *
76 Skolevæsen i Vadum *
Skolekommisionen i Vadum *
29 Sørensen A. Chr.(klage over børnemishandling) *
42 Torpet skole 7 6 A
57 Vadum Centralskole 19 190 3

158u

2alb

A
91 Vadum Sognebogssamling/ Vadum Bibliotek 5 2 11u
35 Vadum Skoles regnskab 1840-1920 4 A
41 Vejlen Skole 1 7 A
56 Vesterhalne Skole 2 9 *
18 Østerhalne Skole (meget afleveret til Stadsarkiv) 6 23 1 * A
304 Østerhalne søndre skole, gl. skole 2 A
2.Verdens krig
259 2. Verdenskrig 3 u. map
82 Adgangshjemmel. Sofus Jensen *
258 Aviser vedrørende 2. Verdenskrig 4
156 Eksproproationer af huse og gårde ved Flyveplads Aalb. West 1940-1945 2 A
75 Engelse Flyvergrave 14 53

28u

1 B

158 Flugplatz Aalborg West. Tyskere i Danmark 1940-45 3 31 1rb
27 Flygtningelejren Østerhalne 4 2 A
125 Rationeringsmærker *
183 Vadum sogn under 2. Verdenskrig 5 1u
164 Aalborg egnen under 2. Verdenskrig 5
Erhverv og institutioner
64 Bech, Regner, Købmand * 1
BP tankstation, Ellehammersvej 2 1u
267 Børnehaven "Kernehuset" 32 u
Color-Print 1
273 Durisol 1 6 1 1udk.
53 Fællesudvalget vedr. Vadumhallen *
89 Flyvestation Aalborg * 2

19u

1bg

69 Frandsen, Niels J. skrædder kontrakter *
Galerie Provence
63 Hans Jensen, Murermester *
171 Høker i Vesterhalne, Ane Kirstine og Anders Bohn 1 3
140 Jens Mortensen, Smedemester *
149 Olesen, Christen Peder, murermester i Østerhalne 1883-1899 3 1
301 Rødslet Flyveplads 2
290 Schlüters Mølle og Møllehuset-Møllevænget 37 matr. ØH 19c 2 2
71 Vadum Bladet 3 u
168 Vognmandsfirma Carl Jacobsen- Svend Andersen 3
222 Vadum Bageri, nuv. Ellehammersvej 83 1 21 1 3
144 Vadum Central 2 9 3 A
104 Vadum Kro (Afholdshotellet) 4 12 1 2u
71 Vadum Bladet 3 u
85 Vadum Vaskemaskinfabrik v. J. Thomsen 5 3 1
168 Vognmandsfirmaet Carl Jacobsen-Svend Andersen 3
103 Vadum Hallen *
129 Vadum Station (Fjerritslevbanen ) 3 20
291 Østerhalne mølle, oprindelig matr. 64a 2 3 A

Gårde og huse -Gade og veje

227 Bakkehuset i Knepholt, nuv.Knepholtvej 22 1 3
167 Buskengård, Haldager 2 3 3
77 Borregård, Haldager v. Søren Rasmussen * 1
261 Brodersensvænget 1 15
276 Brorholtvej 17-Kirkegård-matr. Torpet 3a 1 3
296 Bøgevænget 10-matr. ØH 1c 2
232 Egestedvej 14, Torpet Kær, matr. 11g 1 2
300 Ellehammersvej, tidligere Søndergade og Nørregade 34
280 Ellehammersvej 37a-Ø.Halne matr. 25d 1 1
298 Ellehammersvej 43-mat.ØH 30f-fhv. Kommunekontor-Posthus-Spar Nord 6
248 Ellehammersvej 73, fhv. Søndergade 4 2 10
229 Elllehammersvej 80, Ø.H.matr.11x-fhv.Vadum Varehus(træhandel) 2 2 4u
234 Ellehammersvej 82, tidl. Vadum Cykelhandel, Søndergade 5 9
287

Ellehammersvej 88, ØH matr.10al-Vadum Installationsforretning

5 3u
204 Ellehammersvej 96, Ø.halne matr. 39a 2 5 1
100 Fogedgård 1 33
109 Grønslet 1 1
163 Haldager Vestergård-øst- matr 6b 3 7
270 Hedetoften 15,matr. Østerhalne 17b 2 1 1udk.
186 Huse og gårde i det gamle Vadum 1 7 1
200 Knepholtgård 1 2 1 1
263 Nervøsvej/ tidligere Stationsvej 12
236 Nervøsvej 1, (matr. Ø.H.12n )tidl. Stationsvej 1 6 1u
239 Nervøsvej 7, (matr. Ø.H. 12f) tidl. Vadum Skrædderforretning 3 4
286 Nervøsvej 12, matr.ØH 79c- fhv.Vadum Installationsforretning- fhv.Kulturhus 4
315 Nervøsvej 13, matr. Ø.H. 11ab 1 1 A
113 Ny Bloksgård ( Svend Jensen, kontrolbog9
211 Nygård, Østerhalne Hede-nuvær. Hedetoften 8 2
251 Ny Skærsig, Nørlangvej 40, matr. 8e i V.halne 1 1
322 Nørgård, Ellehammersvej 104, matr. Ø.H. 4a 3 1
309 Nørlangvej 24,-matr. Vesterhalne 12b 1 1 1
325 Peter Simonsen Foldens ejendom, Østerhalne Enge matr. Ø.H. 3f (nedrevet) 1 1
244 Plomgård Gl.-matr.12a-Vadum Kirkevej 55 1
245 Plomgård Ny-matr.12b-Vadum Kirkevej 50 1 4 1 4u
86 Rødslet Herregård 12 26 2 1u
299 Rødkløvervej, tidligere Kløvermarken
250 "Skærsig"-nuvær. Vævergårdsvej 7 6 2 1u
196 "Stensbæk" nuv. Ellehammersvej 149 1 1 1
268 Søndermarken 5
169 Tømrer Jørgen Jørgensen og hustru Kirstens ejendom,Lufthavnsvej 1 1
189 Thisted Landevej 140 1 1
98 Torpet Kærvej området 1 1
213 Torpet Kærvej 4- matr. Torpet 19a 1 3 1
262 Ulrik Birchsvej 1 12
44 Vadum Østergård (Vadum Fattiggård 2 1
181 Vadum By efter 1945 4
203 Vadum Kirkevej 22 1
279 Vadum Kirkevej 45, Gl. Vadumtorp m. 11a 1 1
265 Vævergård, Vævergårdsvej 15-matr. Vesterhalne 9a 9 1
303 Vævergårdsvej 20-Vævergård matr. Vesterhalne 10a 2 5 3
99 Vesterhalne 1 8 3
295 Vesterhalnevej 9-matr.ØH 43d 1
314 Vesterhalnevej 86-Gl.Toftegård-matr. V H. 16a 1 3 1 A
325 Østerhalne Enge. Peder Simonsen Foldens ejendom matr. ØH 3f- (nedrevet af tyskerne) 1 1
145 Østerhalne Hedevej 10-Ø.H.matr. 12f 2 1
246 Østerhalne Kær, matr. 62b-eksisterer ikke mere 1 1
162 Østerhalne Stationsby 5
319 Østergaard, Haldager matr.3. Haldagervej 303 1 1 1 A
Arkivalier Div.
110 Afholdsvækker *
70 Alm. Brand, Konstitutionsbevis( Hans J. A 63) *
237 Ansøgninger om Statsstøtte til bygninger 1941-1943 4
117 Begravelses salmer-lokal *
Flyttet 17 Dampskibsbillet 1861, Carlsen, Elin *
40 Christensen, Marie- Legat *
25 Christensen, Johanne - Ægteskabsbevilling *
28 Enevoldsen, Anders- Stævning *
17 Else Marie Christensens skudsmålsbog
26 Danielsen, Anders- seperartionsbegæring *
271 Gl. genstande til udstillingsbrug 7
30 Jensen, Søren Peder, forsørgelse v/ afrejse *
278 Korringgrøften 1
116 Østerhalne Skov-Borgerforeningen * 1u
7 Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela 1 A
Jacobsen Chr., stævning *
32 Jacobsen Joh. F. R. R. paternitetssag *
19 Jensen, Anders- Aftægtskontrakt *
96 Jensen, Jørgen- fhv. graver- Soldaterbog *
135 Aalb. Amtstid. 1933-brugsforeningsblad 1931- diktathefte Johanne Hansen, Hedegård *
139 Aalb. Amtstid. 1906, Kongen død-2 annoncer vedr. Vadum *
147 Aalb.Stiftstidende. årgang 1876 *
79 Kong Christian d. 9. s` åbne brev *
80 Kong Frederik d. 7. s` tak *
81 Kong Frederik d. 7.s` bekendtgørelse *
198 Kjærulf slægten 6 7 1bg
105 Larsen Jensine S. D. skudsmålsbog *
122 Larsen, Leif Egon, Kaptajn, Rødkløvervej 18, skatteregnskab *
? 78 Mund og Klovsyge *
54 Nielsen, Mette Kirstine, Skudsmålsbog *
20 Morten Olesen, skudsmålsbog *
7 Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela 1 A
62 Pedersen, Holger K.I. diverse *
141
108 Sognefogder, håndbog *
102 Telefonnøgle 1926-27 med bl.a. vadum +vejviser 1908-10, 1914-18 *
111 Vadum Avis (festavis 1968) *
71 Vadum Bladet 2
99 Vesterhalne 1 8 3
Syklubben " Flittig Lise", dagbog *
Pia Skov`s scrapbøger, 1976-79. 5 stk, skab 1 u
130 Amtsstueskatter og matrikelbekræft. 1929 *
144 Lejekontrakt, Vadum central *
148 Lovtidende fra 1896. 23. maj-nr.25 *
157 Kommunaltidende 1871 *
159 Aalborg Amtsråds forhandlinger 1856 *
165 Kjøbenhavns forlis 1948 2
172 Haldager Grøften 4
173 Haldager 1
190 Gl. lejetøj 4
Person erindriger
180 Andersen, Carl F. og Petra,fhv. mejeribestyrer i Vadum 4 5 1
? Andersen, Jens Anton, gårdejer i Vadum
128 Andersen, Knud, Heden, Vadum *
192 Andersen, lærer i Haldager 1
137 Andreasen, Edith, Nervøsvej. Personlig erindringer *
285 Andreasen,Evald og Joan, Elinstallatør i Vadum 3 2u
143 Bach, Christian Peter og Vilhelmine, træhandler i Vadum 6 33 1
154 Bjerre Berthelsen, Ingeborg fhv. overlærer 3 24 1 5u
93 Birk Peder L.., Bjørnkær og Vadumtorp *
77 "Borre Søren", Søren Rasmussen, Borggård i Haldager *
230 Bundgård Hansen, Else og Henning fhv. gdr. Søndermarken 8 2 1
170 Busk Simonsen, Thomas og Ane Kristine 13 5 2
176 Busk Nielsen, Niels og Karen Kirstine 5 28 1 1u
178 Busk, Thomas og Johanne 2 3 1
179 Busk, Niels og Ragnhild 2 2 6u
22 Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum *
90 Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum- legat *
126 Christensen, Hans og Jensine- Skræddermester i Vadum 9 11 2

4u 5 bg

199 Christensen, Karl og Maren-fhv.gdr. Knepholtgård 2 1
215 Christensen, Ingemann og Magna, fhv. Ellehammersvej 1 4 1u
221 Christensen, Sigrid og Niels, fhv. Bagermester i Vadum 1 27 4u
284 Christiansen, Niels-landbrugsmedhjælper i 39 år gl.Plomgård 4u
240 Elbæk, Aksel og Herdis-fhv. soldaterhjemsbestyrer i Vadum 1 11 1u
138 Engberg Poul, Læsrbrev og avisudklip *
66 Frederiksen, Chr. og Kristine- Slagtermester i Vadum 1 2 2u
255 Frederiksen, Jytte og Georg- Slagtermester i Vadum 1 10 1 1u
313 Hansen, Anders, fhv. gdr og sognefoged 1 1
209 Hansen, Anna og Jørgen-Plejehjemsleder og smedesvend i Vadum 1
131 Hansen Th. Chr. Rødslet Mark, Rødslet *
150 Heby Hansen, familie 1 2
238 Jacobsen, Gunnar og Ruth-kørerlærer og militærmand 1 3 6u
264 Jensen, H.T. og Grethe-major og lokalpolitiker i Vadum 2
88 Jensen, Johan, købmand og musiker *
87 Jensen, Knud * 1
201 Jensen, Martinus 2
257 Jensen, Møller, Niels og Rasmine-Landmand Østerhalne Hede 1 8 4
324 Jensen, Niels Torpetgaard og Johanne fhv. gdr. Vævergårdsvej 20 5
132 Jensen,Peder Møller. husmand Ø.Halne Hede 3 2
146 Jensen, Peter og Marie- fhv. graver ved Vadum kirke u
82 Jensen, Sofus, fhv. kæmmer i Vadum *
68 Johanson, Søren Peter og Kathrine, malersvend i Østerhalne 2 3
275 Jungersen, Anders og Marie, fhv.gdr. Vadumtorp, Torpet mat.11a. 2 1
281 Jungersen, Jens og Kristine, fhv.gdr. Vadumtorp, Vadum Kirkevej 45 1 1 1u
119 Jungersen, Lars Peter og Marie, fhv. præstegårdsforp. og husmand i Torpet 1
327 Jørgensen, Else og Agust fhv. centralbestyrer i Vadum 5 2u
274 Karstoft, Christen Emmanuel-præst i Vadum 1901-1911 2
107 Kirkegaard, Hartvig og Dagmar(Jensen) fh.Elmevænget 5 1 5 1
292 Lange Pedersen, Knud og Rosa cykelhandler i Vadum 2 6 6u
195 Lichon Familien 1
308 Mathisen, Christen-husmand på Nørlang 1 2 1u A
24 Madsen, Ole Laurids.- erindringer *
266 Madsen Sørensen, Niels og Kirstine,fhv.gdr og sognerådsform. i Vævergård 1 2 1
210 Mortensen, Chresten og Nielsine Marie-Nygård, Ø.halne Hede 1 3
243 Mortensen, Marinus-fhv. gdr. Gl. Plomgård 2
210 Mortensen, Tage og Aase 1 A
106 Møller Jensen, Jens Peter-landmand på Østerhalne Hedevej 10 1 4 A
160 Møller, Niels fhv. præst i Vadum 6 4 4
120 Neirup, Frands og Anne Marie, Malermester og afholdsvært 3 5 1
235 Neirup, Poul og Hedvig, Malermester og afholdsvært 6 5
177 Nielsen, Lars og Ane Cecilie, Møllegården 2 1 2
320 Nielsen, Niels og Kristine, fhv. gdr. Nørgård 1 5 A
260 Nielsen, Søren og Andrea-fhv. gdr. Vævergårdsvej 15, matr.9a 1 12 2udk.
231 Nielsen, Thomas og Caroline, Torpet Kær 1 2
23 Ovesen, Ove Marthinus, Lærer i Torpet skole 14 4 1
187 Ovesen, Helge-fhv skoleinspektør iTårs, født i Vadum 4 1 2bg
247 Pedersen, Chr.og Elin-fhv. møbelhandler m.m. i Vadum 3 2 14u
305 Pedersen Edvard -erindringer 1925-2014 1
224 Pedersen, Grethe og Harald, Træhandler Bach`s datter og svig. 1 59 9u
328 Pedersen, Jens og Marie-fhv. sognerådsformand og gdr. Nørgård 1 1
73 Pedersen, Niels Chr. og Kristine-Cykelhandler i Vadum 4 10 5u
225 Pedersen, Orla og Elna-Brugsuddeler i Vadum 2 2
316 Pedersen, Svend og Anne Marie, fhv. goderstofuddeler i Vadum 1 6 1u A
249 Pedersen, Peter Chr. og Elna, fhv. gartner i Vadum 2 7 6u
121 Petersen, Ernst og Ebba-fhv.major og regnskabschef 2 6 2u
92 Rønn, Svend, dagbog *
226 Rasmussen, Andreas og Anna, gdr. Stensbæk 1 3
197 Rasmussen, Aage og Hanne, gdr. og sognerådsf. Stensbæk 2 1 11u
307 Simonsen, Børge og Inga- Vadum Kirkevej 2 2u
326 Simonsen, Folden, Peter L. og Johanne fhv. Sognefogde og husmand Østerhalne E 1u
123 Skov Jensen, Kristian Sofus, gdr.Hedetoften15 5 5
306 Skov, Mette og Jens, fhv. gdr. Vævergård, Vævergårdsvej 20 3 8
306 Skov, Mette og Jens, fhv.gdr. Vævergård- Vævergårdsvej 20, matr.VH 10a 3 6
329 Thomsen, Jothinus og Anna, Bødker og vaskemaskinfabrikant i Vadum 2 11 2
216 Toft Nielsen, Edith og Agner 2 6 2
213 Toft Pedersen, Helen-Rødslet 57 2
218 Tjell, Jens og Gerda, fhv. landmand Torpet Kær 1 2

3 lyd-4u

212 Tjell, Søren og Agnes, gdr. Torpet Kær 4 10 lyd
219 Tjell Thomsen, Johan fhv. Amerika og Rugmarken 6 4 9 lyd
193 Urth, christen-Karetmager i Østerhalne 2 3 1 u
194 Vestergaard, Anna og Christian, Haldager 4 50
207 Vestergaard, Martinus fhv. gdr. Grønslet 3 4
317 Østergaard Jensen, Jens og Helene fhv.sognerådsformand og gdr. i Haldager 1 1 3u
318 Østergaard, Kristen og Margrethe, fhv. gdr. Østergård i Haldager 1 A
Oldtid og Historisk tid
166 Vadum Sogns historie 7 3 1u
Bøger og tidskrifter
253 "Cornelius Nepos" latinbog til skolebrug, udgivet i 1875 1bg
153 Danmarks Folk (bog fra 1901) 1bg
Dansk Familieblad 1915,indbunden, skab 1 1bg
202 "De Jyders Land"1-2 af Acthon Friis 2bg
208 "Fra Himmerland og Kjær herred" 73 bg
Hjemmet 1916, indbunden skab 1 1bg
241 "Hvor vejene samles" Jubilæumsbog 1bg
214 Landbrugsfaglige Tidskrifter 3
252 "Romerbrevet" fortolket af prof. L W. Schat Pedersen 1bg
242 "Spredte kræfter samles" jubilæumsbog 1bg
220 "Pedellernes historie i Aalborg Kommunes skoler 1bg
206 "Videnskab for hvermand" af Lancelot Hocben. 1 og 2 2bg