Mandag, 29. november 2021
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Torsdag, 30 juni 2011 00:00

Fugleskydning 2011

 

                    Fugleskydning 2011
 
Vadum Skytteforening og Vadum Borgerforening afholdt lørdag d. 18. juni fugleskydning nr. 42.
Traditionen tro samledes man ved byflaget, og med et 6 mands orkester i spidsen gik man hen for at hente den gamle fuglekonge.
den gamle fuglekonge Kurt Christensen tog imod, t.h. formand for Borgerforeningen Lars Andreasen
 
    Den residerende fuglekonge Kurt Christensen, på Degnevænge tog gæstfrit imod de ca. 40 deltager, og bød på en forfriskning og et stykke 1års kagemand fra Guldbageren.
    Derefter gik turen til skydepladsen i skoven ved Rullebanen, hvor man hurtigt gik i gang med at afvikle skydningen imod træfuglen med de mange metalplader.
 
    Resultatet af skydningen blev som følger:
Citronen gik til Salon Bermann ved skud af Dan Poulsen
Kronen gik til Kurt Nielsen ved skud af Lars Jørn Rønn
Halsen gik til Henning Gasberg ved skud af Thomas Mølby
H. vinge gik til Lars Jørn Rønn ved skud af Patrick Collart
V. vinge gik til Per Pedersen ved skud af Richardt Thomsen
Halen gik til Niels Skov ved skud af Lars Andreasen
Brystet ( og dermed titlen som fuglekonge 2011) gik til Lars Nielsen, og da det var Lars Nielsen selv, som skød pladen ned blev han også årets Skyttekonge.
´Sidste års fuglekonge Kurt Christensen overrækker kongekæden til den ny konge Lars Nielsen, medens Dan Poulsen fra Skytteforeningen og Lars Andreasen fra Borgerforeningen ser til.
 
Så snart skydningen var slut, gik man i gang med at spise helstegt gris, med tilhørende salat og fadøl.
Endelig sluttede eftermiddagen med uddeling af præmier og medaljer, og deltagerne forlod pladsen med følelsen af, at det havde været en god dag, hvor vejret næsten holdt tørt, og kun nøjedes med at true.
Dette var så Vadum Borgerforenings sidste arrangement i forårs halvåret, og vi ønsker alle en god sommer.
Onsdag, 04 maj 2011 00:00

Nye Blomsterkummer i Vadum

 

 

 

 

Vadum Borgerforening har etableret 3 blomsterkummer følgende steder.

  1. Mejerivej / Ellehammersvej foran Guldbageren.
  2. Søndermarken / Ellehammersvej ved Spar Nord.
  3. Krydset Vadum Kirkevej / Møllevænget og Ellehammersvej ved P. J. Auto

Vadum Havecenter på Vadum Kirkevej 63 har leveret blomsterne til fordelagtige priser.

 

Spar Nord donerede i 2009 et større beløb til forskønnelse af Vadum, disse penge er nu brugt til indkøb af de 3 blomsterkummer. I Borgerforeningen håbede vi, at Aalborg Kommune kunne undvære et par af de mange store kummer, man har på bl. a. Nørresundby Torv, men der blev vi skuffede, og de kunne heller ikke levere blomster til os, derfor bestemte vi, at vi måtte klare det selv.

      Vi håber, at byens borgere ligesom vi synes, at det er blevet en forskønnelse af Vadum, og samtidig håber vi, at man vil hjælpe os med at værne om planterne.

 

                                                                                            Vadum Borgerforening

 

Onsdag, 23 marts 2011 19:32

Rødkløvervej

Rødkløvervej / Kløvermarken 

 

 

Rødkløvervej/ Kløvermarken i starten af 1954. Husene er indflytterklare.

i baggrunden Anton Larsens ejendom.( foto lånt af B.J. Hansen)

 

I slutningen af 1950erne udskrev Vadum Sogneråd en konkurrence, hvor alle kunne komme med forslag til gadenavne til de nye gader, der opstod dengang. Konkurrencen blev vundet af Esther Larsen, som foreslog at man gav navne med relation til flyvning, da man jo havde stor tilknytning til Flyvestation Aalborg.

Den første gade vi beskæftiger os med er nuværende Rødkløvervej.

Rødkløvervej hed oprindelig Kløvermarken, men fik navneændring ved kommunesammenlægningen i 1970.

Gaden var den første parcelhusgade i stationsbyen Vadum og var starten på en voldsom vækst de følgende år. Kløvermarken var oprindelig opkaldt efter pladsen på Amager, hvor Ellehammer foretog sin første flyvning.                                                     

 Rødkløvervej eller Kløvermarken som den hed dengang blev bygget af Vadum Andelsboligforening, og historien er som følger:

I 1950 blev det besluttet, at der skulle være militær lufthavn i Aalborg, lokalt vil man nok sige, den skulle hedde Flyvestation Vadum. Uanset hvad medførte det, at en masse mennesker flyttede til området. Mange boede i første omgang inde på det militære område, andre boede inde i Sundby-Hvorup.

En gruppe af de ansatte besluttede i 1952, at de ville lave en andelsboligforening i Vadum. Det stiftende møde blev afholdt d. 25. juli 1952 på Vadum Afholdshotel, og hensigten var, at man i første omgang ville bygge 15 nye huse, som kun kunne bebos af personel ansat på Flyvestation Aalborg.

Vadum Andelsboligforenings første formand blev materielbetjent C.E. Åkerlund. Den nye bestyrelse første opgave var køb af jord, og gårdejer Adolf Jacobsen havde et stykke, som passede fint med planerne, og man enedes om betingelserne med ham. Dernæst skulle Vadum kommune være villig til at klare den fornødne tilslutning til kloak, el. og vandforsyning, og disse forhandlinger gik også hurtigt i orden.

Byggeriet gik i gang, og det første rejsegilde blev afholdt i september 1953, og i juni 1954 var alle husene beboet. Allerede i starten af 1954 begyndte bestyrelsen at arbejde med planer om at bygge 21 nye huse.  Disse forberedelser blev vanskeliggjort af nogle afslag fra Boligministeriet, men efter nogle møder på højt plan, og efter der var foretaget små ændringer i foreningens vedtægter, fik man tilladelsen.

De 21 nye huse blev indflytningsklare fra sommeren 1956 til starten af 1957, og der blev fremlagt planer om en tredje afdeling på 20 huse, en plan som aldrig blev gennemført.

Med hensyn til Vadum Andelsboligforening begyndte bestyrelsen i 1960 at arbejde for at få foreningen ophævet. Boligerne, som man havde bygget, var på 83 og 85 m2. Mange af lejerne ville gerne modernisere og udvide, men det måtte de ikke, så længe det var andelsboliger. D. 12. maj 1969 fik man tilladelsen til at  afvikle foreningen, og de 36 huse blev solgt, for de flestes vedkommende til de familier som beboede dem.

 

Onsdag, 12 januar 2011 14:32

Vadum Afholdshotel/ Kro

 

Vadum Kro/ Afholdshotel i 100 år.
 
Som den eneste virksomhed i Vadum, kan Vadum Kro fejre 100 års jubilæum i den samme bygning, som den startede i. Vadum Afholdshotel blev nemlig bygget i 1910.
Før 1910 var der et forsamlingshus i Østerhalne, som området jo hed dengang; men vi ved ikke meget om dette forsamlingshus, udover at det er nævnt i visse protokoller og breve, men man formoder, at det har ligget hvor Rødslet 32 ligger i dag, idet man ved udgravning til huset fandt gamle sokkelsten. Dengang brugte man ligeledes at afholde udendørs fester, hvor man dansede på udlagte danse gulve (bl.a.Humlehaven i Knepholt).
I 1910 byggede gårdejer Lars Christian Nielsen det nye afholdshotel, han var dengang 51 år, og havde netop overdraget sin gård nuværende E.J. Overbyes vej 21 til en datter og svigersøn; han og konen Martine, som for øvrigt var 70 år, ville vel prøve at være hotelværter.
Byggegrunden kom han nemt til, idet han selv ejede jorden i forvejen, han havde nemlig en mark som gik fra Taksvej og ned til Pallisdam, og han valgte at bygge hotellet helt oppe i hjørnet, så tæt på den nyopførte Vadum Station, og derved skabtes en central plads i det gamle Vadum.
Ved folketællingen i 1911 kan man se, at værtsparret har ansat en kokkepige og samtidig havde man også logerende, der boede nemlig en ung mand, som var i bødkerlære hos bødker Thomsen. Uvis af hvilken grund solgte Lars Christian og Martine Nielsen afholdshotellet året efter, idet man i gamle kommunale papirer kan læse, at Kær Herredskontor har givet malermesterparret Poul og Hedvig Neirup bevilling til at drive Vadum Afholdshotel uden udskænkning af stærke drikke.
Billedet er det ældste vi har af Vadum Afholds hotel. Ca. 1925
Vi kender ikke navnene på de 2 børn.
 
Der er ingen tvivl om, at hotellets lokaler blev brugt fra starten af. Bl.a. ansøgte Vadum Fodboldklub i 1913 om at afholde offentlig bal på hotellet; og fra lærer Ovesens erindringer ved vi, at hotellets sal var en god foredragssal, hvor bl.a. forfatteren Johan Skjoldborg, astronomen Thorvald Købe og globetrotteren Holger Rosenberg holdt foredrag og viste lysbilleder.
Fotografiet er lavet ca. 1916-18, årstallet er valgt ud fra sønnen Frands`s alder, han er født 1906, og sidder på billedet imellem Hedvig og Poul Neirup, de 2 piger til venstre kender vi ikke navnene på.
 
I den gamle hovedkassebog fra 1922 kan vi læse, at 3 kasser sodavand, ganske vist med 50 stk i hver, kostede 21,00 kr, en anden ting man kan udlede af den gamle bog er, at man sparede på udgifterne dengang; Poul Neirup solgte Afholdshotellet i 1924, men han brugte stadigvæk kassebogen i hans malermesterfirma indtil 1933.
Ud fra et gammelt skøde kan vi se, at Poul og Hedvig Neirup pr. 1. jan. 1924 overtog huset, der nu er Nervøsvej 1, og derefter koncentrerede Poul Neirup sig om sin malervirksomhed.
De nye ejere og værter på afholdshotellet hed Anton og Kathrine Margrethe Bertelsen.
 
Anton og Kathrine Bertelsen, ca. 1935, de var afholdsværter på Vadum Afholdshotel fra 1924 til 1945
Anton og Kathrine Bertelsen, som det ny værtspar hed, satte deres præg på hotellet i mange år; Kathrine var født Vestergård og voksede op i Haldager, medens Anton Bertelsen var født i Hals.
Hotellet blev flittigt brugt til selskaber og fester. I Lokalhistorisk Arkiv har vi en del ”Balkort” fra 1929-30. Unge mennesker gik sammen om at arrangere dans på hotellet, som startede med fælles kaffebord, hvorefter der var dans, men man skulle tilsyneladende inviteres for at deltage.
Nu afdøde Anders Nielsen fortalte om juletræsfesterne i 1930erne. Festerne foregik 4.nytårsdag; først var der forskellige julelege under ledelse af snedker Vig, hvorefter musikken blev leveret af Johan Jensen og Jens Mølgaard, det skete også at hotelværten Anton Bertelsen satte sig til klaveret.
I 30erne og 40erne var der månedlige besøg af en rejsebiograf. Forevisningen foregik i hotelsalen, og der var også siddepladser på balkonen.
I den ene ende af salen var der en scene, hvor der ligeledes var lidt plads ved siden af; denne scene er i alle årene blevet brugt til dilletant forestillinger, det var også på scenen musikerne opholdt sig, når der var bal.
I alle årene frem til bygning af Vadum hallen afholdt gymnastikforeningen både træning og den årlige gymnastikopvisning på Vadum Hotel. Og selv om pladsen var lidt trang, er der rigtig mange, som har haft fornøjelige gymnastiktimer her. F.eks. kunne man til opvisning opleve herrespringhold, som var nødt til at tage tilløb ude fra gaderoben, fordi salen var så lille.
Gymnastikopvisning i salen på Vadum Afholdshotel, 1939; bemærk balkonen som var i nordenden af salen, balkonen blev fjernet i starten af 1950erne
 
I slutningen af 40erne startede danseinstituttet Harrisø Jørgensen v/ Ruth og Poul Christensen danseundervisning i hotellets sal, og det var også her det store afdansningsbal blev afholdt, hvor de stolte forældre kunne se hvad deres børn havde lært.
I lokalhistorisk arkiv har vi en kassebog, fra 1944 og frem til september 1945, i den kan man læse en del om hvad der foregik på Vadum Afholdshotel. På den tid var der et par værelser på loftet, som blev lejet ud til pensionærer, det gav en månedlig indtægt på ca. 500 kr. Når salen var lejet ud til bal o., lign. var der 30 kr i indtægt; der var også hestestald, hvor prisen tilsyneladende var 15 kr, og en cykelstald, hvor den opkrævede leje varierede fra 5 til 15 kr pr måned, og så var der ligeledes en lille indtægt ved gaderoben.
Endelig kan man se, at der har været badminton i salen, f. eks. betaltes der 112 kr i januar 1945, det har nok været et par måneders leje af salen.
På udgiftssiden var der store faste udgifter til mejeri, købmand, slagter og bager; men et par gange købtes der også en ½ gris, sandsynligvis hos en landmand. Kartoflerne købtes også på landet, nemlig hos gdr. Jens Skov Vævergård, og der blev spist mange, idet udgiften til kartofler i januar 1945 var 146 kr.
30. september stopper kassebogen uden at være brugt færdig, det tolker vi som værende tidspunktet, hvor værtsparret Anton og Kathrine Bertelsen solgte Vadum Afholdshotel.
Tilsyneladende solgte Anton Bertelsen Vadum Afholdshotel tilbage til Neirup slægten, idet vi fra nogle kreditforeningsbilag kan se, at Frands Neirup i 1946-47 står som afholdsvært. Vi tror ikke, at Neirup selv stod for driften af hotellet, i hvert fald hed værten Søndergaard frem til 1949.
Derefter hed ejeren i en årrække fru Rasmussen, så kom familien Neirup igen ind i hoteldriften, idet fru Boye som var søster til Anne Marie Neirup, var hotelvært frem til 1960. Anne Marie Neirup var udover at være gift med malermester Frands Neirup også ejer af et stort sommerhotel ”Alexandria ” i Sandvig på Bornholm, men det er en hel anden historie.
luftfoto af Vadum Station og Vadum Kro, billedet er fra 1954.I baggrunden ses de nye huse på Kløvermarken, nuværende Rødkløvervej.
 
Det var medens fru Boye stod for Vadum Afholdshotel, at der i 1956 blev givet spiritustilladelse, hvorefter stedet kunne kaldes for Vadum Kro. Spiritustilladelsen blev fejret med et vældigt nytårsbal, og de næste år var der tradition for, at der var nytårsballer, hvor der var stor tilstrømning til. Ballerne stoppede dog efter 1962, idet de nye ejere Ernst og Signe Jensen syntes, at det gik for meget ud over inventaret.
Ernst og Signe Jensen, som tidligere havde boet i Frederikshavn, købte Vadum kro omkring 1960; de første år drev de kroen sammen, men Ernst døde allerede i starten af halvfjerdserne, og derefter førte Signe Jensen   kroen videre indtil hendes død i 1999.
I den periode skete der en vældig forandring både med Vadum by og Vadum Kro. De første år blev der holdt foreningsballer en gang om måneden, og Idrætsforeningen havde ugentlig store bankospil, hvor salen var fyldt med gæster, og private afviklede deres familiefester her; men efter åbningen af Vadumhallen og oprettelse af forskellige selskabslokaler rundt om i byen sygnede Vadum Kro hen, og det var kun sjældent, at salen var i brug, i stedet blev kroen det lokale værtshus.
Efter Signe Jensens død stod lokalerne tomme i en kort periode; indtil de blev købt af Erik Ahlmann og Per Kirk fra Nørhalne. De ombyggede og modernisere stedet, og genåbnede kroen 3. feb. 2000, den daglige leder blev Margit Kristensen, som også havde arbejdet under Signe Jensen.
I november 2000 åbnede man en billardstue, hvor der tidligere havde været gaderobe og toiletter; til gengæld blev det gamle indgangsparti åbnet igen, og der blev lavet nye toiletter.
I marts 2001 blev den gamle sal revet ned, den var blevet for gammel og nedslidt og tjente ikke længere noget formål. Der blev i stedet for bygget et hus med 2 lejligheder bagerst i krohaven.
1.august 2001 overtog Margit Kristensen forpagtningen af kroen og fik bl.a. opstillet 2 billardborde. Desværre blev Margit syg og døde i 2009 og igen opstod spørgsmålet, om der var nogen, som ville forsætte krovirksomheden i Vadum.
Vadum Kro som den ser ud december 2010, det oprindelige indgangsparti er genskabt, samtidig er der bygget 1 hus i den gamle kro have, og 1 hus med 2 lejligheder hvor hestestalden og cykelstalden tidligere var.
 
Men 1.maj 2009 var der igen reception og fremvisning på Vadum Kro, idet Annette og Brian Rishøj Jeppesen overtog forpagtningen for at prøve kræfter som værtshusholder; de har dog nu (december 2010) opsagt forpagtningen, idet de har erkendt, at hvis de samtidig skal have job og anden virksomhed, er det for opslidende og uholdbart.
Vadums beboere må muligvis erkende, at tiden hvor vi først havde afholdshotel og dernæst kro er slut; således at det efter 100 år ender med, at der bliver lavet lejligheder i den gamle kro.
 
                                                                                           Lars Jørgen Nielsen
                                                                          Vadum Lokalhistorisk Arkiv
 
Torsdag, 02 december 2010 00:00

Åben hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv


 Åben hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

 
Lørdag d. 13. nov. havde Arkivet ”Åben Hus ”, i den anledning var der lavet nye udstillinger, bl.a. i forhallen hvor vores glasmontre viser Oldemors gamle køkkenrekvisitter, mange af dem har vi lånt hos Otto Nielsen, Vadum Traktormuseum. I arkivet var der lavet en fotoudstilling i anledningen af Vadum Kro`s 100 års jubilæum, og en fotoudstilling fra ”Fogedgården”.
Dørene blev åbnet kl. 13.00 og der var besøg fra starten, kl. 13.30 bød Lars Jørgen Nielsen velkommen, og han benyttede samtidig lejligheden til at fortælle lidt om årets gang, hvor man i årets løb havde modtaget ca. 40 forskellige afleveringer; det var også positivt, at der var besøgende næsten hver tirsdag eftermiddag.      Der var en særlig velkomst til Ulf Jessen fra Nørhalne, som havde lovet at underholde en god times tid.
Torsdag, 07 oktober 2010 22:30

Vadum sogns Syge og Begravelseskasse

 

Fra Vadum Lokalhistorisk Arkiv
 
 
Vadum sogns Syge og Begravelseskasse af 1. marts 1887
 
Når vi kigger i vores gemmer på arkivet, finder vi mange gamle foreningsprotokoller; den ældste starter i 1887 og er starten på det, der blev til Vadum Sygekasse, og som virkede indtil sygekasseforeninger som sådant blev nedlagt.
Den første bestyrelse i foreningen bestod af følgende:
Møllebestyrer Schlüter Østerhalne, Christen M. Jensen Haldagergård, Jeppe Østergård Vesterhalne, Thomas Madsen Torpet og endelig formanden, som var lærer N. Chr. Jensen Østerhalne skole.
 
Ved den første generalforsamling, som foregik i Østerhalne skole, blev der vedtaget nogle regler, som i dag kan synes mærkelige; f. eks.: Sygekassen dækkede ikke barselskvinders sygdom de første 9 dage efter fødslen, dog blev det ændret i 1891, hvor man vedtog at betale halvdelen af lægeregningen, hvis der deltog læge ved fødslen. Personer, som var over 60 år pr. 1. marts 1887 kunne ikke optages i foreningen. Tjenestefolk kunne optages, men kun til dækning af læge og medicin, de kunne ikke få sygedagpenge, som for øvrigt udgjorde 50 øre pr. dag.
Foreningen havde dog fået et tilbud fra læge Møller, således at folk som ejede under 1 tdr. Hartkorn fik 25 % i rabat.
I 1893 kom der forslag fra smed Christen Hansen i Vesterhalne, om at foreningens medlemmer kunne få tilskud, når han trak tænder ud for dem; dette blev dog afslået fordi man ikke mente det var en sygdom.
I 1894 søgte Niels Fuurby om sygedagpenge til konen, hun havde været syg i 5 uger; dette blev dog nægtet på generalforsamlingen, da man sagde, at hun ikke havde været sengeliggende hele tiden.
I 1896 vedtog man at give tilskud til behandling ved Bratbjergmanden (Den kloge mand i Brovst)
I 1900 vedtog man, at betale halvdelen af udgifterne ved Basiske bade. Samme år bliver der oplyst maksimum beløb til begravelseshjælp nemlig 15 kr. Fra 1906 betalte man til ophold på sanatorier og øjenklinik med samme beløb som til sygehuse, nemlig 75 øre om dagen; man må sige, at pengebeløbene var mindre dengang.
 
Her skal kort nævnes og omtales de skiftende formænd i perioden. Lærer N. Chr. Jensen Østerhalne skole flyttede fra byen i 1890, og ny formand blev Jens Chr. Andersen Helskov, han var husmand og boede, hvor Lollvej 7 er i dag. Huset hedder stadig Helskovhuset (et navn som skyldes, at Jens Chr.s far var født i et område ude på Aalborg Flyvestation, som hed Helskov).
Fra 1897 til 1900 var det smed Christen Hansen i Vesterhalne, som var formand; hans efterfulgtes af Niels Peter Olesen husmand i Østerhalne, Niels Peter boede i huset, som i dag er Foltmannsvej 13, og havde et lille landbrug der. I 1904 blev snedker og møllebygger Lars Andeasen Vesterhalne formand, men han døde allerede som 49 årig i 1908 og blev afløst af lærer J C Bach fra Vesterhalne skole.
 
I 1893 står der i protokollen, at man købte et dansegulv af gdr. Chresten Mortensen i Vesterhalne Vestergård, og året efter afholdt man 2. pinsedag fest i Knepholt skov. Vi har i dag ikke noget som hedder Knepholt skov, men vi ved, at der blev afholdt dans i Humlehaven i Knepholt, der hvor Otto Nielsen i dag har Traktormuseum. Gulvet var en masse brædder, som blev lagt ud på jorden, og efter festen blev de igen kørt på lager.
I 1894 betalte værtshusholder Søren Poulsen fra Nørresundby 40 kr. for at stå for udskænkningen til festen, og musikken bestod af Peder Terp som blæser og Poul Jensens søn på violin.
Disse fester har både haft et selskabeligt formål men har også været en måde at supplere foreningens kapital, bl.a kan man i 1896 se, at gulvet har givet et overskud på 140,37 kr. så det har været en måde at øge foreningens kapital på, som for øvrigt var på 709kr i 1895.
Fra 1901 vedtog man, at dansegulvet kunne lejes ud til andre for 8,00kr, tilsyneladende kunne der også følge rækværk med til gulvet, men så var prisen 15, 00kr.
En anden måde at tjene penge på var tombola, som er beskrevet første gang i 1899, og i 1904 står der i protokollen, at man vil afholde tombola i juledagene.
I 1906 rejste formanden Lars Andreasen til Vedsted for at høre om dilettant og om muligheden for at få en mand til Vadum, til at hjælpe med at iscenesætte et dilettant stykke. Lars Andreasen skulle derefter stå for kulisser, medens maler Schou skulle male fortæppet; det er sandsynligvis først gang man har spillet dilettant   i Vadum; og det gav ligeledes overskud til Sygekassen. F. eks afleverede dilettanterne i 1909, 112 kr til foreningskassen.
Det sidste jeg vil omtale fra den gamle protokol, er beskrivelsen af de forskellige steder man har afholdt møder og generalforsamlinger. De første 3 år blev sammenkomsterne holdt i Østerhalne søndre skole, dvs. det der nu hedder Bøgevænget 10; fra 1890 til 1900 bliver der ikke skrevet hvor det foregik. Derefter foregik alle aktiviteterne i Østerhalne forsamlingshus, som vi desværre ikke har viden eller billeder fra, dog blev der ved udgravning til Rødslet nr.30 fundet noget, som kunne være sokkelsten eventuelt fra det gamle forsamlingshus.
Desværre mangler de efterfølgende protokoller, som ellers kunne have fortalt videre på historien fra det gamle Vadum.
Fredag, 18 juni 2010 09:54

Arkivregister

 

Árkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv


 Hoved-

gruppe

 A nr.  Arkivalie emne       Ark  Bill.

 Gen-

stande

 udklip

Bøger

 Aalborg
   

´Registeret viser hvad vi har i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

hvis man er interreseret skal man henvende sig til arkivet. 

der er muligt at få meget materiale sendt digitalt

         
               
 Foreninger              
  288 Andelsselskabet"Vadum Frysehus"          
   133   Brandvæsnet i Vadum                                                                     *        
   55  Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum  *        
  14 Dansk Jagtforening, kreds 51  *        
   61  Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne  *        
   175  Haldager Brugsforening  2  1      
   182  Haldager Borgerforening  1        
   185  Haldager Frostbox-central  2        
   184  Haldager Husflidsforening  15  2      
   97  Haldager Husmandsforening  *        
   67  Haldager Transformatorforening  *        
  277 Hesteavlsforeningen for Kjær Herreds vestlige del 2        
   49  Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring  *        
   161  Hvorupgård/Vadum Transformatorforening  3        
   124  Hesteforsikringen  *        
   74 J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum   *        
   289 Lions Club, Vadum    8      
   13 Musikforeningen F.S.N. Aalborg   *        
    8 Samvirkende foreninger i Vadum 1960-1970  2     10u  
  282 Vadum 4H Klub   24    1u  
   59 Vadum Andelsboligforening  6      9u  
   48 Vadum Andelsmejeri   *  10

 

 4u  
   60  Vadum Antenneforening  *        
   11  Vadum Borger og (Håndværkerforening)  13  351  

 124u

1 dig.

 
  217  Vadum Boldklub      1      2u  
  47 Vadum Elforening (Transformatorforening) *        
  101 Vadum Erhverscenter  *        
   46 Vadum Fjernvarme Andelsselskab   9  57   1  15u  
  155  Vadum Folkedanserforening 1974-2000   1    38  

6u

 1rb

 
   50  Vadum Gymnastikforening  5  50    4u  
   84  Vadum Lokalforening   *   3    3u  
   19  Vadum Husflidsforening   *   1      
  136  Vadum Husmoderforening   *       2u  
     1  Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65   1      3u  
     5  Vadum Idrætsforening   38  9     25u  
  5 01  VIF Håndboldafdelingen  9   86  3 82u  
  5 B  VIF Fodboldafdelingen    1   43u  
  5 C  VIF Gymnastikafdelingen   5  186   36u  
  5 D  VIF Badmintonafdelingen          
  5 E  VIF Tennisafdelingen      1      
  5 F  VIF Bordtennisafdelingen          
   72  Vadum Idrætsforenings Vennekreds  2  19  

 9dig vid.

8udkl

 
  12 Vadum Jagtforening *        
  11A Vadum Lokalhistorisk Arkiv  1   90  

22u

6lyd

 
  115 Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning *        
  134 Vadum og omegns Biavlerkreds  *      1u  
   95 Vadum og omegns Husmoderforening  *        
   45  Vadum Pensionistklub  *        
   223  Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej  2      9u  
  254 Vadum sogns Andelskasse 1        
   191  Vadum sogns foredragsforening 1910-1920  2        
   256  Vadum Sogns Kvægavlsforening  1        
   21  Vadum Sogns Ungdomsforening  3        
   283  Vadum Skytteforening    8    18u  
   4  Vadum sogns Syge og Begravelsesforening af 1887  9      4u  
  228  Vadum Ungdomsforening    6      
   3  Vadum Vandværk  9   2      
   51  Vadum Venstrevælgerforening  *        
  114  Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen)  *        
   52  Østre og Nørhalnes Transformatorforening 1        
               
Kirke og lign.              
   127  Det Danske Missionsforbund, Vadum  *        
  112  Hospitalet i Vadum  2  1  1    
   2  Kirkeligt Samfund for Vadum kreds  2        
   83  Soldaterhjemmet, Det Grundtviske  2  6      
   65  Vadum Kirke  14  44   60u  
   152  Vadum Kirkecenter  *        
 Vadum kommune              
     Vadum Kommune meget materiale afleveret til Aalborg Stadsarkiv, liste kan ses på Noks          
   33  Alderdomsunderstøttelse, begæringer  *        
  34 Alderdomsunderstøttelse, opgørelser *          
    Avisudklip, Vadum kommune. 3 bind, skab 1   *         3  
  39 Den Kommunale hjælpekasse i Vadum    *        
  174  Kongetiende for Vadum Sogn   2        
    38  Mandtalskort    *        
   151  Solvang Plejecenter   6 168   2    15  
    20  Sognerådsvalg   *        
    36  Understøttelse af enker og børn, opgørelser   *        
    37  Understøttelse af enker og børn, ansøgninger    *        
    44  Vadum Fattiggård  10     1       4  
    6  Vadum Kommune  10   21   13 102 u    *
    10   Vadum Legatet   *        
 Skole og Bibliotek              
  233  Eksamensbevis til Alm. Forberedelseseksamen 1908   1        
   58 Haldager Aftenskole   *          
   43  Haldager Skole   1   3      
  269 Hjælpekasse for skolelærere i Aalborg Provsti og Kjær her-1817    1        
  118 Marthaskolen i Vadum   *        
   76  Skolevæsen i Vadum   *        
     Skolekommisionen i Vadum   *        
   29  Sørensen A. Chr.(klage over børnemishandling)   *        
   42  Torpet skole   7   6       2
   57  Vadum Centralskole  17 172  2

 119u

2alb

 
  91  Vadum Sognebogssamling/ Vadum Bibliotek  5   2   11u  
  35  Vadum Skoles regnskab   *        
  41  Vejlen Skole   1   7        *
  56  Vesterhalne Skole   2   9       *
  18  Østerhalne Skole (meget afleveret til Stadsarkiv)   6  15   1     *
 2.Verdens krig              
  259  2. Verdenskrig       3 u. map  
  82 Adgangshjemmel. Sofus Jensen   *        
  258 Aviser vedrørende 2. Verdenskrig   4        
  156  Eksproproationer af huse og gårde ved Flyveplads Aalb. West 1940-1945  2        
   75 Engelse Flyvergrave 14 47  

28u

1 B

 
   158 Flugplatz Aalborg West. Tyskere i Danmark 1940-45  3   31   1rb  
    27  Flygtningelejren Østerhalne  4       2  
  125   Rationeringsmærker  *        
   183   Vadum sogn under 2. Verdenskrig     5     1u  
   164   Aalborg egnen under 2. Verdenskrig  5        
Erhverv og institutioner              
  64  Bech, Regner, Købmand   *     1      
     BP tankstation, Ellehammersvej 2         1u  
   267  Børnehaven "Kernehuset"    32       u  
     Color-Print       1      
  273 Durisol 1  6  1  1udk.  
   53  Fællesudvalget vedr. Vadumhallen   *        
   89  Flyvestation Aalborg   *     2  

 19u

1bg

 
    69  Frandsen, Niels J. skrædder kontrakter   *        
               
     Galerie Provence          
    63  Hans Jensen, Murermester   *        
   171  Høker i Vesterhalne, Ane Kirstine og Anders Bohn   1   3      
   140  Jens Mortensen, Smedemester   *        
   149  Olesen, Christen Peder, murermester i Østerhalne 1883-1899  3   1      
   85  Thomsen, J. bødker og vaskemaskinfabrik   *   3      
  71   Vadum Bladet   3       u  
   168 Vognmandsfirma Carl Jacobsen- Svend Andersen     3      
  222  Vadum Bageri, nuv. Ellehammersvej 83   1  21   1    3  
   104  Vadum Kro (Afholdshotellet)  3  12   1    
    71  Vadum Bladet  3     u  
   168  Vognmandsfirmaet Carl Jacobsen-Svend Andersen     3      
   103  Vadum Hallen   *        
   129  Vadum Station (Fjerritslevbanen )   3  20      

 Gårde og huse -Gade og veje

             
   227  Bakkehuset i Knepholt, nuv.Knepholtvej 22  1  3      
   167  Buskengård, Haldager  2   3   3    
    77  Borregård, Haldager v. Søren Rasmussen   *   1      
  261  Brodersensvænget  1  15      
  276 Brorholtvej 17-Kirkegård-matr. Torpet 3a 1  3      
   232  Egestedvej 14, Torpet Kær, matr. 11g  1   2      
  280 Ellehammersvej 37a-Ø.Halne matr. 25d  1   1      
  248  Ellehammersvej 73, fhv. Søndergade 4  2   10      
  229 Elllehammersvej 80, Ø.H.matr.11x-fhv.Vadum Varehus(træhandel)  2  2     4u  
   234  Ellehammersvej 82, tidl. Vadum Cykelhandel, Søndergade 5     9      
   287

Ellehammersvej 88, ØH matr.10al-Vadum Installationsforretning

     5     2u  
   204  Ellehammersvej 96,    Ø.halne matr. 39a  2   5   1    
   109  Fogedgård   1  33      
   109  Grønslet  1  1      
   163  Haldager Vestergård-øst- matr 6b  3   7      
   270 Hedetoften 15,matr. Østerhalne 17b     2 1  1udk.  
  186  Huse og gårde i det gamle Vadum  1   5      
   200  Knepholtgård   1   2   1    
  263 Nervøsvej/ tidligere Stationsvej     9      
   236  Nervøsvej 1, (matr. Ø.H.12n )tidl. Stationsvej  1   6    1u  
  239  Nervøsvej 7, (matr. Ø.H. 12f) tidl. Vadum Skrædderforretning   3   4      
   286 Nervøsvej 12, matr.ØH 79c-     fhv.Vadum Installationsforretning-          fhv.Kulturhus     4      
  113  Ny Bloksgård ( Svend Jensen, kontrolbog9          
   211  Nygård, Østerhalne Hede-nuvær. Hedetoften 8     2      
   251  Ny Skærsig, Nørlangvej 40, matr. 8e i V.halne     1   1    
   244 Plomgård Gl.-matr.12a-Vadum Kirkevej 55   1        
   245 Plomgård Ny-matr.12b-Vadum Kirkevej 50  1   4   1   4u  
   86  Rødslet Herregård  12  25    2    1u   
   250  "Skærsig"-nuvær. Vævergårdsvej 7     6   2    
  196 "Stensbæk" nuv. Ellehammersvej 149   1   1   1    
  268 Søndermarken      5      
  169  Tømrer Jørgen Jørgensen og hustru Kirstens ejendom,Lufthavnsvej     1   1    
   189  Thisted Landevej 140      1    1    
   98  Torpet Kærvej området     1    1    
  262  Ulrik Birchsvej  1  12      
   44  Vadum Østergård (Vadum Fattiggård  2   1      
   181  Vadum By efter 1945     4      
   203  Vadum Kirkevej 22     1      
  279 Vadum Kirkevej 45, Gl. Vadumtorp m. 11a  1  1      
   265  Vævergård, Vævergårdsvej 15-matr. Vesterhalne 9a    9  1    
               
  145 Østerhalne Hedevej 10-Ø.H.matr. 12f      2  1    
   246  Østerhalne Kær, matr. 62b-eksisterer ikke mere     1    1    
   162  Østerhalne Stationsby      5      
Arkivalier Div.              
  110  Afholdsvækker  *        
   70  Alm. Brand, Konstitutionsbevis( Hans J. A 63)  *        
  237  Ansøgninger om Statsstøtte til bygninger 1941-1943   4        
   117  Begravelses salmer-lokal  *        
   17  Dampskibsbillet 1861, Carlsen, Elin  *        
   40  Christensen, Marie- Legat  *        
   25  Christensen, Johanne - Ægteskabsbevilling  *        
   28  Enevoldsen, Anders- Stævning  *        
   26  Danielsen, Anders- seperartionsbegæring  *        
  271 Gl. genstande til udstillingsbrug       7    
   30  Jensen, Søren Peder, forsørgelse v/ afrejse   *        
  278  Korringgrøften  1        
   116  Østerhalne Skov-Borgerforeningen   *      1u  
    7  Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela  *        
     Jacobsen Chr., stævning  *        
  32  Jacobsen Joh. F. R. R. paternitetssag  *        
   19  Jensen, Anders- Aftægtskontrakt  *        
   96  Jensen, Jørgen- fhv. graver- Soldaterbog  *        
   135  Aalb. Amtstid. 1933-brugsforeningsblad 1931- diktathefte Johanne Hansen, Hedegård  *        
   139  Aalb. Amtstid. 1906, Kongen død-2 annoncer vedr. Vadum   *        
   147  Aalb.Stiftstidende. årgang 1876  *        
   68  Johansen, Søren P.-maler - æresbrev   *        
               
   79  Kong Christian d. 9. s` åbne brev  *        
   80  Kong Frederik d. 7. s` tak  *        
   81  Kong Frederik d. 7.s` bekendtgørelse   *        
   198  Kjærulf slægten  6  7   1bg   
   105  Larsen Jensine S. D. skudsmålsbog  *        
   122  Larsen, Leif Egon, Kaptajn, Rødkløvervej 18, skatteregnskab  *        
             ?  78  Mund og Klovsyge  *        
   54  Nielsen, Mette Kirstine, Skudsmålsbog  *        
   20  Morten Olesen, skudsmålsbog  *        
               
   62  Pedersen, Holger K.I. diverse  *        
   121  Petersen, Ernst, regnskabschef, økonomi  *        
   141  Forpagtningskontrakt, Telefonkontrakt  *        
   108  Sognefogder, håndbog  *        
   102  Telefonnøgle 1926-27 med bl.a. vadum +vejviser 1908-10, 1914-18  *        
   111  Vadum Avis (festavis 1968)  *        
   71  Vadum Bladet  2        
   99  Vesterhalne  1   8  3    
      Syklubben " Flittig Lise", dagbog   *        
     Pia Skov`s scrapbøger, 1976-79. 5 stk, skab 1           u
   130  Amtsstueskatter og matrikelbekræft. 1929  *        
   144  Lejekontrakt, Vadum central  *        
   148  Lovtidende fra 1896. 23. maj-nr.25  *        
   157  Kommunaltidende 1871  *        
   159  Aalborg Amtsråds forhandlinger 1856  *         
   165  Kjøbenhavns forlis 1948  2        
   172  Haldager Grøften  4        
   173  Haldager  1        
   190  Gl. lejetøj       4    
Person  erindriger              
   180  Andersen, Carl F. og Petra,fhv. mejeribestyrer i Vadum  4   5   1    
       ?    Andersen, Jens Anton, gårdejer i Vadum          
   128  Andersen, Knud, Heden, Vadum  *        
   192  Andersen, lærer i Haldager  1        
   137  Andreasen, Edith, Nervøsvej. Personlig erindringer  *        
   285 Andreasen,Evald og Joan, Elinstallatør i Vadum     3      
   143  Bach, Christian Peter og Vilhelmine, træhandler i Vadum  6  33   1    
   154 Bjerre Berthelsen, Ingeborg fhv. overlærer  3   9   1  5u  
    93  Birk Peder L.., Bjørnkær og Vadumtorp   *        
   77  "Borre Søren", Søren Rasmussen, Borggård i Haldager   *        
   230  Bundgård Hansen, Else og Henning fhv. gdr. Søndermarken 8   2   1      
  170  Busk Simonsen, Thomas og Ane Kristine  13   5   2    
  176  Busk Nielsen, Niels og Karen Kirstine  5  28  1    
   178  Busk, Thomas og Johanne  2   3  1    
   179  Busk, Niels og Ragnhild  2   2     6u  
    22  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum  *        
   90  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum-  legat   *        
   126  Christensen, Hans og Jensine- Skræddermester i Vadum  9  11   2

 3u 5 bg

 
   199  Christensen, Karl og Maren-fhv.gdr. Knepholtgård     2   1    
   215  Christensen, Ingemann og Magna, fhv. Ellehammersvej  1   4      
   221  Christensen, Sigrid og Niels, fhv. Bagermester i Vadum  1  27    4u  
  284  Christiansen, Niels-landbrugsmedhjælper i 39 år gl.Plomgård       4u  
   240  Elbæk, Aksel og Herdis-fhv. soldaterhjemsbestyrer i Vadum  1  11      
   138  Engberg Poul, Læsrbrev og avisudklip  *        
  66 Frederiksen, Chr. og Kristine- Slagtermester i Vadum   1   2   2u    
  255 Frederiksen, Jytte og Georg- Slagtermester i Vadum   1   9   1u    
   209  Hansen, Anna og Jørgen-Plejehjemsleder og smedesvend i Vadum  1        
   131  Hansen Th. Chr. Rødslet Mark, Rødslet  *        
   150  Heby Hansen, familie  1   2      
   238  Jacobsen, Gunnar og Ruth-kørerlærer og militærmand  1  3    1u  
   264  Jensen, H.T. og Grethe-major og lokalpolitiker i Vadum     2      
   88  Jensen, Johan, købmand og musiker  *        
  87  Jensen, Knud  *   1      
               
   201  Jensen, Martinus  2        
   257  Jensen, Møller, Niels og Rasmine-Landmand Østerhalne Hede   1   8   4    
   132  Jensen,Peder Møller. husmand Ø.Halne Hede   3   2      
   146  Jensen, Peter og Marie- fhv. graver ved Vadum kirke        u  
   82   Jensen, Sofus, fhv. kæmmer i Vadum   *        
  275 Jungersen, Anders og Marie, fhv.gdr. Vadumtorp, Torpet mat.11a.  2   1      
  281 Jungersen, Jens og Kristine, fhv.gdr. Vadumtorp, Vadum Kirkevej 45  1  1    1u  
   119  Jungersen, Lars Peter og Marie, fhv. præstegårdsforp. og husmand i Torpet     1      
  274 Karstoft, Christen Emmanuel-præst i Vadum 1901-1911   2        
  107 Kirkegaard, Hartvig og Dagmar(Jensen) fh.Elmevænget 5    1   5    1    
   195  Lichon Familien   1        
    24  Madsen, Ole Laurids.- erindringer   *        
   266 Madsen Sørensen, Niels og Kirstine,fhv.gdr og sognerådsform. i Vævergård  1   2    1  
    210 Mortensen, Chresten og Nielsine Marie-Nygård, Ø.halne Hede   1   3      
  243 Mortensen, Marinus-fhv. gdr. Gl. Plomgård   2        
   106 Møller Jensen, Jens Peter-landmand på Østerhalne Hedevej 10   1    4      
   160   Møller, Niels fhv. præst i Vadum  6   4   4    
   120  Neirup, Frands og Anne Marie, Malermester og afholdsvært  3   5   1    
   235  Neirup, Poul og Hedvig, Malermester og afholdsvært  6  5      
   177  Nielsen, Lars og Ane Cecilie, Møllegården   2   1   2    
  260  Nielsen, Søren og Andrea-fhv. gdr. Vævergårdsvej 15, matr.9a  1   12     2udk.  
   231  Nielsen, Thomas og Caroline, Torpet Kær   1   2      
   23  Ovesen, Ove Marthinus, Lærer i Torpet skole  14  4  1    
   187  Ovesen, Helge-fhv skoleinspektør iTårs, født i Vadum  4   1    2bg  
   247  Pedersen, Chr.og Elin-fhv. møbelhandler m.m. i Vadum  3  2    14u  
   224  Pedersen, Grethe og Harald, Træhandler Bach`s datter og svig.  1  59    9u  
    73  Pedersen, Niels Chr. og Kristine-Cykelhandler i Vadum  1   5     2u  
  225  Pedersen, Orla og Elna-Brugsuddeler i Vadum   1   1      
  249  Pedersen, Peter Chr. og Elna, fhv. gartner i Vadum    2   4    2u  
    92  Rønn, Svend, dagbog   *        
   226  Rasmussen, Andreas og Anna, gdr. Stensbæk  1  2      
   197  Rasmussen, Aage og Hanne, gdr. og sognerådsf. Stensbæk  2  1    11u  
   123  Skov Jensen, Kristian Sofus,  gdr.Hedetoften15   5  5      
   216  Toft Nielsen, Edith og Agner  2  6     2  
   213  Toft Pedersen, Helen-Rødslet 57  2        
   218  Tjell, Jens og Gerda, fhv. landmand Torpet Kær  1  1    3 lyd  
   212  Tjell, Søren og Agnes, gdr. Torpet Kær  4  10    lyd  
  219  Tjell Thomsen, Johan fhv. Amerika og Rugmarken 6  4  9    lyd  
  193 Urth, christen-Karetmager i Østerhalne  2  3   1 u  
   194  Vestergaard, Anna og Christian, Haldager  4  50      
   207 Vestergaard, Martinus fhv. gdr. Grønslet   3   4      
Oldtid og Historisk tid              
   166  Vadum Sogns historie   6      1u  
 Bøger og tidskrifter              
  253 "Cornelius Nepos" latinbog til skolebrug, udgivet i 1875        1bg  
  153  Danmarks Folk   (bog fra 1901)         1bg  
     Dansk Familieblad 1915,indbunden,          skab 1        1bg  
  202 "De Jyders Land"1-2 af Acthon Friis         2bg  
  208 "Fra Himmerland og Kjær herred"       73 bg  
    Hjemmet 1916, indbunden                                 skab 1       1bg  
  241 "Hvor vejene samles" Jubilæumsbog        1bg  
  214  Landbrugsfaglige Tidskrifter 3        
  252 "Romerbrevet" fortolket af prof. L W. Schat Pedersen        1bg  
  242 "Spredte kræfter samles" jubilæumsbog        1bg  
  220 "Pedellernes historie i Aalborg Kommunes skoler        1bg  
  206 "Videnskab for hvermand" af Lancelot Hocben.   1 og 2        2bg  
               

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Tirsdag, 16 marts 2010 00:00

Efterlysning fra Lokalhistorisk Arkiv

 

Vadum Lokalhistorisk Arkiv har modtaget et billede af et fodboldhold fra Vadum Boldklub.
Vores nuværende Vadum Idrætsforening blev startet i 1955, idet man dengang lagde 2 idrætsklubber sammen; det drejede sig om Vadum Gymnastikforening og Vadum Boldklub.
Vadum Gymnastikforening blev startet i 1923, og i øvrigt har vi både protokoller og billeder fra den forening; til gengæld har vi indtil nu ikke haft noget overhovedet fra Vadum Boldklub.
Derfor er vi også meget glade for billedet, men vi ved ikke ret meget om dette og må derfor gætte. Vores gæt er at billedet er fra perioden 1945-1948, og stedet hvor man spillede fodbold dengang vist nok var imellem Vadumgård og Kræmmergården.
Med hensyn til navne på spillerne har vi 4 sikre, nemlig bagerste række nr. 2 fra venstre Aksel Kronholm født i Vejlen 1918, hvor hans forældre havde et landbrug. Dernæst nr. 4 fra venstre Tinus Nielsen (Tinse);. midter rækken yderst til højre Anthon Skov; forreste række yderst til højre Holger Mikkelsen.
Vi håber der er nogle der ved mere end vi gør, og vi vil gerne kontaktes enten i arkivet, eller på telefon 20774353 eller 98296466. Hvis der findes billeder, vil vi gerne kopiere dem, så vi kan få udbygget vores viden til gavn for andre.
Med venlig hilsen
For Vadum Lokalhistorisk Arkiv
Lars Jørgen Nielsen
 
Lørdag, 22 november 2008 00:00

Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt Åben hus

 

Vi startede kl. 13.30, hvor de fremmødte så på de forskellige udstillinger, især udstillingen med gammelt legetøj blev beundret. Vi havde fået montren i forhallen fyldt, og heldigvis var der ialt 7 private som havde lånt os gamle ting, og derfor blev vi nødt til at udvide med udstilling i vores indgangsparti ind til Borgerstuen.

 

Legetøjsudstillingen ved Vadumhallens indgang

Det er vores hensigt, at lade udstillingen stå de kommende måneder.

Kl. 14.00 bød Lars Jørgen Nielsen velkommen, og startede med at omtale nogle af de arkivalier, som arkivet havde modtaget i årets løb, bl.a. protokoller fra Vadum Andelsmejeris start 1889, en kongetiende bog fra 1901 til 1910, et gammelt maleri af Vadum kirke fra 1930, samt en stump faldskærm fra et nedskudt engelsk fly fra 1940, samt meget andet.

Lørdag, 20 februar 2010 15:37

Engelske Flyvergrave

 Engelske Flyvergrave på Vadum kirkegård 1940-2007
Vadum kirkegård blev den første danske kirkegård som den tyske værnemagt brugte til at begrave allierede flyvere på.
Den 26. april 1940 blev et engelsk Whitley bombefly skudt ned over Vildmosen, og de fire besætningsmedlemmer blev
d. 28 april begravet på Vadum kirkegård. I følge en journalist fra Nordjyske Socialdemokrat var han, sammen med
sognepræst Niels Møller, de eneste danskere som var tilstede ved begravelsen.
Det var en tysk feltpræst som talte og foretog jordpåkastelsen, medens den kanon- besætning som havde skudt flyet ned affyrede æressalut over gravene.

 

(Foto: ukendt )

De 4 flyvere var :

Flyofficer, Owen Gerard Horrigan

Sergent, Norman Haithwaite

Sergent, John Francias Hayes

Mekaniker, Cyril Cecil Whiteley

 

Efterfølgende rejste tyskerne fire kors over graven, og bekostede en beplantning

Den 13. aug. 1940 skete den helt store katastrofe for englænderne; idet de mistede en hel eskadrille Blenheim bombefly, under et dagangreb på Flugplatz Aalborg West (idag flyvestation Aalborg), en begivenhed som er glimrende beskrevet af Ole Rønnest i hans bog "Den dømte eskadrille". Mange af englænderne blev dræbt under angrebet, andre sprang ud i faldskærm og reddede livet, men kom til at tilbringe lang tid i tyske fangelejre.
Den 16. aug. begravede tyskerne 13 allierede flyvere på Vadum kirkegård, i en stor fællesgrav hvor kisterne stod tæt ved siden af hinanden.

 

(Foto : Dalby )

Det var dog stadig så tidligt i krigen, at tyskerne gav dem en ordentlig begravelse, med æresdeling, salut og en krans med bånd, hvorpå der stod at de ærede deres tappere modstandere.


Få dages efter fandt man endnu en omkommen flyver, således at der var 14 begravede og da man ikke kendte deres navne, satte tyskerne et kors hvorpå der stod "14 unbekannte englische fliegere".

4. juni 1945

Den 16. okt. 1944 blev der lidt uden for Nørhalne skudt et engelsk Halifax bombefly ned af tyske jagere; flyet havde en besætning på 7 mand, hvoraf en reddede livet ved at springe ud i faldskærm, hvorefter han senere blev reddet ud af landet, af den danske modstandsbevægelse. Men de seks øvrige besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet, og samlet op af de tyske soldater. Tidligere i krigen havde nedskudte englændere fået en respektfuld begravelse, men efter tyskernes nedlag rundt om i verden så man anderledes på det nu. De døde englændere blev som det senere beskrives i Vadum kirkebog "nedkulet i et hul i jorden, som ikke engang var så stort, at de kunne ligge udstrakt, samtidig med at de også lå i lag". Efter krigens slutning var der nogle mennesker, som fandt ud af, at de lå nedgravet i udkanten af " Lager Vadum " som var en tysk lejr og radiostation mellem Vadum og Nørhalne.

Den 3.juni om aftenen blev de gravet op og lagt i kister, og dagen efter blev de kørt i 6 hestevogne, ført af Vadum gårdmænd til Vadum kirke, på det sidste stykke gik unge danske piger foran og strøede blomster

 

I Vadum kirkebog har pastor Niels Møller skrevet følgende:" De 6 engelske flyvere, som blev skudt ned 15.okt.1944, var blevet nedkulet af tyskerne i et hul på Østerhalne Hede, som ikke engang var så stort, at de kunne ligge udstrakte, fik d. 4.juni en ordentlig kristelig begravelse på Vadum kirkegård ". og samtidig skrev han, at man anslog at mellem 2000 og 2500 overværede begravelsen.

 

Pastor Niels Møller holder begravelsestale for de 6 flyvere

I avisen kunne man læse, at der var repræsentanter fra den danske modstandsbevægelse, desuden var amtmanden og politimesteren også med. De allierede tropper var repræsenteret af en æresvagt på 8 soldater fra " The Royal Dragoons"

 

Dansk student og medlemmmer af modstandbevægelsen hilser med Dannebrog og Union Jack

 

De engelske soldater, var naturligvis meget populære, her ses 5 af dem foran deres køretøj som er tæt besat af danske drenge.

På et tidspunkt, kort efter befrielsen blev der rejst et monument, en granitmur med navnetavler over de faldne soldater. Det blev herefter tradition, at der på Danmarks befrielsesdag 5. maj blev foretaget kransenedlæggelser ved monumentet, og vi vil her vise et udpluk af billeder fra sådanne højtidligheder.

 

Den ældste kransenedlæggelse vi har billeder fra, vel sagtens fra 1970

 

Billedet er fra 1984, man kan se at de store hække foran gravene er udskiftet med en brostenskant, det er pastor Benjamin Riis og medlem af menighedsrådet Anne Vestergård der hilser på de faldné.

 

Billedet er fra 5.maj 1990. Fra venstre ses Anna Vestergaard, menighedsrådet, pastor Benjamin Riis, kirkeværge Lars Jørn Rønn, major Ernst Pedersen, og formand for Vadum Borgerforening Erling Simonsen, endvidere ses fra flyvehjemmeværnet Gunnar Jacobsen

 

1997 (foto: flyvestationens fototjeneste) På billedet ses graver ved Vadum kirke Steen Christensen sætte de jordiske rester af 3 flyvere i jorden, medens flyvestationspræst Folmer Olesen ser til, og der gøres militær honnør. Historien bag dette billede er følgende: under angrebet d. 13. aug. 1940 var der kun en Blenheimbomber der nåede at komme ind over flyvestations arealet, hvor den blev skudt ned og styrtede direkte i jorden; maskinens besætning var pilot/officer Hale, sgt Oliver og Sgt Roland, de blev alle dræbt ved styrtet,men tyskerne dækkede bare nedstyrtningshullet til. I 1996/97 blev den nye administrationsbygning bygget, og under udgravning til denne fandt man resterne af maskinen og besætningen. Ligresterne blev nu gravet op, og de fik en regulær begravelse sammen med deres kammerater på Vadum kirkegård.

 

1997 (foto: flyvestationen fototjeneste) Ved begravelsen deltog enken efter sgt. R. C. Oliver og desuden hans søster. På billedet ses desuden Vadum præst Inge Margrethe Mikkelsen i samtale med flyvestationspræst Folmer Olesen.

 

(Foto: Flyvestationens fototjeneste v. Henning) 2000 I anledning af 60 året for Danmarks besættelse, og nedskydningen af de mange engelske flyvere, havde man besøg af det eneste Bleinheim bombefly i verden som stadig var flyvedygtig. Vadum Kirkegård kan ses i baggrunden. Her er det fotograferet fra en F16 jager af Henning fra fototjenesten.

 


(Foto:Flyvestationens Fototjeneste v. Henning)

Her ses det gamle fly dreje hen over Vadum kirke med de allierede flyvergrave i forgrunden, for at sende en sidste hilsen til de faldne flyvere, en seance som blev fulgt af rigtig mange mennesker.

 

 

(fototjenesten Flyvestation Aalborg) 2004 5. maj højtidligeheden ved flyvergravene, på billedet ses Vadums præst Inge Margrethe Mikkelsen, og bag hende Jens Tjell som var med til at få de 6 nedskudte flyvere givet en ordentlig begravelse i 1945; Jens Tjell døde forøvrigt 2004.


(Fototjenesten Flyvestation Aalborg) 2005. Dette år fejrede man 60 året for befrielsen, og der var bl.a. mødt 7 engelske veteraner op, nogle af dem havde været med dengang i 1940, da det hele gik galt, men de havde reddet livet, nogle havde tilbragt mange år i tyske fangelejre, men nu var de vendt tilbage for at mindes deres kammerater. (De medbragte den traditionelle engelske mindekrans i rødt som de lagde på graven.) Endelig var der også besøg af BBC fra Skotland, som var igang med at lave en udsendelse med nogle af veteranerne. Hermed slutter serien med billeder og historier om de engelske flyvergrave på Vadum kirkegård, men traditionen med mindehøjtidligheden d. 5.maj forsætter forhåbentlig mange år.

Se meget mere om de allierede flyvere på følgende link Vadum kirkegård i allied airmen.dk