Mandag, 29. november 2021
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Fredag, 07 juni 2013 20:05

Foreningernes dag

 

 
Vadum Samråds ” Foreningernes dag” var vellykket
 
Lørdag den 1. juni havde følgende foreninger under Vadum Samråd, sat hinanden og byens borgere stævne i Vadum Bypark og Vadum hallen
      Vadum Jagtforening, Vadum Naturrytterforening, Lions Club. Vadum Kirkecenter og FDF,
Vadum Genbrugscenter, Vadum Antenneforening, Vadum Vandværk, Vadum Husflidsskole, Vadum Borgerforening, Vadum Skytteforenig, VIFs Vennekreds og Vadum Idrætsforening.
      Vejret var med os, rygter fortæller, at det styrtregnede i Nørresundby, medens vi havde solskin i Vadum; hvor adskillige hundrede borgere besøgte pladsen i løbet af dagen.
 
 
      Dagen startede med gratis kaffe og rundstykker til de første 100 fremmødte gæster, som samtidig blev underholdt af jagthornblæsere fra Aabybro; hvorefter dagens program forsatte med opvisning af hunde, heste og gymnaster, og rundt omkring ved standene var der ligeledes udstillinger og konkurrencer man kunne deltage i og blive klogere af.
     Idrætsforeningen havde gratis instruktion og prøvetræning i tennis, motionscenter, boksning, bordtennis, krolf og krocket, og skytteforeningen havde en gratis skydebane. 
 
 
Vadum Borgerforening var også repræsenteret med en stand, hvor man kunne tegne medlemsskab og hvor man kunne undersøge hvad Borgerforeningen laver for byens borgere.
På billedet ses Kurt Nielsen og Søren Stender fra bestyrelsen.
    Fra Samrådets side vil vi gerne takke de forskellige foreninger, som har brugt tid og udvist opfindsomhed og samarbejdsvilje i dette projekt, som for os alle var nyt og uprøvet. Vi håber, at det på den ene eller anden måde kan gavne jeres foreninger, og det har i hvert fald vist, at kan foreningerne kan samarbejde.
    Til slut vil vi også takke de mange fremmødte, som valgte at bruge fridagen i Vadum Bypark, i hård konkurrence med Hjallerup marked, sommerhuse og strand.
                                                          
                                                                     Tak fra Vadum Samråd
Tirsdag, 05 marts 2013 10:01

Vadum 4H klub

 

Vadum 4H Klub
 
Vadum Lokalhistorisk Arkiv har kendskab til et væld af foreninger i Vadum, både bestående og nogle som for længst er afviklet. Vadum 4H Klub er en forholdvis ny forening, som dog ikke eksistere mere.
    Oprindelig var 4H organisationen en ungdomsafdeling under ”De Danske Husmandsforeninger” og blev vel senere tilknyttet Dansk Familiebrug.
    I Arkivet har vi materiale fra Vadum 4H Klub fra 1984 til 1995, men foreningen kan jo nemt have fungeret i mange flere år, og hvis der er nogle i Vadum som ligger inde med supplerende materiale vil vi gerne se det, eventuelt modtage det.
     Hovedformålet med klubben var, at lære børnene at omgås og passe deres kæledyr, de havde ligeledes nogle haver ved Foltmannsvej, hvor de dyrkede grønsager, som senere blev solgt på auktion, eller brugt i hjemmene.
4H klar med deres indslag til Byfesten vognoptog i 1985, kusken er Rigmor Jensen, Munkhaven
 
    Der var også et socialt samvær, som bl.a. gav sig udslag i, at man i en årrække deltog i vognoptogene ved Byfesterne i Vadum, og i 1988 og 1989 indøvede man et lille skuespil med sang, musik og udklædning, som blev fremført ved Byfestens familieaften i Vadumhallen.
4H børn opfører "Landmandsliv " ved Byfesten 1990, familieaften i Vadum hallen.
Torsdag, 28 februar 2013 17:53

Vadumpokalen 2012

 

Vadumpokalen 2012
 
 En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          
Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?
Igennem en lang årrække blev modtageren valgt af et udvalg bestående af Borgerforeningen, Skyttefore-ningen, Idrætsforeningen og Ungdomsklubben, men siden etableringen af Vadum Samråd sker udvælgelsen nu på baggrund af indstillinger fra Samrådets 19 medlemsforeninger. Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpokalen.
Årets modtager etablerede sig tilfældigvis samme år, som denne pokal blev indstiftet, som selvstændig er- hvervsdrivende i byen og oparbejdede igennem årene en meget driftig og markant virksomhed først med adresse på Lærkevænget, senere på Nervøsvej men grundet pladsmangel opførtes der i 1989 en ny og moderne ejendom på Ellehammersvej med forretning, værksted, lager og garager, hvorfra virksomheden dygtigt blev drevet med op til 25 ansatte. Samtidig blev adressen på Nervøsvej ombygget til Kulturhuset, som dannede rammen om mange private og erhvervsmæssige arrangementer. Årets modtager var desuden blandt initiativtagerne til stiftelse af en erhvervsforening i byen og i en lang årrække en markant og driftig formand for foreningen, som stadig fremstår som et aktivt bindeled mellem byens erhvervsliv. Igennem mange år var modtageren desuden dybt involveret i Vadum Håndbold, som på trods af byens ringe størrelse kom til at spille en stor rolle i toppen af den danske liga, og han var desuden med til at sikre håndbold i Nordjylland på topniveau via Vadums fusion med Aalborg KFUM til Aalborg HSH – det senere AaB Håndbold og nu Aalborg Håndbold. Modtageren har desuden via udstykninger sikret mange nye boliger til byen og dermed bidraget aktivt til byens udvikling.
Disse ting er kun udpluk af de mange positive tiltag, som modtageren har gjort for Vadum, og som under- streger berettigelsen af, at årets Vadumpokal går til Evald Andreasen.      
Onsdag, 27 februar 2013 00:00

Vadum Borgerforening-Ægtefællepokalen

 

   Ægtefællepokalen 2012
Sven Bo Rønn har gennem mange år været et stort aktiv for Vadum By’s foreninger! Og derfor har Vita mange aftener måtte undvære sin ”Sven”.
Sven har gennem mere end 15 år været aktiv i Vadum Ungdomsklub, hvor han var at træffe mindst én gang hver uge. Også i forbindelse med de forskellige arrangementer, fredags-café, weekend-ture, LAN-party, skiture m.m. var Sven yderst aktiv, næsten aldrig et nej til at deltage, hvilket har gjort, at Vita ofte har været alene hjemme! Af og til har Vita dog været på besøg i klubben, måske lige for at få et lille glimt af sin travle mand!
Sven har gennem de seneste 14 år været bestyrelsesmedlem for Vadum Idrætsforenings Vennekreds, hvoraf de sidste 9 år har været som bestyrelsens sekretær. Ved de forskellige aktiviteter som foreningen arrangerer, er Sven altid en af de største ”arbejdsheste”. Sven har deltaget i planlægning og udførelse af Vennekredsens arrangementer, helt tilbage til byfest arrangementernes tid. I 2005 da Vadum Idrætsforening havde 50 års jubilæum – var Sven hovedmanden bag et KÆMPE arrangement som fandt sted for at markere jubilæet. Arrangementet var fordelt over en hel weekend med kæmpe halfest + revy den efterfølgende dag. Sven lagde et meget stort engagement i dette jubilæum, og dette var samtidig starten på en række af de halfester, som Vennekredsen afholder hvert andet år.
I vennekredsens bestyrelsesarbejde har Sven mange kasketter på. Bla. kan nævnes, ansvarlig for publicering og annoncering, ansvarlig for kontakt og kontrakt med div. musikere og entertainere, alt sekretærarbejde, indkøb og ikke mindst IT.
En af Vennekredsens store opgaver er salg af billetter og kontrollørvirksomhed ifm. Aalborg Håndbolds hjemmekampe. Også her påtager Sven sig en meget stor frivillig arbejdsbyrde. Siden Sven blev bestyrelsesmedlem i Vennekredsen for 14 år siden, har han deltaget hver sæson i dette arbejde.
Andre foreninger nyder også godt af Sven’s kunnen. Bla. har Sven hjulpet VIF med en del IT arbejde, som jo er Svens spidskompetence. 
Vi ser frem til de næste 14 år, hvor alle kan nyde godt af Sven’s store arbejdsindsats – til glæde for alle i Vadum!
Vi ønsker Vita Rønn tillykke som modtager af Ægtefællepokalen.
Onsdag, 27 februar 2013 19:56

Vadum Borgerforening-formandsberetning

 

 Vadum Borgerforenings Generalforsamling- Formandsberetning 2012
 
Året 2012 var et år uden udskiftning i bestyrelsen,
Lars Andreasen blev valgt til formand, Søren Stender genvalgt som næstformand,
Lars Jørgen Nielsen fortsatte som daglig leder af Lokalhistorisk arkiv.
Kasserer er Jørgen Haugaard. Lars Nielsen fortsatte som sekretær. I Aktivitetsudvalget sidder de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer: Joan Lichon Clausen og Gunni Møller.
I år har vi også haft vores suppleant Kurt Nielsen med til møder I foreningen, så han kunne få et indtryk af, hvad arbejdet i bestyrelsen består af.
 
 
Konkurrence
 
På sidste års generalforsamling blev der udskrevet en konkurrence, hvor man kunne vinde 2 smartboxe for den bedste ide. Vinder blev Sally og Ludvig Pedersen med forslaget om et efterårsmarked samt Anders Jungersen med sit forslag om en årlig afholdelse af foreningernes dag.
 
 
Arrangementer.
 
I april var foråret nået til Vadum og Borgerforeningens blomsterkummer blev plantet til med stedmoderblomster leveret af Vadum Havecenter til en fordelagtig pris.
  
Lørdag den 21. april var der gjort klar til årets pigefrokost i Vadum Hallen. Vejret var perfekt, og da der var alt udsolgt mødte 168 glade og feststemte piger i alle aldre op. Her blev der bl.a. danset til sambarytmer. Her skal der lyde en stor tak til det frivillige udvalg, der planlægger denne fest, samt til alle hjælperne på dagen.
 
Ren By Dag.
Søndag 22. april blev der på Danmarks Naturfrednings Forenings Ren By Dag indsamlet affald langs indfaldsvejene til byen af knap 20 personer fra foreningens bestyrelse, Lions Club Vadum samt nogle få frivillige. Der blev i alt indsamlet ca. 200 kg, og vi håber, at dette tiltag pynter så meget på vores by, at det er med til at begrænse den ubetænksomme henkastning af affald.
Aalborg Kommune leverede affaldscontainer samt ydede kr. 500 til forfriskninger m.v.
Efter veludført arbejde blev medhjælperne trakteret med pølser og drikke i Vadumhallens Café.
 
 
Bestyrelsen pakkede kuverter og omdelte omkring 1. juni girokort til alle ikke-medlemmer i Vadum sammen med et følgebrev.  
 
 Den 31. maj afholdt Vadum Borgerforening og Samrådet i samarbejde med Park & Natur,
Aalborg Kommune borgermøde I Sognegården, hvor der mødte ca. 70 personer op.
På mødet gennemgik man planerne for etableringen af en gangsti og cykelsti på den gamle banesti. Deltagerne fik mulighed for at diskutere planerene og komme med forslag til forbedringer og rettelser.
 
Lørdag den 18. juni afholdtes den årlige fugleskydning - nr. 43 i rækken - i samarbejde med Skytteforeningen. Der var i år deltagelse af ca. 45 skytter.
 
Efter en fin skydning blev årets skyttekonge fundet, hvorefter der blev serveret stegt flæsk med persillesovs og fadøl dertil. Efter spisningen var der overrækkelse af præmier.
 
Fuglekonge: Christopher Julian Leue
Skyttekonge: Jørgen Nyborg
 
Den 23. juni var der opstilling af vores telt samt lydanlæg til Sankt Hans aften, der blev afholdt af FDF. I år var hovedtaleren Aalborgs borgmester Henning G Jensen.
 
1. september blev vores telt opstillet og udlånt til Vadum IF fodbolds gadeturnering.
 
I midten af december afholdt Borgerforeningen kursus i med Ebba Vejen som underviser. Dette var en stor succes, så det er noget, der vil blive arbejdet videre med bl.a. andet med
et kursus omkring påske.
  
 
3. juledag blev der i samarbejde med Idrætsforeningen, Vennekredsen, Skytteforeningen og Lions Club afholdt juletræsfest for børn. Der deltog 75 børn med deres familier.
Juletræsfesten bliver sponseret af Spar Nord Bank, Nørresundby Bank, Erhvervsforeningen og Lions Club. Uden dem er det ikke økonomisk muligt at afholde juletræsfesten, så vi er meget glade for deres støtte. 
Juletræet til Vadumhallen blev igen i år skænket af Thomas Thomsen.
 
Juleudsmykningen med julehjerterne i lysmasterne og kæder i træerne på hjørnet af Nervøsvej bliver støttet af byens erhvervs- og forretningsdrivende.
 
Årsberetning for Vadum Lokalhistorisk Arkiv.
 
For arkivet har 2012 på mange områder lignet de foregående, med de sædvanlige åbningstider hver tirsdag fra 16.00 til 18.00, og med 2 timers længere åbent den første tirsdag i måneden. Vi er i den heldige situation, at der i snit er gæster hver uge. Vi modtager også stadig mange arkivalier, som vi sorterer og registrerer; og et område vi har gjort noget særligt ud af i år er digitalisering af gamle videoer og smalfilm, for på den måde at bevare minder om tidligere byfester, forårsmarkeder o. lign.
 Til årets åbent hus dag, havde vi besøg af Svend Hansen, som viste billeder og fortalte om sin tid på Grønland. Vi var ca. 30 personer, som nød godt af hans gode fortælleevner og hans smukke billeder.
   Vi har desværre haft indbrud et par gange i årets løb, og har mistet bl.a. en harddisk under disse indbrud, og da de også tog vores interne nøgler, var vi nødt til at foretage os noget drastisk. Vores lokale fungerer som nødudgang for Vadumhallen, og derfor kan vi ikke sikre det forsvarligt med lås, og vi valgte derfor i samarbejde med Borgerforeningen at installere et dyrt alarmanlæg.
 
 
 
Borgerforeningens samarbejde med kommunen og borgerne
 
Vadum Samråd har fået bevilget 800.000 kr. fra en pulje til Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
Ansøgningen er sendt af en arbejdsgruppe bestående af Vadum Borgerforening, Vadum Samråd, Vadum IF og Vennekredsen: Pengene skal bruges til at videreudvikle området omkring hallen og byparken med flere aktivitetsmuligheder til glæde for byens borgere.
Tegninger er lavet i samarbejde med DGI.
 
Der er blevet opsat infotavle ved indgangen til Super Spar, det giver mulighed for bedre at kunne komme med information til byens borgere.
 
30. maj var der møde med Park & Natur vedr. de grønne områder langs indfaldsvejene/større veje.
 
Borgerforeningen blev i uge 19 kontaktet af Aalborg Kommune Fjernvarme om udskiftning af
skorstenen på fjernvarmeværket i Vadum, og her hjalp vi med at få information ud til borgerne i Vadum.
 
Der har igennem hele året været en god kommunikation med Aalborg Kommune igennem
Vadum Samråd
 
Da foreningen er bosat i Vadumhallen og gerne ser et nyt kulturhus / forsamlingshus i Vadum, er vi en del af arbejdsgruppen omkring dette.
 
I dette forår vil der igen være møde med Park & Natur vedr. de grønne områder, så er der

nogle der har noget, som de gerne vil have med på mødet, kan bestyrelsen kontaktes på mail

Søndag, 17 februar 2013 00:00

Referat af Vadum Borgerforenings

   Referat af Vadum Borgerforenings generalforsamling 30. januaR

Generalforsamlingen blev afholdt i Sognegården og havde samlet ca. 70 deltagere. Aftenen blev indledt  med spisning af hhv. gule ærter med tilbehør eller stjerneskud fra Cooks Cafeteria i Vadumhallen, mens snakken gik livligt ved bordene.

Selve generalforsamlingen indledtes med valg af Jørgen Maibom som aftenens dirigent, hvorefter formanden Lars Andreasen aflagde beretning for 2012 og gennemgik foreningens mange forskellige aktiviteter i løbet af året.

Dernæst informerede Lars Jørgen Nielsen om Vadum Samråds aktiviteter bl.a. i relation til Aalborg Kommune med fokus på Vadum Banesti, udvidelse af Vadumhallen samt etableringen af et bevægelsestorv nord for hallen. Disse indlæg gav anledning til forslag og forespørgsler fra deltagerne, og der udspandt sig en god debat med gode input til bestyrelsen for de 2 foreninger.

Lars Nielsen aflagde regnskabet, som udviste et mindre underskud på ca. kr. 3500 og en formue på ca. kr. 139.000. Som besluttet på forrige generalforsamling indstillede bestyrelsen til en forhøjelse af kontingentet pr. husstand fra kr. 100 til kr. 125, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger. Kontingentet var virkning fra 1. juni.

Personvalg til bestyrelsen: Gunni Møller og Lars Jørgen Nielsen modtog genvalg, mens Joan Lichon Clausen og Jørgen Haugaard ikke ønskede genvalg – nyvalgt blev i stedet Kurt Nielsen og Martin Madsen.

Som suppleanter valgtes Bente Collart og Joan Lichon Clausen. Hanne Maibom blev genvalgt som revisor mens Bertha Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde modtaget et forslag, som gik på byens julebelysning. Det gav anledning til en god debat, og bestyrelsen fik til at opgave at undersøge alternative muligheder og måske få løst opgaven via produktionsskolen. 

Dernæst blev Vadumpokalen og Ægtepokalen overrakt – se separate begrundelser.

Afslutningsvis aflagde Lars Gunnar Jacobsen beretning og regnskab for Vadum Elfond.         

Onsdag, 16 januar 2013 17:49

Juletræsfest i Vadum hallen

 

Juletræsfest i Vadum hallen
 
Vadum Borgerforening og Vadum Idrætsforening afholdt den årlige juletræsfest d. 27. december.
Allerede kl. 13 begyndte børn med forældre eller bedsteforældre at strømme ind i hallen, hvor det store juletræ stod festlig pyntet, måske knap så mange som tidligere år, men det vælger vi at tro, skyldes datoens placering i forhold til juleferie/arbejdsdage i år.
   Igen i år var der hyret et nisse orkester til at styre festlighederne, og vi startede med at gå rundt om det store juletræ, medens vi sang de populære julesalmer og sange, i håb om at få besøg af julemanden; og pludselig hørtes tydelig helikopterlarm over Vadum hallen og få øjeblikke senere trådte julemanden ind i hallen, idet han ønskede alle en god jul.    Julemanden gav sig derefter tid til at lege med børnene en lille times tid inden han skulle videre til andre juletræsfester.
   Så blev der en pause hvor der kunne købes kaffe, kage og meget andet i Christian Cooks bod.
 
 
   Efter pausen underholdt nissebandet igen, og de førte børnene igennem en lang rejse med sang og dans, inden juletræsfesten sluttede med at alle børnene fik udleveret en godtepose af stor størrelse.
    Sådan et arrangement kan kun gennemføres med støtte udefra, og vi takker hermed Lions Vadum, Erhversforeningen, Spar Nord og Nørresundby Bank for deres bidrag, desuden en tak til Thomas Thomsen, som igen i år havde leveret det store juletræ.
 
                                                       Vadum Borgerforening
 
Fredag, 15 juni 2012 20:31

Fugleskydning i Vadum 2012

 

Fugleskydning 2012 i Vadum
 
Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening afholdt lørdag d. 9. juni den årlige fugleskydning, en efterhånden 42 årig tradition. Man mødtes traditionen tro ved flagstangen overfor Rema 1000, og gik derefter med musik i spidsen, nord i byen for at hente Lars Nielsen, sidste års fuglekonge.
De morgenfriske skytter på vej nord i byen, for at afhente sidste års fuglekonge, Lars Nielsen
 
    Den gamle fuglekonge bød sine gæster på øl og spegepølse, samt en lille skarp til at starte dagen med; derefter marcherede man gennem byen mod skydepladsen i skoven ved Rullebanen.
    I år var der omkring 45 skytter, som dystede om at skyde de forskellige plader af fuglen, og der måtte afgives 313 skud før næste års fuglekonge var fundet; resultaterne er som følger:
    Citronen tilfaldt Peer Chr. Pedersen ved skud af Tom H. Møller
    Kronen tilfaldt Bjarne Svane Nielsen ved skud af Peter Jørgensen
    Halsen   tilfaldt Thomas Melbye ved skud af Jan Koch
    Højre vinge tilfaldt Christian Clausen ved skud af Lars Nielsen
    Venstre vinge tilfaldt Steen Christensen ved skud af Finn Vestergaard
    Halen til tilfaldt Kurt Christensen ved skud af Jørgen Nielsen
Endelig blev næste års fuglekonge Christopher Julian Leue, idet Jørgen Nyborg skød brystpladen ned for ham; og dermed blev Jørgen Nyborg samtidig skyttekonge.
      Samtidig med fugleskydningen afholdt Skytteforeningen som sædvanlig konkurrence med luftgevær, og her var der 3 som skød 30 point som er max.; følgende fik præmier overrakt af Leif Nielsen:
Bjarne Svane Nielsen, Thomas Melbye og Peter Jørgensen.
 
     
På billedet t.v. lykønsker Lars Nielsen fra Borgerforeningen den nye skyttekonge Jørgen Nyborg
på billedet t.h. ses den nye fuglekonge Christopher Julian Leue, sammen med sidste års fuglekonge Lars Nielsen som viser sit skold frem.
 
      Da skydningen var overstået, blev der serveret stegt flæsk og persillesovs og dertil fadøl, en rigtig mandemenu. Dettes års vejr var ikke optimalt, men med telt og overdækkede skydepladser, blev det alligevel en vellykket dag. Som arrangører glæder det os ligeledes, at der er ved at ske en foryngelse af deltagerne, hvilket også er med til at skabe en sjov og rigtig hyggelig mandedag.
     Endelig skal også lyde en tak til de 3 medhjælpende hustruer, som serviceredes os hele dagen i teltet.
     Til slut vil vi fra arrangørernes side takke for det gode humør alle mødte med, det får os til at tro, at fugleskydning i Vadum vil bestå i mange år endnu
       
                                                                 Vadum Borgerforening.
 
Tirsdag, 27 december 2011 00:00

Vadum Banesti, nu som cyklesti

 

Vadum Banesti, nu som cykelsti.
 
 
Vadum Borgerforening har de sidste par år rykket i Aalborg Kommune for at få lagt lidt grus på banestien. Sidste år lovede man at overveje det og vores kontaktperson i kommunen var ude og fotografere hvor der så mest fedtet ud, men uden at love noget.
Det var derfor glædeligt at man pludselig fandt penge til en større renovering, således er der nu lagt et lag grus og afsluttet med stenmel, som giver et udmærket underlag til cykling m. m.
Cykelstien er anlagt i den ene side af vejbredden, således at der er plads til ridning ved siden af, stier med stenmel bliver nemlig ødelagt af hestehovene hvis der rides på dem.
Herefter er der muligt at komme fra Vadum til Vadum kirke uden at skulle cykle på Vadum Kirkevej, som på trods af hastighedsbegrænsninger stadig er farlig strækning. Cykelstien kan også bruges af ældre, som har et elkøretøj.
    Vadum Banesti bliver en del af den nye cykelsti, som skal etableres fra Lindholm til Fjerritslev på den gamle banestrækning. Den findes allerede i etaper, men i 2012 skal den total projekteres og det er meningen at arbejdet skal udføres i 2013. 
 
                                                                                                 Vadum Borgerforening
Fredag, 25 november 2011 00:00

Fra Lokalhistorisk Arkiv

 

”Åbent hus” gav ”fuldt hus”
 
 
Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt lør. d. 12. nov. åbent hus, i lighed med mange andre arkiver i Danmark.
     Vi havde i år valgt et tema som hed ”Byfester og forårsmarkeder i Vadum i 1980erne”, årsagen var, at vi i arkivet har fået en gammel VHS video, som afdøde Ole Larsen havde optaget. Denne video havde vi fået digitaliseret og klippet, og derfor ville vi gerne vise den frem.
      Eftermiddagen startede med en kort velkomst af Lars Jørgen Nielsen, hvorefter Karen Marie Christensen fortalte om de mange minder hun havde fra afholdelse af byfester i årenes løb. Derefter startede forevisningen af videoen, som varede 1 time, så blev der serveret kaffe og lagkage, og snakken gik lystig ved bordene, idet der var mange som havde fået genopfrisket nogle minder ved at se videoen.
    Der var mødt 40 gæster op til vores åben hus, og for de fleste vedkomne blev de ca. 3 timer; det er derfor vores indtryk, at vi havde fundet et emne som vakte interesse hos vores gæster.
    Lokalhistorisk Arkiv har som bekendt en glasmontre i forhallen, vi har for vane at skifte udstillingen en gang om året, og lige nu kan anbefales at se den flotte udstilling af dåbskjoler m.m. som Birthe og Birgith har lavet. Endelig har vi stadig 10 eksemplarer af Aalborg Arkivernes bog ”Billeder og beretninger”, som vi sælger for 100 kr. stk.
    Til slut vil vi fra Arkivets side takke for den store opbakning, og minde om at vi stadig som sædvanlig har åbent hver tirsdag eftermiddag.
 
                                                                           Vadum Lokalhistorisk Arkiv