Onsdag, 19. januar 2022
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Årets fugleskydning i Vadum afholdt forrige lørdag

Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening afholdt den årlige fugleskydning i rimeligt vejr, vi undgik det store regnvejr,

Det var fugleskydning nr. 45, og sidste års fuglekonge Hardy Larsen var første gang fuglekonge i 1971.

Dagen startede traditionen tro ved Borgerforeningens flagstang i krydset ved Rema 1000, og med musik i spidsen,

og de 2 foreningers faner i front gik man hen for at hente sidste års fuglekonge på Vadum Kirkevej.

Efter en forfriskning gik turen videre til festpladsen ved Rullebanen.

Her gik de ca. 40 fremmødte straks i gang med skydningen som gav følgende resultater:

Citronen blev skudt ned af Tom H. Møller på skud købt af Kurt Knudsen

Kronen blev skudt ned af Per Pedersen på skud købt af Edvin Bundgaard

Halsen blev skudt ned af Lars Andreasen( han havde selv købt skuddet)

Højre vinge blev skudt ned af Inger Rasmussen på skud købt af Jesper Norring

Venstre vinge blev skudt ned af Flemming Dam på skud købt af Søren Stender

Halen blev skudt ned af Martin Madsen på skud købt af Jimmi Andersen

Brystet blev skudt ned af Tom H. Møller som dermed blev skyttekonge,

 skuddet var købt af Niels Skov som dermed blev Fuglekonge for året 2015.

Efter skydningen var der fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs, som blev leveret fra Ambrosial.

Det var en god dag med en hyggelig stemning og vi glæder os allerede til næste år hvor vi skal afhente den nye fuglekonge nord i byen.

Samtidig vil vi også gerne takke de lokale erhversdrivende som støtter arrangementet ved at købe skud.

 

Vadum Bypark indviet efter investering på 1 mill. kr.

Lørdag d. 6. juni kl. 10.00 blev motions og bevægelsestorvet i Vadum Bypark indviet.

Vejret havde været meget truende, og mindre end 1 time før start kom der en voldsom tordenbyge hen over Vadum, men det var heldigvis også den sidste regnbyge den dag.

Indvielsen startede med at 7 jagthornblæsere fra Aabybro spillede fanfare. Dernæst bød formanden for Vadum Samråd Lars Jørgen Nielsen velkommen til de fremmødte, og dernæst takkede han de frivillige som gennem forløbet har stillet op og lavet gratis arbejde. Han måtte ligeledes erkende, at uden en stor offervilje fra Aalborg kommune var det ikke lykkes at finansere projektet. Desuden havde man modtaget donation fra Lokale og Anlægsfonden, Nørresundby Bank, Vadum Borgerforening og Vadum Elfond, og dermed var det lykkes at skabe det flotte projekt.

Aalborg Byråd var repræsenteret af 2 byrådsmedlemmer, nemlig Anne Kirstine Olesen som næstformand i Sundheds og Kulturudvalget, samt Mette Ekstrøm som er Vadums lokale byrådsmedlem.

De holdt begge taler hvor Anne Kirstine Olesen roste de mange tiltag som skete i Vadum, og hun nævnte også den nye Kultur og Idrætshal som man netop er gået i gang med at bygge.

Mette Ekstrøm takkede de mange lokale ildsjæle som var grundlaget for at tingene kunne ske, og samtidig roste hun dem ligeledes for at holde værdierne i fin stand; i samme åndedræt formanede hun unge mennesker og deres forældre til at bruge området, men passe på værdierne. Herefter klippede de to byrådsmedlemmer med hjælp fra en ung rulleskøjte pige den røde silkesnor og erklærede Vadum Bypark for åben.

De mange fremmødte blev tilbudt kaffe og kage, vand og æbler, hvorefter der var mulighed for at opleve forskellige ting

g.

på parkourbanen var der øvede parkour brugere som viste hvad man kan, hvis man øver sig tilstrækkeligt og de virkede også som instruktører for de mange børn som gerne ville prøve den nye sport.

På den store skaterrampe var der en gruppe skatere fra Aalborg, som viste deres færdigheder, og her var der ligeledes mulighed for at få undervisning og gode råd.

Udover de nævnte redskaber indeholder Byparken også en streetbarsketbane, en hocheybane samt en motionssti, så der vil fremover være rig mulighed for motion i området.

Hele området summede af liv, det skyldtes bl.a. at Vadum FDF havde tændt lejrbålet, Vadum Lions solgte øl og vand, og Vadum Ifs tennisafdeling holdt åbent hus.

Til slut kan man konstatere, at Vadum med det den nye Bypark har fået et område hvor der vil være  hundrevis af brugere dagligt.   

 
Onsdag, 03 juni 2015 20:48

Vadum Kræmmermarked trodsede vejret

Vadum Kræmmermarked trodsede vejret.

Vadum Borgerforening afholdt sit årlige kræmmermarked lørdag d. 30. maj. I modsætning til de 2 første år blev dette års marked afholdt i dårligt vejr, dette fik dog ikke størsteparten af kræmmerne til at blive hjemme, men var nok skyld i at der var knap så mange besøgende.

Der var i år solgt 110 stadepladser, og det er heldigvis sådan, at der allerede nu er nogle som gerne vil have de samme pladser næste år. Sådanne udmeldinger gør, at bestyrelsen er klar til at afholde kræmmermarked igen næste år.

I år havde vi besøg af unge gymnaster fra Vadum Idrætsforening, som gav en flot opvisning i spring og cheerleading, og vi håber at sådanne tiltag gør at der kommer endnu flere gæster til markedet.

Datoen for næste års kræmmermarked er ikke fastlagt endnu, idet vi er afhængige af at man til den tid er færdig med det nye ”Kultur og Idrætscenter” idet der indtil da vil være byggerod på parkeringspladsen.


 

Vadum Motions og Bevægelsestorv er under opførsel. I fredags blev der lagt nyt asfalt på streetområdet omkring skaterrampen, og dermed har vi udført den første del af projektet.

Vi har fået basketstativer og hocheymål hjem, og vi satser på at få dem opstillet i løbet af den næste måned.

Rulleskøjterampen skal Rennome` lave hen over vinteren, så den bliver først opstillet til foråret, men vi opfordre rulleskøjte og løbehjulsbrugere til at afprøve den nye asfaltbelægning allerede nu.

Det er kommunens plan at anlægge stenmelssti inden for den næste måned, men det er vejret som bestemmer, det samme gælder for tarzanbanen.

Men budskabet er, at nu sker der noget.    

                                                                            Vadum Samråd.

Søndag, 07 september 2014 00:00

Hurra, Vadum Banesti officielt indviet

 

 

Hurra, Vadum Banesti er officielt indviet 

 

Strålende solskin og næsten ingen vind, bedre vejr kunne man ikke ønske sig til en indvielse i den åbne natur. Og der mødte overvældende mange op, mindst 300 deltog indvielsen, hvoraf halvdelen var børn fra Vadum skole, samt dagplejere som cyklede eller gik til lejrpladsen. 

 

 

Vadum Borgerforening havde stillet 6 flagstænger op, og ellers var det Vadum Samråd og Aalborg kommune som stod for arrangementet. 

 

 

Præcis kl. 10.00 sprang 7 faldskærmsjægere ud over området, og de havde både røg og flag med, desuden medbragte de saksen, som Mette Ekstrøm brugte til at klippe snoren.

Dernæst spillede 4 mand fra Aabybro jagthornsblæsere fanfare;

inden formanden for Vadum Samråd, Lars Jørgen Nielsen bød velkommen. 

I velkomsttalen kunne han konstatere, at ifølge et gammelt avisudklip, som Vadum Lokalhistorisk Arkiv havde fundet, var der allerede i 1973 tanker om at lave en cykelsti ad banen til Nørresundby. Han beklagede ligeledes at det sidste afsnit igennem kolonihaverne i Vorbjerglund ikke blev klar før om 2 år, når der skulle bygges bro til den nye bane til Lufthavnen. 

Han roste ligeledes den flotte og afvekslende natur der er langs banestien, hvor der gror mange forskellige planter; bl. a. en del som kan bruges til kryddersnapse. Rent historisk fremhævede han Vadum kirke med de 30 allierede krigergrave fra 2. verdenskrig, hvor man også i området har nogle af de tyske kanonstillinger, hvorfra de engelske fly blev skudt ned.

 

 

Dernæst holdt Vadums byrådsmedlem Mette Ekstrøm indvielsestalen, hvor hun roste dyrelivet langs stien, der har i sommerens løb været mange sangfugle, deriblandt også nattergalen, og man kan næsten ikke undgå at møde rådyr når man bevæger sig rundt på banestien. 

Hun forudså ligeledes, at stien vil blive meget brugt af elever fra Vadum skole, såvel som dagplejerne også vil blive trofaste brugere af den rekreative sti. 

Hun udtrykte håb om, at de mange brugere ville behandle sti og lejrplads med omhu og dernæst klippede hun med hjælp fra nogle af skoleeleverne snoren, og erklærede stien for indviet.

 

Så var tiden kommet til, at kommunen bød børnene på vand, frugt og müslibarer; medens Vadum Samråd bød de voksne på kaffe, the og småkager; og dengang de hundrede kopper var brugt, havde man heldigvis et par kasser øl og vand med. 

Til slut gav jagthornsblæserne et par nummer, afsluttende med ”jagt forbi”, og de mange deltagere skiltes igen; en del fra Vadum prøvede efterfølgende stien helt ud til Vandskisøen

 

Hent PDF fil over banestien

 

 

 

Onsdag, 20 august 2014 00:00

Fugleskydning i Vadum 2014

 

Fugleskydning i Vadum
Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening afholdt lørdag d. 14. juni den årlige fugleskydning, som var nr, 45 i rækken.
Dagen startede kl. 9.30 ved byflaget, hvor de fleste af de ca. 60 deltagere var mødt op; derfra gik man med musik i spidsen hen for at hente sidste års fuglekonge Finn Vestergaard. Fuglekongen modtog følget standsmæssig, og inviterede indenfor til en forfriskning inden man forsatte imod festpladsen.
Man gik straks i gang med at afvikle skydningen, som foregik i dejligt vejr under ledelse af Dan Poulsen og Martin Madsen, og der måtte afgives 422 skud, inden skydningen var overstået, og den nye skyttekonge og fuglekonge fundet.
Efter endt skydning var der spisning i teltet og uddeling af præmier.
Man havde i år lavet aftale med Ambrosial i Vadumhallen, således de stod for både at sælge fadøl og pølser, og samtidig var det også Ambrosial der leverede det stegte flæsk og persillesovs, hvilket viste sig at være en ubetinget succes.
Et kig ud den store forsamling, heldigvis med mange unge fra næste generation
 
Resultatet af skydningerne var følgende:
Citronen blev skudt ned af Thomas Melbye, skuddet købt af Larsen og Nyborg VVS
Kronen blev skudt ned af Orla Dahl, skud købt af Per Pedersen
Halsen blev skudt ned af Dan Poulsen, skud købt af Chistian Kristensen
Højre vinge blev skudt af Kurt Christensen Pava, skud købt af Mads Kortegaard
Venstre vinge blev skudt af Martin Madsen, skud købt af Preben Kristensen
Halen blev skudt af Jørgen Haugaard, skud købt af Tom H. Møller
Brystet blev skudt ned af Inger Rasmussen (formand for Vadum Skytteforening) og hun blev således skyttedronning, skuddet var købt af Hardy Larsen, som således blev den ny Fuglekonge.
Det er for øvrigt anden gang Hardy Larsen bliver fuglekonge, sidste gang var i 1971!
 
Den nye Fuglekonge Hardy Larsen modtager kongekæde og præmie af Søren Stender og
Martin Madsen
 
Festen sluttede hen på eftermiddagen, og der var almindelig enighed om at det havde været en hyggelig dag, hvor det var positiv at opleve at næste generation mænd også er blevet ivrige deltagere.
Onsdag, 20 august 2014 00:00

Vellykket Kræmmer og Bagagerumsmarked

 

Vellykket Kræmmer og Bagagerumsmarked
 
Vadum Borgerforening afholdt sit årlige kræmmer og bagagerumsmarked i og omkring Vadumhallen lørdag d. 10. maj.
Det blev et brag af en markedsfest, der var 122 stadepladser, det var ca. 40 mere end sidst vi afholdt marked; 42 pladser inde i hallen og 70 ude på parkeringspladserne, så der var simpelt hen ikke plads til flere.
 
 
 især om formiddagen var der mange besøgende, og der var så mange biler i Vadum, at det parkeringsmæssig lignede Gigantium på en god dag. Vi havde ikke mulighed for at tælle de besøgende, men gætter på et par tusinde i løbet af dagen.
 
Vejret var med os, der var fint solskin indtil sidst på eftermiddagen, hvor festen var sluttet; og ifølge flere stadepladsholdere gik handlen også ganske godt.
 
Efterfølgende var der flere af stadepladsholderne der håbede på, at vi holdt marked igen til efteråret, men selv om markedet gik godt, så kræver det jo også en indsats af bestyrelsen, så vi er nødt til at sige, at det bliver en tradition med et marked om året.
 
Fra Vadum Borgerforening skal lyde en tak til både stadeholdere og byens beboere for den store opbakning; vi håber at kunne gentage det igen i maj næste år.
 
                                                   Vadum Borgerforening

 

Spændende foredrag om ”Fliegerhorst AalborgWest”  
Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt lørdag den 9. november ”Åbent hus”.
I år havde vi valgt få fhv. skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen til at holde hans foredrag om tyskernes opbygning af deres flyveplads i Vadum under 2. verdenskrig; en flyveplads som ved krigens afslutning var den største flyveplads i hele Europa.
Fhv. skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen klar til at holde foredraget om tyskerne i Vadum
 
Det blev en vellykket eftermiddag, idet vi havde fuldt hus, nemlig omkring 40 gæster, som fulgte det spændende foredrag, som var en blanding af billeder på storskærm og forklaring dertil.
Efter den første time var Arkivet vært med kaffe og lagkage; det blev efterfulgt af endnu en lille times foredrag, og det var vores fornemmelse at vore gæster fik den oplevelse de kom efter.
Vores "Åbent hus" blev til "Fuldt hus"
 
 
Fra Arkivets side havde vi lavet et par udstillinger som vil blive stående det næste halve år;
den ene er i vores udstillingsmontre i forhallen, hvor vi kalder udstillingen ”Fra fjerpen til computer”,   
den anden er en kort og billede udstilling inde i arkivet, den omhandler netop ”Fliegerhorst Aalborg West”.
Endelig vil vi fra Arkivets side oplyse, at vi stadig gerne modtager gamle dokumenter og billeder, således vi kan blive endnu mere fuldkomne i vores samling.
                                                                    Tak for det flotte fremmøde
                                                                    Vadum Lokalhistorisk Arkiv

 

 

Vadum Borgerforening genoplivede ”Provence Marked”
 
 
 
 
I en periode på 10 år afholdt ejerne af Galerie Provence i Vadum, Ove Folke Knudsen og Johnny Emil Larsen hver år et forårsmarked, som trak tusindvis af gæster til Vadum, de brugte dengang sloganet ” Alt godt til dit slot”
     Borgerforeningen havde fået lov til at bruge det gamle slogan igen, og Ove og Johnny var selv mødt op med stande, da der lørdag den 14. september blev afholdt Kræmmer og Bagagerumsmarked i og omkring Vadumhallen.
    Tilmeldingen som stadeplads holdere var overvældende, idet der var ca. 90 stadepladser, med mange forskellige ting således vi levede op til vores reklame: planter til haven, fajance til bordet og smagsprøver til ganen, tøj til kroppen, cremer til huden og smykker til hende, legetøj til børnene og tusindvis af lopper.
   Vi var rigtig heldige med vejret, idet der var fint solskin hele dagen, og efterårs regnen begyndte først
ved mørkets frembrud.
     Der var flot besøg af gæster, og mange lavede en god handel; arrangørerne lærte en del og vi vil nok forsøge igen til næste år, men tænker allerede nu på at flytte det til maj måned.
Fredag, 14 juni 2013 19:28

Fugleskydning 2013

 

Højt solskin og humør til Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforenings fugleskydning.
For 44. år i træk afholdt Borgerforeningen og Skytteforening den årlige fugleskydning lørdag den 8. juni.
De mange skytter på vej gennem byen, mod pladsen ved Rullebanen
 49 herrer mødte op ved byflaget kl. 9.30, hvorefter man gik i samlet flok med orkester i spidsen for at hente sidste års fuglekonge Christopher Julian Leue ved den tidligere Spar Nord bygning. Den abdicerende konge bød velkommen og priste den gode tradition og bød indenfor til nogle forfriskninger, og efter denne tiltrængte pause fortsattes til skydepladsen ved Rullebanen.
Der blev skudt og hygget på livet løs, og der sås kun glade ansigter som bekræftede, at denne mandedag er noget, alle ser frem til – og vejret var virkelig også med til at gøre dagen ekstra vellykket.
Efter 376 skud var alle de 7 plader skudt ned, og derefter kastede alle sig over dagens menu, stegt flæsk og persillesovs behørigt skyllet ned med væske. Derefter gik man over til præmieoverrækkelsen til de dygtige eller heldige skytter:
                     
Billede til venstre: Årets skyttekonge Otto Amstrup Christensen modtager medalje af Søren Stender fra Borgerforeningen
Billedet til højre:
Den afgående fuglekonge Christopher julian Leue overrækker den flotte halskæde til den ny fuglekonge Finn Vestergaard
                                      Skytte                                    Skud købt af
Citronen                    Lars Jørgen Rønn               Søren Stender
Kronen                       Kurt Helledi                        Tandlægerne
Halsen                        Steffen Rasmussen          Chr. Christensen
Halen                          Dan Poulsen                       Jørgen Nyborg
                Højre vinge              Keld Nielsen                       Per Chr. Pedersen         
   Venstre vinge          Peter Hviid                          Lars Jørgen Nielsen
Brystet                       Otto Christensen              Finn Vestergaard
Årets skyttekonge blev således Otto Christensen og årets fuglekonge blev Finn Vestergaard.
En vellykket dag sluttede med sang og bægerklang ca. kl. 16.00. Skal du ikke også deltage i 2014?