Onsdag, 19. januar 2022
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Torsdag, 29 december 2016 10:25

Juletræsfest i Vadumhallen 3. juledag

Juletræsfest i Vadum hallen 3. juledag

Traditionen tro holdt Vadum Borgerforening juletræsfest d. 27. december om eftermiddagen.

Der var mødt knap 70 forventningsfulde børn, medbringende forældre eller bedsteforældre.

Lad os bare indrømme, der er plads til mange flere; men vi er forhåbningsfulde, de mange unge forældre og de mange barnevogne tyder på at børnetallet igen begynder at stige i Vadum.

Kl. 14.00 startede Michael Bach og hans band med underholdningen, og det er virkelig opmuntrende at se hvorledes børn og forældre samledes foran scenen, og deltog aktivt med dans, hop og hvad de ellers blev opfordret til.

Efter pausen fik man besøg af julemanden, som opfordrede alle til at gå omkring juletræet og synge de gammelkendte julesange. Til slut åbnede julemanden sin sæk, og det viste sig at den var fyldt med juleposer som han gavmildt uddelte til alle børnene.

 

Vi følte at der var en god stemning og at alle hyggede sig i de timer festen varede.

Fra Vadum Borgerforening skal lyde en tak til Club Lions Vadum, som sponsorerede poserne, og til Vadum Erhvervsforening og Nordjyske Bank som ydede økonomisk bistand, således vi forsat kan holde juletræsfest.

 

Vadum Borgerforening vil hermed ønske alle, medlemmer og ikke medlemmer et godt nytår, og på gensyn i 2017

Tirsdag, 15 november 2016 10:27

Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt åbent hus

Åbent hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

 

Lørdag d. 12. november 2016 var der landsdækkende Arkivernes dag, i den anledning var der åbent på Vadum Lokalhistorisk Arkiv fra kl. 13.00 til 16.00

Temaet i år var idrætsliv igennem tiderne, og det bar vores udstilling selvfølgelig præg af.

I vores glasmontre i forhallen er der lavet en udstilling med gammelt sportstøj, samt rekvisitter i form af bolde, ketcher, sippetov m.m.

Inde i Borgerstuen har vi lavet fotoudstilling af idrætsbilleder; de ældste er gymnastikhold fra 1925, men hele perioden frem til i dag er repræsenteret, og vi har også bestræbt os på at rumme de forskellige idrætter som er og har været i Vadum.

Ud over disse udstillinger havde vi også inviteret fhv. kriminalkommissær Ejner Pedersen til at fortælle om hans spændende liv og karriere indenfor politiet. Der var mødt knap 30 gæster, som fik en spændende fortælling om både voldsomme oplevelser, men også sjove episoder som Ejner havde oplevet.

 

Efter foredraget var arkivet vært med kaffebord, og snakken gik, samtidig med at der blev kigget i gamle fotoalbums, scrapbøger og de gamle gårdmalerier blev studeret.

 

Kl. 16.00 sluttede eftermiddagen for de besøgende; det er vores indtryk at man havde hygget sig, og fået nogle oplevelser med derfra; og vi fik ligeledes lavet aftaler med nogle af de besøgende, om at de vil vende tilbage med billeder og avisudklip til arkivet, på vores normale åbningstider, som er hver tirsdag eftermiddag. 

Hjertestarter kursus i Vadum:

 

Vadum Borgerforening har afholdt 2 kurser i hjertemassage og brug af hjertestarter.

22 personer i alt har gennemgået teoretisk undervisning og prøvet at give hjertemassage på dukke, både med og uden brug af hjertestarter.

 

Vi har modtaget en positiv og grundig beskrivelse af kurset af en af kursusdeltagerne Hanne S, Jensen og er selvfølgelig glad for at kunne viderebringe budskabet.

 

Kursets underviser Lise, har været ansat på flyvestationen i mange år. Gennem fakta, oplevelser og praktiske øvelser fik vi et større og mere præcist indblik i, hvad der kræves for at hjælpe personer med hjertestop.

 

Vi fik et indblik i, hvad en hjertestarter kan og vigtigere, hvad den IKKE kan.

 Der findes 7 hjertestartere rundt omkring i Vadum. Disse kan hurtigt findes, hvis man installerer appen HJERTESTART fra Trygfonden.

 

 Hjertemassage skal påbegyndes indenfor få minutter og  man skal kun bruge ca. 10 sekunder på at finde ud af, om personen har hjertestop. Tal højt til personen, læg øret til personens mund for at undersøge vejrtrækning. Hvis ikke der er respons indenfor 10 sekunder, påbegyndes hjertemassage og indpustninger. Vi fik en grundig introduktion til antal massagestød pr. gang, hvor mange indpustninger og fik en illustration af, hvilken rytme massagen skal gives med.

 

Lise påpegede, hvor vigtigt hjertemassage er i forhold til brugen af hjertestarter.  Hun tog udgangspunkt i kroppens naturlige funktion og hun gjorde det meget tydeligt, at en hjertestarter ikke virker uden at der samtidig gives hjertemassage og indpustninger.

 

Hun beskrev det sådan, at hjertet ikke kan startes udelukkende med stød fra hjertestarteren. Der skal være en impuls i hjertet, for at hjertestarteren kan have sin virkning og ved hjertestop kan alle impulser enten være helt væk eller være uden nok styrke til at kunne transportere blodet rundt i kroppen. Derfor skal der påbegyndes hjertemassage, inden hjertestarteren så muligvis tager over. 

 

Selv når hjertestarteren er sat på, skal massagen vedholdes. Det gode er, at starteren tæller for dig og selv fortæller, hvad man skal. Man stopper ikke hjertemassage, før personen rører på sig, eller når lægen siger stop.

 

Er man alene, bør man alarmere 112 og derefter påbegynde hjertemassage. Ikke bruge tid på at finde en hjertestarter. Lise fortalte i denne sammenhæng om en anden vigtig app: 112. Ved at  installere denne app, vil vagtcentralen kunne finde dig via din telefons gps. Det vil sige, at man ikke, i den stressede situation; skal til at tænke på, hvilken adresse du er på.

 

Lise fortalte desuden, at voldsomme slag bruges ikke mere som start af massagen. Hun forsikrede os, at hvis først personen er bevidstløs og ikke trækker vejret, kan man ikke lave uoprettelig skade på en person.

 

Alle deltagere var aktive og meget interesserede og efter kaffen fik vi mulighed for at lægge hinanden i aflåst sideleje, både med og uden tæppe.

 

Jeg vil anbefale alle at deltage i et sådant kursus. Det giver større viden og dermed større tryghed om brugen af hjertemassage og hjertestartere. Jo flere vi er, som kan, jo bedre kan vi arbejde sammen i en sådan situation. Og Lise kommer gerne igen.

Fredag, 26 august 2016 12:00

Indvielse af Kultur og Idrætscenter

Vadum Kultur og Idrætscenter indviet.

Lørdag d. 20. aug blev Kultur og Idrætscentret indviet. Elever fra Vadum skole havde udsmykket indgangspartiet, idet de syntes at det så lidt gråt og kedeligt ud, så de satte nogle friske farver på.

Det var også skolens elever, som blæste sæbebobler ud over de fremmødte.

 

Rådmand Mads Duedahl holdt den første tale, og den foregik udenfor hallen idet publikum først måtte komme ind når den røde snor blev klippet. Efter talen, hvor han lykønskede Vadum med det flotte resultat, og roste det frivillige arbejde med at skaffe midler, klippede han i samarbejde med Mette Ekstrøm det røde bånd, og dermed kunne man komme ind i hallen.

Jens Mølgaard som har været tovholder for projektgruppen holdt den næste tale, hvor han takkede mange forskellige grupper i flæng: tidligere deltagere i projektgruppen, Aalborg kommunes medarbejdere, arkitekt og håndværkere; en særlig tak til de mange sponsorer såvel private som erhvervsgrupper.

 

Til sponsorer som havde doneret fra 5000 kr og opefter var der lavet en tavle med bronze, sølv og guldskilte og han undlod ikke at bemærke at der var plads til flere skilte.

Til sidst lykønskede han Vadum med den nye hal, og opfordrede beboerne til at komme med ideer om hvad der skal ske i hallen ud over den idræt som allerede står på spring.

Efter talerne var der underholdning først af Vadum skole lille kor, som sang nogle friske sange; og allerede på det tidspunkt stod det klart at der er en flot akustik i den nye hal. Efterfølgende var der opvisning af et springhold fra PGU, de unge mennesker viste fantastiske flotte spring med mange saltoer, med og uden skrue så der er virkelig noget at øve sig på for Vadums ungdom.

 

Sidst gav Vadum koret prøver på deres kunnen inden de sluttede af med at synge sammen med Vadum skoles lillekor, en dejlig oplevelse.

Projekt gruppen blev positiv overrasket over det store fremmøde der var til indvielsen, vi tror, at vi var i nærheden af 300 personer, og vi fandt ud af at det er ca. det som hallen kan rumme.

Vadum Samråd var vært med forfriskninger så som kaffe, øl, vin og vand; og vi følte at de fremmødte roste resultatet af vores projekt, både med udseende og akustik, så nu er vi spændte på hvad man kan bruge hallen til.

Udenfor i let regn, afviklede ”Life of sport” et motionsløb som havde samlet ca. 60 deltagere, hele området boblede af aktivitet.

 
 
Fredag, 01 juli 2016 17:40

En våd sankthans aften i Vadum Bypark

En våd Sankthans aften i Vadum Bypark

Vadum FDF og Vadum Borgerforening afholdt igen i år den traditionsrige sankthans fest i Byparken. I år bød man ind med grillpølser og fadølsanlæg, udover de sædvanlige varer som is, slik og popcorn.

På grund af det meget regnfulde vejr, var fremmødet dog begrænset, men de forskellige aktiviteter blev dog gennemført.

Båltalen blev i år holdt af sognepræst Jens Chr. Meldgaard; og da vi synes den var så god, at alle de som ikke hørte den på grund af regnen, har chancen for at læse den her.

 

  Jens Christian Meldgaard tog udgangspunkt i eventyret om den unge ugifte konge, der hver uge tog rundt i sit store rige for at se, om alle havde det godt.
På hjemvejen mødte han på et torv en meget smuk og fattig kvinde, der solgte blomster. Han kunne ikke glemme hendes smukke øjne.
Allerede næste dag tog han igen af sted på en tur til torvet. Kvinden var smuk, også selv om hun sad der i sin fattige kjole. Han ville fri til hende.   

 Skulle han komme i sin flotte guldkaret med hestespand?

Nej det var jo ikke sikkert, hun ville elske ham, bare fordi han kom i en guldkaret.
Så tænkte han, at han ville forære hende en flot bil og nogle diamantsmykker.
Men nej, det var jo ikke sikkert, hun ville elske ham, selv om han gav hende dyre gaver.

Endelig besluttede han sig for, at han tidligt næste morgen ville tage noget fattigt tøj på og gå hen på markedet.

Her mødte han pigen med de smukke øjne, og han sagde til hende ”Vil du gifte dig med mig”?

Her slutter eventyret, så vi må selv tænker, hvad hun svarede!


Sådan er det at være i Vadum, fortsatte Jens Chr. Meldgaard. Vadum er et kongerige, men uden konge. Her kommer man ikke i sin højhed og tilbyder sig. Vi møder hinanden, som de mennesker, vi er.

Mange stiller sig til rådighed som frivillige, for at andre kan få gode oplevelser. Borgerforeningen, idrætsforeningerne, menighedsrådet, FDF, de to kirkesamfund og andre gode fritidstilbud er udtryk for, at man vil mere end sig selv.

Vi har en god skole, børnehaver, dagplejere og ungdomsklub. Alle bidrager med gode og forskellige tilbud.

Jeg vil denne aften bringe en meget stor tak til alle, der som frivillig er med til at støtte det gode og givende miljø her i sognet, sagde Jens Chr. Meldgaard


Vi må spejle os i den kære Johannes Døber, hvis fødselsdag, vi fejrer i aften. Hans levevis var, at han selv skulle blive mindre og Jesus skulle blive større. Johannes Døberen skulle bane vejen for Guds søn, Jesus.

Ja vi må også på forskellig vis leve det budskab ud. At vi selv må blive mindre og lade andre vokse.

Som frivillig er det den største glæde at opleve, andre få gode oplevelser.


Vi tænder bålet i aften. Flammer kan varme. De peger på det nære fællesskab. Vi må med flammerne tænke på de frivillige, at de stadig må være tændt af en flamme.

Flammer kan også få os til at tænke på, at vi kan brænde ud.
Med bålet vil vi tænke på at selviskhed, bekymringer og mismod må brænde ud.

Lad denne aften være en hyldest i dyb taknemmelighed for alle de gode forhold, vi har her i vores lokalmiljø, sluttede Jens Chr. Meldgaard.

Efter båltalen sang man midsommervisen, og bålet blev tændt; på det tidspunkt viste vejret sig fra sin gode side, og solen tittede en lille smule frem. Det bevirkede, at de fremmødte tog sig tid til at snakke med bekendte og nogle nåede at nyde en øl eller vand før de gik hjem.

 

Til næste år falder sankthans aften op til en weekend, og FDF og Borgerforeningen ser en mulighed i at arrangere fællesspisning og måske også udvide aktiviteterne denne aften.

Til slut en tak til de fremmødte, og ikke mindst bål taleren Jens Christian Meldgaard.

 
Søndag, 19 juni 2016 16:56

Fint vejr til årets fugleskydning

Fint vejr til årets fugleskydning

Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening afviklede årets fugleskydning d. 11. juni i flot vejr.

Man startede fra byens flagstang overfor Rema 1000. Omkring 40 morgenfriske mænd mødtes for derefter  med musik og faner i spidsen at afhente sidste års fuglekonge Niels Skov.

Vel ankommen bød kongen velkommen, hvorefter vi blev beværtet med drikke og snitter; efter en kort pause gik turen igennem byen til festpladsen ved Rullebanen hvor der var opstillet telt og lavet skydebaner.

Optoget passerede det næsten færdige Kultur og Idrætscenter

Fugleskydningen gav følgende resultater:

                        Citronen faldt ved Carsten Svendsen, på skud købt af Lauge Grønhøj

                        Kronen faldt ved Thomas Melbye, på skud købt af Vadum Havecenter.

                        Halsen blev skudt ned af Peter Johannesen, skuddet købt af Nordjysk Rengøring

                        Højre vinge faldt ved Kurt Nielsen, på skud købt af Henning Nielsen

                        Venstre vinge faldt ved Carsten Svendsen, på skud købt af Søren Stender

                        Halen faldt ved Kenneth Sand, på skud købt af Guldbageren

Endelig ved skud nr. 394 faldt brystpladen, og det var sidste års fuglekonge Niels Skov som skød den ned,

på skud købt af Jacob Koch, Kochs Auto.

Det betyder at Jacob Koch blev den nye fuglekonge, samtidig skal den afgående konge Niels Skov slæbe den nye fugl til festpladsen næste år.

Sideløbende med fugleskydningen, sørgede Skytteforeningen for at der var konkurrence i luftbøsse skydning, den skydning blev vundet af Thomas Melbye.

Så snart skydningen var afsluttet ved 13.30 tiden var der spisetid, maden var stegt flæsk og persillesovs, leveret fra Ambrosial. Det var tydeligt at skydningen havde givet god appetit, så maden blev nydt sammen med et glas fadøl, og en fællessang.

Endelig var der uddeling af præmier, samt overrækkelse af kongekæden; den afgående fuglekonge medbragte hans skjold, som viste hvad Niels Skov havde fået tiden til at gå med igennem livet.

Selv om det var fugleskydning nr. 46, er der intet der tyder på at traditionen vil uddød, idet der er kommet mange yngre deltagere, som tilsyneladende også nyder at hygge sig sammen med naboer og venner.

Fra foreningernes side vil vi gerne sige tak for opbakning, og især tak til vore sponsorer.

På gensyn næste år       Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening

 

Kræmmermarkedet ved Vadumhallen undgik de store regnbyger.

Vadum Borgerforening afviklede det årlige Kræmmer og Bagagerumsmarked lørdag d. 21. maj med omkring 80 stadepladser. I år har det knebet lidt med at sælge de udendørs stadepladser, måske fordi der var regnvejr sidste år; det så heller ikke godt ud i år, og det var måske årsagen til at nogle af stadeholderne ikke mødte op selv om de havde booket plads; men i år startede regnen først midt eftermiddag.

Fra arrangørernes side synes vi markedet var godt besøgt især om formiddagen, selv om vi var oppe imod andre arrangementer så som børnekarneval m.m. derfor forventer vi også at afholde marked næste år, samtidig er vi åbne over for nye tiltag i forbindelsen med afholdelsen.

 

Vores næste arrangement er fugleskydning, årets mandefest som vi afvikler d. 11. juni sammen med Vadum Skytteforening (se annonce andet steds), en fest med hyggelig samvær konkurrence, fadøl og stegt flæsk og persillesovs.

Vadum Borgerforening deltager også som medarrangør af årets Sankthans fest i Vadum Bypark, hvor der planlægges at tilbyde helstegt gris med tilbehør, inden sankthansbålet tændes.

1.juni er også tidspunktet hvor vi opkræver medlemsgebyr 150 kr pr. husstand, og for langt de fleste sker det over betalingsservice. Vi har lidt over 400 husstande som medlemmer, men vi ved der er mere end 1000 husstande i Vadum, så vi vil opfordre endnu flere til at bakke op om vore aktiviteter.

Og hvad får du så for et medlemskontingent ?

Borgerforeningen står for:

  • Blomsterkummerne i byen og byparken
  • Flagalle` ved konfirmationer og andre begivenheder.Hejsning af byflaget
  • Opsætning af julebelysning
  • Driften af Vadum Lokalhistorisk Arkiv

Vi starter året med generalforsamling i januar måned, hvor der er tradition for stor tilslutning, hvor man ud over orientering om hændelser i byen nyder Gule ærter eller Stjerneskud. I marts måned afholder vi damefrokost, hvor piger i alderen fra 30 til 80 år hygger sig med god mad og underholdning. I april måned står vi for Ren by, hvor frivillige samler henkastet affald og som belønning får pølser og drikkevarer. I december måned er vi medarrangør af juletræsfesten i Vadumhallen.

Foreningen bliver drevet af 100 % frivillig arbejdskraft, så derfor håber vi du/I vil bakke op om Vadum Borgerforening. (se annonce andet steds)

Vadum Borgerforening afholdt årets pige/damefest d. 12. marts

 

Den efterhånden traditionsrige damefest foregik i Vadum Skoles aula lørdag d. 12.marts kl.12.30

Allerede fra kl. 12.00 strømmede de festklædte kvinder til, og det er dejligt at se, at de aldersmæssig spænder helt fra 30 års alderen og op til pensionist +.

Festen startede med velkomstdrink, efterfulgt af lækker buffet, bestående af forret og senere hovedret.

For at få arrangementet til at løbe rundt, havde vi som sædvanlig amerikansk lotteri; i den forbindelse retter vi en stor tak til, såvel vores lokale erhvervsdrivende samt til mange andre i Nordjylland, som sponserede flotte gaver; og listen over samtlige givere ses andet sted i bladet. De flotte præmier er virkelig noget som interesserer vores gæster.

 

Vi havde i år valgt at satse lidt stort med underholdning, idet vi havde booket landskendte Claus Hassing i 1½ time, og det kan nok være han kunne få damerne op på dansegulvet. (i den forbindelse kan nævnes at vi forsøger at få Claus til at komme igen næste år.  Det bliver d. 25.marts 2017.)

Den populære sanger Claus Hassing havde fået til opgave at udvælge hvem der skulle være årets Vadum kvinde, og med stor risiko for at skuffe de øvrige 130 nominerede valgte han Louise Scheiber Jakobsen.

Efter at Claus Hassing var kørt tilbage til Herning, hvor han skulle underholde om aftenen, var det blevet tid til desserten, som bestod af et overdådigt kagebord.

Helt frem til kl. 21.00 hvor festen stoppede, spillede vores lokale Thomas DJ populær musik, således at der hele tiden var aktivitet på dansegulvet, hvilket gav fornyet appetit; den sidste sult blev stillet ved pølsevognen i skolegården.

For at få arrangementet til at køre, fik vi hjælp af nogle stykker uden for Borgerforeningens bestyrelse, og vi takker hermed for det, idet vi ellers ikke kunne magte det. Tak for et godt teamarbejde.

 

Vadum Borgerforening takker for sponsorgaver til året Damefest

og opfordrer byens borgere til at benytte følgende erhvervsdrivende

 

Nordjysk Rengøring                            Port Technic

Hjerterum/Boligstyling                       Guldbageren i Vadum

Heartsong Hune                                 Kochs Auto

HM Entreprise                                    Vadum Havecenter

OFFice Partner                                  Salling Aalborg

Slagter Ole                                          Aalborg Lufthavn

Nathalie Foto                                      Rynkeby

Borgen Kloakservice                           Spar i Vadum

Skatka Modelækkerier                       Lyngvigs Dine

Fårup Sommerland                            Aalborg Theater

Kims                                                     Stena Line

Aalborg Kongres og KulturC.             Malerfirmaet Bonderup

Luneborg Kro/hotel                            Nordsøen Oceanaium

P.J.Auto                                              Gade og Juul

Salon Dallgaard                                 Salon Bermann

Salon Tølbøll                                      Frisørhuset

CSDesign                                            Renomme`Byg

Ernest og Young Revision                  CCTrading

Bøjlunds Auto                                    Helle Bundgaard

Tandlægerne Vadum                         Den lille Foderstof

Vadum Svømmehal                            Hang It up

VVS Jørgen Nyborg                           Bella Rosa

Vingaven Vodskov                              Mini Clean

Maxi Clean                                         Pia Tange

XL byg-Trægården Kås                     Føtex Nørresundby

Ebba Simonsen                                  BrandIN

Massør Karin Hansen                       Paradis is

 

 

                                                                                                                                        Vadum Borgerforening

 

Vadum Kultur og Idrætscenter takker følgende sponsorer

og opfordrer Vadums beboere til at støtte følgende

 

 

 

Spar Nord

EY - Ernest og Young Revision 

Bøgh Consult 

Jacob Kochs Auto 

Nathalie Foto 

HM entreprise

Nordjysk Rengøring

PJ auto

Tom Jakobsen, Tømrer og snedker

Nordjyske Bank

Vadum Vandværk a.m.b.a.

Vadum Elfond

VVS Jørgen Nyborg aps.

 

Fredag, 27 november 2015 14:39

Åbent hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

Vadum Lokalhistorisk Arkiv afholdt åbent hus.

Lørdag d. 14. november var der traditionen tro indbudt til åbent hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv; i år havde vi lavet en udstilling som vi kaldte ”Tøj og tekstiler i 100 år”, og knap 30 gæster valgte at bruge deres eftermiddag i arkivet.

I forhallen var der lavet en blivende udstilling i vores glasmontre, hvor der er sjaler, mamelukker og andre beklædningsdele, som blev brugt for mange år siden, men er fuldstændige ukendte i dag.

Vi startede eftermiddagen med at vise billeder af statelige damer i flotte kjoler for 100 år siden og frem til i dag; der var også fokus på børnenes skoletøj gennem de mange år og meget mere.

Endelig havde Birthe og de andre medhjælpere lavet en udstilling i arkivet, hvor man beundrede den gamle håndarbejdskunst, broderier m.m. Vi havde ligeledes iklædt en lånt gine en folkedanser- dragt i dagens anledning.

Derefter var der kaffebord, og så var der ellers fri diskussion, om hvad de forskellige gæster kunne huske fra dengang, og vi fornemmede at man hyggede sig sammen, inden eftermiddagen sluttede.

Fra Arkivet side vil vi gerne takke for det flotte fremmøde, og samtidig gøre opmærksom på at vi har åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor det er nemmere at hjælpe de enkelte besøgende med netop det de søger.