Mandag, 29. november 2021
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Vadum Lokalhistorisk Arkiv havde åbent hus lørdag d.24. november

Dørene blev åbnet kl. 13.30 og vore gæster begyndte at ankomme.

I år havde vi fået Jens Juhl Kristensen til at fortælle om hans og Ingers 65 år i Vadum. De kommer begge fra Han herred, og Juhl fortalte også lidt om hans opvækst ved landbruget; han fortalte også hvorledes han og Inger havde mødt hinanden; han og en ven var til bal, og vennen var ude og danse med Inger, bagefter lovede Juhl at passe på Inger medens vennen var på toilettet, men han så ham aldrig mere, og derfor holder Juhl og Inger stadig sammen efter de mange år.

Jens Juhl Kristensen fortalte om sit liv, og Inger supplerede

Juhl kom til Flyvestation Aalborg i 1952, samme år som den blev oprettet, her var han og Vagn Aage Nielsen leder af den beskedne brand og redningstjeneste. Efter 20 år ved forsvaret blev han pedel og halinspektør i Vadumhallen i 20 år.

Både Juhl og Inger har lavet et stort arbejde indenfor FDF/FDP i Vadum, bl.a. med oprettelse af et musikkorps som spillede ved byfester o.lign. i mange nabobyer.

Det var et spændende og interessant foredrag, og det kunne sagtens have forsat længere, men kl. 15.00 var kaffen klar og så stoppede det; men heldigvis gik snakken stadig godt og den forsatte indtil vi lukkede kl.16.30.

Der bliver lyttet interesseret til foredraget om de sidste 65 år i Vadum

Vadum Lokalhistorisk Arkiv vil gerne takke de ca. 30 fremmødte, og vi fornemmede at vores valg af fortæller havde været god, idet det fremkaldte minder som så igen skulle drøftes.

Vi vil også minde om at vi har åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor vi meget gerne vil vise de mange billeder vi har; og vi er ligeledes stadig interesseret i at modtage nye gamle ting og billeder til arkivering.

 

 

 

 

 

Nørresundby Boligselskab tager første spadestik på Kaj Birkstedsvej

Mandag d. 5. november indbød Nørresundby Boligselskab til en lille højtidelighed med det første spadestik for etape 1, som vil omfatte 22 almene lejligheder a`102 m2.

Direktør Lars Emborg bød velkommen, hvorefter Mette Ekstrøm under kyndig vejledning kravlede op i en stor gravemaskine og satte skovlen i jorden; det gik så godt at hun tog 2 skovlfulde inden hun forlod maskinen. Vel tilbage på jorden holdt hun en lille tale, hvor hun takkede bygherrerne for deres projekt, og glædede sig på Vadum bys vegne, over der endelig skete noget på byggeområdet. Det blev også nævnt at det var en spændende blanding i boligområdet, idet Kaj Birksteds vej rummer gavl/rækkehuse, parcelhuse samt lejeboliger.

Mette Ekstrøm var overrasket over egne evner til at grave med stor maskine

Med hensyn til gavlhusene, kunne Michael Arvin oplyse, at der på nuværende tidspunkt er solgt 14, samt reserveret 10 ud af i alt 27 stk, så det skrider hurtig fremad, de første forventes indflytningsklare ind julen.

For nuværende er der ligeledes 4 parcelhuse under opførsel, og når man først får asfalteret gaden, forventes der også aktivitet i de resterende 6-8 grunde.

Et kig ud over den store byggeplads, hvor der er mange aktiviteter igang, og nu også lejeboliger

For hele Vadum området arbejder kommunen med en ny byfornyelsesplan, som skal danne grundlag for den videre udbygning af byen. Den plan kommunens embedsmænd kommer med som udgangspunkt, skal godkendes af by og landskabsudvalget, inden der bliver indkaldt til Borgermøde i Vadum. 

Vadum Samråd opfordrer borgerne til at møde op til dette møde, for på den måde at være med til at præge udviklingen i vores by, og dermed sende et signal til embedsmænd og politikere hvad vi vil med vores by.

Fredag, 21 september 2018 11:54

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

Vadum Borgerforenings fredagskoncert

blev afholdt i skolens aula fredag d. 14.september.

 

Indrømmet der kunne fint have været flere deltagere end de ca. 60 fremmødte.

Men det der var vigtigst for os var, at de som var mødt havde en god og sjov fest, med musik fra de sidste 60 år.

Vi startede med at spise tapas. Maden kom fra Saltum, og blev leveret igennem Sparkøbmanden i Vadum; og så vidt vi er orienteret, er der kun hørt rosende ord om den.

Kl. 19.30 gik vores solist, lokale Thomas Holst på med et kombineret sang og musikforedrag om John Mogensen og hans omtumlede liv. Denne afdeling varede ca. 1 time, hvor vi hørte en del af John Mogensens sange som er blevet evergreens.

Senere spillede og sang Thomas Holst 2 afdelinger a` 45 min. her var indholdet en bred vifte af dansktop hits fra de sidste 60 år, det var melodier som fik en del af deltagerne ud på dansegulvet.

Igen var det vores indtryk at Thomas Holst gjorde det så godt at det var med til at højne stemningen.

I pauserne blev der solgt amerikansk lotteri, her var gevinsterne flotte sponsorgaver, især fra erhvervsdrivende i Vadum. (vi bringer andetsteds i bladet et opslag over vores sponsorer), så endnu engang en stor tak til dem.

Aftenen sluttede for manges vedkommende med at de købte en grillpølse som natmad, inden de forlod festen.

Vadum Borgerforening takker de fremmødte, for det gode humør og den gode stemning som de skabte; det er sådan noget som gør, at vi tør prøve lignende arrangementer en anden gang.

Nu starter processen med den nye Byudviklingsplan for Vadum

 

Som en af de sidste byer med vækstpotientiale i Aalborg kommune, kan vi endelig begynde processen i Vadum.

Der var opstartsmøde d. 28. maj imellem Vadum Samråd og de 2 embedsmænd fra Aalborg kommune, som bliver vores kontakt, og har det overordnede ansvar.

Det er Byrådet, som har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Vadum for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. Der vil nu blive fokuseret på udvikling af byggeplaner og andre konkrete projekter til forbedring af byen. Vadum Samråd bliver det koordinerende led for byens borgere.

Første begivenhed vil blive et borgermøde, som afholdes september/oktober, her vil kommunens folk komme med oplæg, der vil helt sikkert også være flere byggeplaner for områder i Vadum området.

Ligeledes er det meningen, at byens borgere kan komme med ideer om tiltag i byen, det kan være gang eller cykelstier, nye grønne områder, kunst m.m., ja stort set alt er til debat.

Efter mødet kommer vi ind i udviklingsfasen, hvor de forskellige oplæg behandles og der undersøges om planerne er mulige at realisere.

I den forbindelse har Aalborg kommune lavet en udviklingspulje på 28 mill. kr. til fordeling imellem de 11 oplandsbyer, som kan udbetales over en periode frem til 2020, her skal Vadum selvfølgelig have sin part; det er penge som ikke skal bruges til vedligehold, men til forbedringer.

Ved opstartsmødet i maj måned modtog vi også en del fakta om Vadum, som viderebringes her

  • 2.327 indbyggere pr. 1.januar 2018
  • Befolkningsprognosen forudsiger en tilvækst på ca. 500 personer de kommende 12 år.
  • 62 % er parcelhuse, 19 % er række-/kæde-/dobbelthuse og 13 % etageboliger
  • Flest ejerboliger (68%) men også mange lejeboliger (32%)  

Vi fik ligeledes oplyst, at man regner med 1,4 person pr. bolig, dvs. at der skal bygges mange boliger i Vadum de kommende år.

De nye huse skyder op på Kaj Birksteds vej

Heldigvis kan vi nu se starten på Kaj Birksteds vej, en start som vi har ventet længe på, og man kan kun håbe, at de efterfølgende lokalplaner kommer hurtigere igennem behandlingsproceduren.

Til sidst vil vi fra Vadum Samråd side håbe, at der møder rigtig mange op til borgermødet, så vi kan vise kommunen at vi vil udvikling i Vadum.

Fredag, 29 juni 2018 19:40

Sankthans aften i Vadum Bypark

Sankt Hans aften i Vadum Bypark

 

Vadum Borgerforening og Vadum FDF stod igen i år for afvikling af Sankt Hans aften i Vadum Bypark.

I modsætning til mange andre år, var vi år begunstiget af et flot solskinsvejr, hvilket bl. a. betød at vi undlod at sætte telt op, og de som valgte at nyde pølser, øl, vand eller is kunne gøre det i det fri.

FDF havde igen i år leveret heksen, og lavede desuden som sædvanlig snobrød til børnene.

Kl. 20.30 da vi var nået frem til båltalen, på det tidspunkt var der et sted imellem 200 og 300 mennesker mødt frem i Byparken.

Årets båltaler var i år sognepræst Jens Chr. Meldgaard, og igen i år holdt han en flot båltale, som virkelig fik de fremmødte til at lytte.

Årets tema gik på at vi i vores forjagede dagligdag også skal give os tid til at lave ingenting, eller lave unyttige ting. Der var også en opfordring til at være nærværende og give sig tid til at lytte til andre mennesker, og ikke hele tiden bruge udtrykket: ”Jeg har ikke tid, jeg skal nå en masse andre ting”.

Vi fik også en historie om en mand, som sad på en bro og fiskede, en forbi passerende spurgte til fangsten, og bemærkede at den var lille. Han håbede for fiskeren, at han måtte fange nogle flere fisk som han så kunne sælge, og tjene penge og derved få råd til at købe en båd, og fange endnu flere; måske kunne han også opnå at få en rigtig fiskekutter, sejle ud på havet og fange rigtig mange fisk, ja måske endda tjene til en filefabrik, og få mange folk i arbejde og tjene så meget, at han ikke selv behøvede at lave noget, og så kunne han jo sidder på broen med sin fiskestang og nyde tilværelsen.

Fiskerens svar til historien var, ”Det er jo det jeg allerede gør”.

Til slut et aktuelt emne : skal ansatte have lov til at se VM fodbold i arbejdstiden, svaret var ja, men så må de lave arbejdet på et senere tidspunkt.

Så var det blev båltid, og heldigvis var der ikke udstedt afbrændingsforbud; dog kunne vi se dengang bålet blev tændt, at alting virkelig er tørt i år, bålet brændte så flot som aldrig før, men det gik så hurtigt, at vi knapt nåede at synge midsommervisen før heksen fløj af sted.

Så snart bålet var brændt ud, begynder folk at forlade pladsen; der er ikke rigtig tradition for at man bliver hængende bordene, mange har måske andre aftaler.

Fra arrangørernes side vil vi gerne takke de mange fremmødte, og selvfølgelig også Jens Chr. Meldgaard som altid er parat til at hjælpe foreningerne i Vadum.

Efter denne positive aften er vi parate igen næste år.

 

Vadum Borgerforening og Vadum FDF

Tirsdag, 12 juni 2018 20:29

Fugleskydning 2018 er afviklet i Vadum

Så er fugleskydning 2018 afviklet i Vadum

Lørdag morgen kl. 9.30 mødte knap 60 mænd op ved Borgerforeningens flagstang ved den gamle Rema.

Derefter gik det med musik i spidsen, samt fanerne for Vadum Skytteforening og Vadum Borgerforening foran ned ad Ellehammersvej og Søndermarken; på begge gader var opsat flag alle` og målet for optoget var sidste års fuglekonge Lars Jørn Rønn.

Efter kongens velkomst på Pallisdam 3 blev vi budt ind i haven til en forfriskning og lidt mundgodt, før vi gik det sidste stykke ned til festpladsen ved Rullebanen.

Optoget ankommer til Pallisdam 3, for at afhente den gamle fuglekonge Lars Jørn Rønn

Efter et par musiknumre på pladsen, gik skydningen i gang og de forskellige dele af fuglen blev skudt ned i løbet af et par timer. Til at stille eventuelt sult og tørst under skydningen var der opstillet fadølsanlæg m.m. der var også mulighed for at købe en pølse, eller som noget nyt Sol æg som er en sønderjysk egnsret 

 

Resultaterne af skydningen blev følgende:

Citronen        tilfaldt Kristian Andersen ved skud af Dan Østergaard

Kronen          tilfaldt P.J. Auto ved skud af Jacob Kock

Halsen           tilfaldt Karsten Jensen ved skud af Sven Bo Rønn

H. vinge        tilfaldt Kenneth Knirke ved skud af Peter Hvid

V. vinge        tilfaldt Vadum Villaservice ved skud af Morten Simonsen

Halen            tilfaldt Kristian Andersen ved skud af Lars Jørgen Nielsen

Ny fuglekonge blev Peter Johannesen, ved skud fra Dennis Guldbrandsen, som skød brystpladen ned og derved selv blev ny skyttekonge.

Efter skydningen var det blevet tid til at spise, og dagens menu var som sædvanlig stegt flæsk og persillesovs. Senere var der præmieoverrækkelse, som sluttede med at den gamle fuglekonge Lars Jørn Rønn overrakte kongekæden til Peter Johannesen, og samtidig benyttede lejligheden til at vise sit flotte skjold frem.

Den nye fuglekonge til venstre, medens den gamle viser sit flotte skjold frem til højre

 

 

Arrangørerne var selvfølgelig glade for det gode vejr som var på dagen, og samtidig var vi rigtig glade for at festen levede op til annoncen ” hvor mænd mødes på tværs af generationer”; det var rigtig dejligt at så mange unge nye deltagere mødte op, og de var virkelig gode til at hygge sig ved bordene efterfølgende.

Vi hørte mange sige, at de ville deltage igen næste år, som bliver fugleskydning nr. 50

Vi glæder os, og vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak til deltagerne, og ikke mindst tak til de virksomheder som ved køb af skud støttede økonomien.

 

Vadum Borgerforening    og   Vadum Skytteforening

Onsdag, 25 april 2018 20:50

Vadum blev en renere by

Vadum blev en renere by

 

Danmarks Naturfredningsforening har valgt uge 16 til at få samlet henkastet affald.

I Vadum startede Skolens elever med at samle skrald i det grønne nærområde, hvilket kan medvirke til at få eleverne til at tænke over det før de bare smider noget.

Vadum Borgerforening arrangerede traditionen tro indsamling søndag d.22. april kl. 10.00, og der mødte ca. 30 deltagere op; de blev derefter inddelt i 2 mandsgrupper og kørt ud til de veje som skulle rense, bl.a.Hedetoften, Nørlangvej, Vesterhalnevej og mange flere.

Det var godt at det foregik nu, idet græsset i rabatterne gror stærkt nu, så det kan snart skjule affaldet indtil næste vinter.

Inden kl. 12.00 var de forskellige grupper nået tilbage til Vadum Bypark, hvor vores trailer blev helt fyldt, ca. 300 kg i alt.

 

Som belønning var der pølser, øl og vand, samt hyggeligt samvær før man gik hjem for at holde søndag.

Det er vores opfattelse, at der er sket en udvikling til det bedre, i hvert fald på de veje vi går på; derimod er det sørgeligt alt det der ligger i grøfterne ved Thistedvejen, men det overlader vi til vejvæsnet. Dog finder vi stadig ting som vi undres over f.eks. 4 nedslidte dæk, et enkelt eksploderet dæk til en lastbil osv.

Vadum Borgerforening siger hermed tak til de trofaste fremmødte, som har været med i mange år, men vi er mindst lige så glade når der kommer unge børnefamilier, som dermed giver børnene gode vaner.

Vadum Borgerforening afviklede den årlige damefrokost lørdag d. 16. marts

 

85 glade kvinder fejrede forårets kommen med den årlige damefest i Vadum skoles aula.

De blev mødt med velkomstdrink så snart de var ankommen, og derefter gik det bare derudaf; der var dejlig mad fra Lyngvigs Diner, og i baren var der sørget for at maden kunne skylles ned.

Tidligere år er der blevet udnævnt en årets kvinde, men hun er nu nedlagt, i stedet fejrede de fremmødte sig selv, alle blev årets kvinder og det blev der skålet for.

Dagens musik blev leveret af Dj. Paul Barber, medens Claus Hassing for tredje år leverede sit sang show, og det fik damerne på dansegulvet.

Der blev ligeledes solgt lotteri, her var der igen i år et væld af flotte præmier, skænket af de lokale erhvervsdrivende, en stor tak til dem. (Se sponsor liste ved siden af).

Inden festen sluttede kl. 21 blev der serveret sandwich, til at gå hjem på.

Herfra skal lyde en tak til Vadum Skole for udlån af lokaler, som er så velegnede til vores fest.

Og endelig til slut tak til de frivillige mænd, som gør deres bedste for at servicere damerne denne ene gang om året.

 

Vadum Borgerforening afholdt generalforsamling tirsdag d. 23. januar

 

Der var mødt ca. 70 medlemmer op til den årlige generalforsamling, som i år blev afholdt i Vadum skoles aula.

Aftenen startede som sædvanlig med spisning, gule ærter eller stjerneskud leveret fra Vadumhallens cafe. Efter spisningen startede generalforsamlingen med at formanden, Bente Collart bød velkommen og dernæst blev Jens Mølgaard valgt til at styre generalforsamlingen.

Formanden kom i hendes beretning ind på, at de mange arrangementer som foreningen havde afholdt havde givet et pænt overskud; noget vi bevidst havde gået efter idet overskuddet skulle bruges til indkøb af ny julebelysning. En af årsagerne til at vi havde kunnet betale omkring 120.000 kr for nyanskaffelsen skyldtes også, at de erhvervsdrivende havde været flinke til at donere gaver til arrangementerne.

 I beretningen kom formanden ind på medlemstallet, der havde været et lille fald i antal fra 410 til omkring 400. Det kniber med at involvere de unge tilflyttere, men her forsøger vi at aflægge et lille besøg  med en flaske vin som velkomst, når de flytter ind i deres nye bolig.

Det blev ligeledes Bente Collart som kom til at fremlægge regnskabet idet vores kasserer Martin Madsen var ramt af sygdom. Regnskabet blev en bekræftelse af at de positive tendenser i beretningen, og selv om der var foretaget den store investering, var der stadig lidt på kistebunden.

Både beretning og regnskab blev således godkendt af forsamlingen.

Næste punkt var valg af bestyrelse; Bente Collart blev genvalgt, medens kasserer Martin Madsen og sekretær Pernille Aggerholm begge trådte ud, på grund af manglende tid til foreningsarbejde.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Svenning Porsborg Mortensen og Egon Sloth.

Som suppleanter valgtes Thomas Melbye og Per Christensen.

Hanne Maibom ønskede ikke at  forsætte som revisor, i stedet valgtes Martin Madsen, og endelig genvalgtes Bertha Larsen som revisorsuppleant.

Under eventuelt gav Henrik Kristoffersen et kort resume` over sidste års kamp imod at få Vadum udlagt som råstofområde til den nye Limfjordsforbindelse; efterfølgende havde Vadum Erhvervsforening og Vadum Borgerforening bestemt, at Henrik Kristoffersen skulle have årets Vadumpokal, hvad vi syntes han havde fortjent fuldt ud.

Henrik Kristoffersen sammen med Bente Collart

Lars Andreasen aflagde regnskab for Elfonden, og kom ind på at det var svært at holde indtægterne oppe med de lave renter, og derfor blev der mindre penge at give til de forskellige ansøgere.

 

Sidste indslag kom fra Vadum Samråd, hvor Lars Jørgen Nielsen fortalte om årets arbejde.

Først på året var det den tidligere omtalte råstofdebat, og her var vi i Samrådet virkelig glade ved at se den store opbakning der var ved det afholdte borgermøde.

Samrådet var også involveret i projektet ”Hele byens dag”, hvor vi fik Ellehammersvej spærret for en dag, og hvor foreninger viste hvad de kunne, samtidig var der kræmmermarked og udstillinger; alt i alt en dag som blev meget rost.

Når man siger Ellehammersvej spærret, så var det sidste år et stort og langvarigt forløb i forbindelse med seperatkloakeringen. Efterfølgende har Vadum Erhvervsforening og Vadum Samråd haft møde med Aalborg kommunes planlæggere, i håb om at man kan klare det nye års gravearbejde på en smartere måde.

Endelig omtalte formanden borgermødet om udlæg af det nye boligkvarter Kaj Birkstedsvej, også her var der stor interesse med omkring 200 fremmødte, og vi afventer nu, at byggeriet starter til foråret.

Til sidst er vi blevet lovet fra Aalborg kommune, at processen med at få udarbejdet en ny og omfattende lokalplan for hele Vadum går i gang inden sommerferien, når det sker vil der igen blive indkaldt til Borgermøde.

Efter Vadum Samråds indlæg ebbede debatten ud, og Bente Collart kunne afslutte generalforsamlingen.

Flere end 200 deltog i juletræsfest, heraf var de 90 børn

Vadum Borgerforening afviklede i samarbejde med Nordjyske Bank, Vadum Erhvervsforening og Club Lions den årlige juletræsfest i Vadumhallen.

Der har i mange år været tradition at det var 3. juledag, men de sidste par år har der været faldende tilslutning, derfor valgte vi at prøve med en tidlig juletræsfest,

og vi blev positiv overraskede over den flotte opbakning der var i år; derfor kan man godt regne med samme tidspunkt næste år.

Vi havde i år hyret ”Den skaldede pædagog” til at stå for underholdningen og det var en succes idet han fra starten havde et godt tag på børnene.

Han underholdt ca. 1½ time med en halv times pause i midten.   

 Pludselig mødte julemande.n op, og opfordrede børn og voksne til at gå omkring juletræet og synge nogle af julens sange,

og der blev virkelig fyldt op på gulvet omkring træet og sangen lød rigtig godt

Til slut fandt julemanden sin gavesæk frem og alle børn fik udleveret en slikpose, og dermed var en hyggelig og sjov eftermiddag færdig, og de trætte børn og forældre kunne gå hjem.

 Vadumhallens Cafe havde oprettet en bod i hallen, og der var fra start god søgning efter kaffe og kage m.m. og i pausen bestod de også prøven med at kunne levere vafler og æbleskiver hurtigt til de sultne børn.

I Borgerforeningens bestyrelse er vi rigtig glade for den store opbakning, med mange unge familier med børn, det lover godt for Vadums fremtid.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle, medlemmer og ikke medlemmer, samt sponsorer en god jul, med håb om at vi mødes igen næste år