Onsdag, 19. januar 2022
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Mandag, 26 april 2021 09:05

Vadum by er renset for affald

Vadum by er renset for affald

Aktionen startede i uge 15 hvor byens dagplejere havde monteret affaldssække på deres vogne, og hvor man fokuserede på at lære de små at samle affaldet op; en af dagplejerne fortalte at børnene gik vældig op i det og de var gode til at spotte affaldet. Resultatet var ca. 12 plastiksække med affald til containeren.

Juuls haveservice sponserede is til børnene, og i år ville Vadum Borgerforening også gerne belønne de små, og derfor bidrog vi med frugt og juice. Håbet er at lære de små at man smider ikke affaldet, men tager det med i stedet.

resulltat af dagplejebørnenes indsamling

Lørdag formiddag afholdt Vadum Borgerforening så den traditionelle Ren by dag, hvor der var mødt omkring 30 deltagere ved Vadumhallen. En del af de fremmødte har været med år efter år; men glædelig var det også, at der mødte en del yngre forældre som havde deres børn med, således de sammen kunne forarges over alt det som nogle smider i naturen; året hit var desværre brugte mundbind, samt en del snusdåser som på den måde skader 2 gang

 

Deltagerne blev kørt ud 2 og 2 til de forskellige indfaldsveje til Vadum, og dermed endte de til slut i Vadum Bypark, hvor der blev serveret grillpølser og drikkevarer som belønning.

Årets resultat var det sædvanlige, vi fik Borgerforenings traileren fyldt helt op med affaldssække.

V

adum Borgerforening vil hermed takke de frivillige for deres indsats for at vi stadig kan være stolt af en ”Ren By Vadum”

 

Søndag, 07 marts 2021 09:36

Bliv medlem af Vadum Borgerforening

Bliv medlem af

Vadum Borgerforening

 

Borgerforeningen er en upolitisk forening, der bl.a. varetager borgernes interesser i forholdet mellem byen og kommunen.

 

Borgerforeningen anvender kontingentet til driften af :

  • Blomsterkummerne i byen og Byparken
  • Flagalle`ved konfirmation og andre begivenheder
  • Hejsning af byflaget
  • Opsætning af julebelysning
  • Driften af lokalhistorisk arkiv

 

På grund af coronasituationen er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udsende et arrangemetsprogram, men vi melder ud så snart der foreligger muligheder.

 

Borgerforeningen samarbejder med Vadum Samråd om :

  • Byplanlægning
  • Udvikling af Vadum Bypark

Foreningen bliver drevet af 100% frivilligt arbejdskraft.

Vi håber at du /I vil bakke op om Vadum Borgerforening

 

Medlemskabet koster 150 kr pr. husstand årligt.

Find os på hjemmesiden www.vadum-by.dk

Meld dig ind på følgende link

https://place2book.com/da/sw2/sales/j7ib0dbc09

 

eller brug mobilpay på tlf. nr. 81388

Lørdag, 06 marts 2021 09:13

medlem

kontingent

Torsdag, 24 december 2020 11:51

Vigtig meddelse fra Vadum Borgerforening

Vigtig meddelelse fra Vadum Borgerforening.

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i sidste halvdel af januar måned, og datoen skal bekendtgøres 3 uger før.

På grund af den skærpede corona situation er dette ikke muligt, bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen afholdes så snart det er praktisk muligt.

Vi kan samtidig oplyse, at vores damefrokost 2021 i februar måned, bliver aflyst og flyttet til februar 2022.

De øvrige arrangementer i 2021 så som Ren by-Hele byens dag ult.maj-Fugleskydning og Sankt hansfest håber vi kan afholdes, derom senere.

 

Bestyrelsen i Vadum Borgerforening ønsker alle glædelig jul, og et forhåbentlig bedre nytår.

Torsdag, 03 december 2020 10:11

Sparkøbmand donerer penge til julebelysning

Spar købmand donerer penge til udvidelse af julebelysning i Vadum

Nu nærmer julen sig igen, og julebelysningen er kommet op i lygtepælene i Vadum.

I år er der for første gang i 3 år muligt at køre igennem Ellehammervej, hvilket også indebærer et bedre indtryk af stjerner og juletræer.

Igen i år er mange af de erhvervsdrivende med til at bekoste julebelysningen; uden deres medvirken ville det være for stor en bekostning for Vadum Borgerforening, så det er vi taknemlige for.

Når vi ser på hele strækningen fra Thistedvej og op til Sneumvej, kan vi se er der mangler jukebelysning hist og her, og det er vi i gang med at samle penge til.

Kurt Nielsen fra Vadum Borgerforeing modtager den store check af SPARkøbmand Henrik Lønstrup

Derfor var det rigtig heldigt at vores Sparkøbmand Henrik, har lovet 25.000 kr til formålet; vi må dog indse, at vi ikke kan nå at etablere det i år, men så må vi glæde os til næste år hvor udvidelsen forhåbentlig er sket.

 

Vi kan se, at det  ikke kun den officielle julebelysning som smykker, rundt om i Vadum er der virkelig mange hjem med lys og juleudsmykning.   

    Det er bare så hyggeligt i en mørk tid!

                        Med håb om en god jul

                       Vadum Borgerforening

Borgermøde afholdt i Kultur og Idrætscenter torsdag d. 22. oktober

Den nye kommuneplantillæg for hele Vadum området, er nu blevet godkendt af Aalborg Byråd 2. oktober, og derefter ligger det til offentlig høring frem til d. 27.november.

Dette indebærer at hvis man har indsigelser eller supplerende oplysninger, kan man skrive til By og Landskabsforvaltningen inden denne dato, og så vil det blive behandlet igen.

Midtvejs i processen skal der afholdes borgermøde, og det var det som skete d. 22. oktober.

 

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen til borgermødet, hvor der var corona-opstilling af stolene

På grund af coronakrisen blev mødet holdt med begrænsninger, bl.a. skulle man tilmeldes og der måtte ikke være flere end 130 deltagere, og man skulle blive siddende på de tildelte pladser indtil mødet var slut. Dette var helt sikkert medvirkende til at der kun mødte ca. 50 beboere op.

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen, og fortalte kort om planen som har været undervejs i et par år. Her efter overtog sagsbehandler Tina Adamsen mikrofonen; hun startede med at vise og fortælle om statistikker over beboertilvækst og udvikling de seneste 12 år, hun fortalte også om områdets geologi, samt alle de regler og påbud man skal rette ind efter når man byudvikler.

Resultatet af kommuneplantillægget er, at der bliver mulighed for at bygge nyt i 5 forskellige områder, og dermed er åbnet for ca. 165 nye boliger, udover den tilvækst og aktivitet som allerede foregår på Kaj Birkstedsvej og Propellen.

Vadum Samråd har kraftig pointeret, at det er by udviklerne som bestemmer hvor man først går i gang; forstået således, at i det øjeblik en bygherre har en færdig lokalplan kan han gå i gang, uanset om der er i syd eller nord.

Vadum Samråd roste ligeledes de forskellige projekter som kommunen har udført, de er jo alle et resultat af borgerønsker fra første borgermøde; her tænker vi på cykel/gangsti langs Rullebanen, den nye legeplads i Vadum Bypark, belysning på vejen ind til Byparken og endelig området til de unge ved Vadum Skole.

På mødet fremkom der flere ønsker om forskellige ting i området,

Rådmand Hans Henrik Henriksen opfordrede til, at man enten kontaktede Tina Adamsen på tlf. 99312233 eller skrev til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  hvis man havde nye ønsker, men også hvis man vil gøre indsigelse imod planen, dette skal gøres inden d. 27. nov.

Fredag, 11 september 2020 17:49

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Lørdag d. 19. sep. kl. 10.00 indvier vi den nye legeplads

Det starter med en kort åbniingstale kl. 10.00

Derefter er der kagemand og juice til børnene,

og desuden en lille overraskelse.

Til de voksne er der forskellige drikkevarer.

Vi slutter festen kl. 12.00Venlig hilsen               Vadum Samråd

 

 

Den nye flotte legeplads i Vadum Bypark er klar til brug.

Medens legepladsen blev etableret var der opsat hegn omkring pladsen, og allerede dengang var der en del børn som spændt kiggede gennem hegnet.

Knap var hegnet fjernet før mange børn gik i gang med at prøve redskaberne af, og det er dejligt at man viser så stor interesse for legepladsen.

Den nye legeplads har især de 1 til 6 årige som målgruppe, og skulle gerne dække et område som bl.a. dagplejere har efterspurgt; når vi så samtidig har tarzanbane til de lidt større og en parkourbane for alle aldersgrupper, føler vi at vi er godt dækket ind, og forventer stor aktivitet i området.

Vi synes også der skal være en officiel indvielse, den skal foregå lørdag d. 19. september kl. 10..

Forventet program kan ses i den medfølgende annonce.

Vadum Samråd.

 
Torsdag, 06 august 2020 19:15

Koncert med Bamse Madsen

Vadum Borgerforening afholder fredagskoncert med Bamse Madsen

fredag d. 25. september kl. 18.00 2020 i Vadum skoles aula

Vi starter med tapas fra Mortens køkken, og kl. 20.00 går Bamse Madsen på scenen,vi forventer ca. 2 timers underholdning

Lige nu undersøger vi muligheden for musikalsk underholdning indtil kl. 24.00, hvor festen skal slutte.

Billetter kan købes på følgende link:        https://place2book.com/da/sw2/sales/54ed3mrf0m 

 


 

 

 

 

 

Sankthans aften i Vadum Bypark 2020 er endelig aflyst

Vi må nøjes med at se billedet fra det seneste flotte bål

 

På grund af de gældende Corona begrænsninger i antal forsamlede, har Vadum Borgerforening besluttet at aflyse festen. Vi vil nøjes med at se på billedet fra sidste år, hvor vi var ca. 250 fremmødte; og så håber og tror vi at der er normale tider igen til næste år.

Det er dog ikke alt som er lukket ned nu; d. 13. juni havde vi vores flagalle` igennem byen på grund af konfirmation, og der vil blive en konfirmationsrunde mere i slutningen af august.

Vi har ligeledes fået skiftet til røde pelagonier i byens blomsterkummer, og håber således de kan skabe lidt sommerstemning i byen.

 

I løbet af de kommende uger begynder vi ligeledes at sælge billetter til vores fredagskoncert med ”Bamse-madsen” som vi afholder d. 25. september.

 

Vadum Borgerforening ønsker alle” På trods af Coronakrise” en rigtig god sommer.

Side 1 ud af 9